Σάββατο, 23 Ιανουαρίου 2016

ΟΛΑ όσα αναφέρει η θετική γνωμοδότηση της Περιφέρειας για την «Αγιά Σοφιά»

Ολόκληρη η πρόταση της διεύθυνσης περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής προς το περιφερειακό συμβούλιο.


Το μεσημέρι της προσεχούς Πέμπτης (15.30) το περιφερειακό συμβούλιο Αττικής θα κληθεί να εγκρίνει την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την κατασκευή της «Αγιά Σοφιάς», καθώς η εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας της Περιφέρειας (της διεύθυνσης περιβάλλοντος) είναι θετική για το έργο. 
Διαβάστε αναλυτικά την έκθεσή της…

Θέτουμε υπόψη του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, την (34) σχετική που αφορά στην μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου «Κέντρο Αθλητισμού, Μνήμης και Πολιτισμού στη Ν. Φιλαδέλφεια Αττικής».

Η μελέτη η οποία απεστάλη τόσο από τη Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του ΥΠΑΠΕΝ όσο και από το Τμήμα Συλλογικών Οργάνων & Επιτροπών της Περιφέρειας Αττικής και αφορά στο έργο του θέματος και το οποίο παρουσιάζεται αναλυτικά στην (34) σχετική διαβιβασθείσα μελέτη μετά σχεδιαγραμμάτων, χαρτών, φωτογραφιών και συνοπτικότερα στη συνέχεια, διαβιβάστηκε για την έκφραση απόψεών μας, στο πλαίσιο της διαδικασίας απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων από την ίδια ως άνω υπηρεσία.

Σκοπός της συνημμένης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων είναι η έκδοση περιβαλλοντικών όρων σχετικών με την κατασκευή και λειτουργία αθλητικών εγκαταστάσεων της Αθλητικής Ένωσης Κωνσταντινουπόλεως (ΑΕΚ) και συγκεκριμένα για το κλειστό γήπεδο ποδοσφαίρου με κερκίδες καθώς και για τις συνοδευτικές και συμπληρωματικές χρήσεις που θα λειτουργούν σε αυτό και οι οποίες θα παρουσιαστούν συνοπτικά στη συνέχεια.

Η παρούσα εισήγηση δομείται ως ακολούθως:

Στο 1ο Μέρος που περιλαμβάνει τα κεφάλαια 1 έως 10 παρουσιάζεται συνοπτικά η ΜΠΕ του Κέντρου Αθλητισμού, Μνήμης και Πολιτισμού στη Νέα Φιλαδέλφεια, όπως αυτό περιγράφεται στα τεύχη μελετών, στα σχέδια, στους χάρτες, κ.λπ. που έλαβε γνώση η Υπηρεσία μας.
Στο 2ο Μέρος που αποτελείται από τους περιβαλλοντικούς όρους και τις προϋποθέσεις σχετικά με το έργο.

ΜΕΡΟΣ 1ο : ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΜΠΕ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

«Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: “Κέντρο Αθλητισμού, Μνήμης και Πολιτισμού στη Ν. Φιλαδέλφεια Αττικής» με την επωνυμία «Αγία Σοφία – Νέα Φιλαδέλφεια».

2. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Με βάση το Παράρτημα VΙ της Απόφασης Υπουργού ΥΠΕΚΑ με αριθ. 1958/13-1-2012 (ΦΕΚ 21/Β/13-1-2012), όπως έχει τροποποιηθεί, το υπό μελέτη έργο κατατάσσεται στην 6η Ομάδα Έργων «Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης, κτιριακού τομέα, αθλητισμού και αναψυχής» και στο έργο με α/α 16: «Γήπεδα και αθλητικές εγκαταστάσεις με κερκίδες (ανοιχτά ή κλειστά)». Κατατάσσεται στην περιβαλλοντική υποκατηγορία Α1, διότι ο συνολικός αριθμός θεατών είναι: Θ = 31.527 > 20.000.


3. ΦΟΡΕΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Φορέας υλοποίησης του έργου είναι η εταιρεία με την επωνυμία: ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ 1924 Α.Ε.

Αργοστολίου 15, 113 62 Αθήνα Τηλ. 210 8236179 Υπ. Επικοινωνίας: Νικόλαος Στράτος

4. ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Αθλητική Ένωση Κωνσταντινουπόλεως (AEK) ιδρύθηκε από πρόσφυγες το 1924, δύο χρόνια μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή. Από τότε υπήρξε βασικό σημείο ιστορικής αναφοράς και ως σύλλογος και ως θέση

Η (Νέα Φιλαδέλφεια) για τον προσφυγικό Ελληνισμό και ταυτόχρονα ένας από τους σημαντικότερους αθλητικούς συλλόγους της Αθήνας και της χώρας. Στην εν λόγω θέση κτίστηκε το γήπεδο της ΑΕΚ το 1932, το οποίο υπήρξε βασικό στοιχείο της μητροπολιτικής αθλητικής υποδομής της Αθήνας (μετά την επέκτασή του το 1979 ήταν το μεγαλύτερο γήπεδο της Αθήνας, με δυνατότητα υποδοχής 35.000 θεατών). Το γήπεδο υπέστη σημαντικές ζημιές κατά το σεισμό του Σεπτεμβρίου 1999 και στη συνέχεια, το έτος 2003, κατεδαφίστηκε.

4. ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

4.1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Το υπό μελέτη έργο προβλέπεται σε έκταση 29.121,61 τ.μ., στη Νέα Φιλαδέλφεια και συγκεκριμένα στα νότια όρια του άλσους της Νέας Φιλαδέλφειας, στη θέση που προϋπήρχε το γήπεδο της ΑΕΚ με την επωνυμία «Νίκος Γκούμας» (συμπεριλαμβανομένης και της έκτασης των 3 περίπου στρ. του άλσους της Ν. Φιλαδέλφειας).

Ένα συνοπτικό ιστορικό για το καθεστώς της θέσης του γηπέδου έχει ως εξής:

• Η αρχική παραχώρηση στην ΑΕΚ έγινε με την Απόφαση Υπουργείων Κρατικής Υγιεινής και Αντιλήψεως 62032/2-9-1934, με την οποία είχε παραχωρηθεί έκταση με εμβαδό 26.621,5 m2 που βρίσκεται στο «συνοικισμό Φιλαδελφείας...προς ίδρυσιν γυμναστηρίου», η οποία ανήκε στο δημόσιο, «αρθείσης της αναδασώσεως».

• Η έκταση αυτή, μαζί με όμορα οικοδομικά τετράγωνα, εντάχθηκε στο ρυμοτομικό σχέδιο της Νέας Φιλαδέλφειας με το ΦΕΚ 316/A/1955 (σημερινή καταμέτρηση, με βάση αυτό το ρυμοτομικό, δείχνει ότι η έκταση είχε εμβαδόν 27.044,77 m2).

• Με το ν. 3044/2002 (άρθρο 19) (ΦΕΚ 197/Α/2002) τροποποιήθηκε το ρυμοτομικό σχέδιο της Ν. Φιλαδέλφειας στο χώρο του τότε γηπέδου της ΑΕΚ, με την επέκταση του τελευταίου σε παραχωρούμενη κατά χρήση δημόσια έκταση στην ΑΕΚ (Αθλητικό Σωματείο) έκτασης 3 στρεμμάτων περίπου και με τη μετατόπιση ρυμοτομικών και οικοδομικών γραμμών. Επί της συνολικής έκτασης του χώρου του γηπέδου καθορίστηκαν ειδικοί όροι και περιορισμοί δόμησης και καθορίστηκαν επιτρεπόμενες χρήσεις.

• Με το ν. 3207/24.12.2003 (άρθρο 11) (ΦΕΚ 302/Α/2003) επήλθαν ορισμένες τροποποιήσεις στις πιο πάνω ρυθμίσεις του ν. 3044/2002. Επίσης, εγκρίθηκαν με τον ίδιο νόμο περιβαλλοντικοί όροι του έργου του νέου γηπέδου με ισχύ μέχρι 31.12.2013 και εγκρίθηκε η θέση και η διάταξη των εγκαταστάσεων του «νέου αθλητικού και πολυλειτουργικού κέντρου» της ΑΕΚ, με την έγκριση να επέχει και θέση οικοδομικής άδειας και άδειας επέμβασης και κοπής 55 δένδρων.

• Το 2008 εκδόθηκε σχετική απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ (1847/2008).

• Με το ν. 4042/2012 (αρ. 65) (ΦΕΚ 24/Α/2012) έγιναν τροποποιήσεις των επιτρεπόμενων με τους δύο προηγούμενους νόμους χρήσεων γης.

• Με το ν. 4277/2014 (ΦΕΚ 156/Α/2014) που αφορά στο Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας – Αττικής και άλλες διατάξεις και ειδικότερα στο άρθρο 42, παραχωρείται εκ νέου, κατά χρήση, διοίκηση και διαχείριση συνολική έκταση εμβαδού 29.121 m2 περίπου στο ερασιτεχνικό αθλητικό σωματείο της ΑΕΚ για την εκπλήρωση του
καταστατικού της σκοπού και την ανέγερση στην παραπάνω έκταση Κέντρου Αθλητισμού, Μνήμης και Πολιτισμού με την επωνυμία "Αγία Σοφία - Νέα Φιλαδέλφεια".

Παράλληλα, με τον ανωτέρω νόμο, εγκρίνεται η τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου της Ν. Φιλαδέλφειας με την επέκταση και τη μετατόπιση ρυμοτομικών και οικοδομικών γραμμών με τίτλο «Τροποποίηση Ρυμοτομικού Σχεδίου επί των οδών Φωκών, Καππαδοκίας και Αττάλειας του Δήμου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνας Αττικής» (παρουσιάζεται στη συνέχεια της εισήγησης), ορίζονται νέοι όροι και περιορισμοί δόμησης και νέες επιτρεπόμενες χρήσεις γης, ενώ προβλέπονται αντισταθμιστικά μέτρα για την αποκατάσταση του περιβαλλοντικού ισοζυγίου στο άλσος της Ν. Φιλαδέλφειας (γίνεται αναφορά στη συνέχεια της εισήγησης).

Επισημαίνεται ότι με την παρ. 7 του ίδιου άρθρου καταργούνται οι διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 3044/2002, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με την παράγραφο 1 του άρθρου 11 του Ν. 3207/2003, καθώς και οι διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 4042/2012.

4.2 ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΑΛΣΟΣ – ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΦΥΤΟΚΑΛΥΨΗΣ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ.

4.2.1 Περιγραφή της περιοχής επέμβασης εντός του άλσους της Ν. Φιλαδέλφειας για την κατασκευή πεζοδρόμων στα πλαίσια της τροποποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου Ν. Φιλαδέλφειας.

Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 42 του Ν. 4277/2014 Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας – Αττικής και άλλες διατάξεις, εγκρίθηκε και η τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Ν. Φιλαδέλφειας όπως φαίνεται στο από Φεβρουαρίου 2014 τοπογραφικό διάγραμμα σε κλίμακα 1:500 που θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με τίτλο: «Τροποποίηση Ρυμοτομικού Σχεδίου επί των οδών Φωκών, Καππαδοκίας και Αττάλειας του Δήμου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνας Αττικής» (αρ. Σχεδίου Τ1 της συνημμένης ΜΠΕ).

Η εν λόγω τροποποίηση αφορά στην επέκταση και τη μετατόπιση ρυμοτομικών και οικοδομικών γραμμών και την πρόβλεψη δημιουργίας πεζοδρόμου πλάτους 10 μέτρων και μήκους 300 μέτρων, συνολικής έκτασης 3.046,15 τ.μ., εκ των οποίων, εντός του άλσους εντοπίζονται περίπου 1,791 στρ., ενώ 1,255 στρ. περίπου αφορούν την πεζοδρόμηση του υφισταμένου τμήματος της Οδού Αττάλειας βόρεια του γηπέδου.

Πρέπει να επισημανθεί ότι ο εν λόγω πεζόδρομος δεν περιλαμβάνεται στο υπό μελέτη έργο, καθώς δεν αποτελεί έκταση παραχωρημένη στην ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ 1924 ΑΕ, αλλά είναι αποτέλεσμα της τροποποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου. Ωστόσο, επειδή η έκταση όπου προβλέπεται ο πεζόδρομος είναι πρακτικά σε επαφή με τις υπό μελέτη εγκαταστάσεις, εξετάζονται διακριτά από την έκταση της ΑΕΚ και οι επιπτώσεις στο άλσος από τη δημιουργία του πεζοδρόμου.

Παράλληλα, τροποποιείται το ρυμοτομικό σχέδιο επί της Φωκών (νότια της έκτασης της ΑΕΚ), όπως αποτυπώνεται στο από Φεβρουαρίου 2014 τοπογραφικό διάγραμμα σε κλίμακα 1:500 που θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

4.2.2 Περιγραφή της περιοχής επέμβασης εντός του άλσους της Ν. Φιλαδέλφειας για την κατασκευή των αθλητικών εγκαταστάσεων

Σύμφωνα με το από Φεβρουαρίου 2014 τοπογραφικό διάγραμμα σε κλίμακα 1:500 που θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με τίτλο: «Τροποποίηση Ρυμοτομικού Σχεδίου επί των οδών Φωκών, Καππαδοκίας και Αττάλειας του Δήμου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνας Αττικής» (αρ. Σχεδίου Τ1 της συνημμένης ΜΠΕ) και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του άρθρου 42 του Ν. 4277/2014, αποτυπώνεται η έκταση του άλσους της Ν. Φιλαδέλφειας που παραχωρείται στην Αθλητική Ένωση Κωνσταντινουπόλεως. Αυτή ανέρχεται σε 3.002,84 τ.μ. και βρίσκεται ανατολικά της έκτασης της ΑΕΚ. Έτσι, η νέα τελική έκταση που προκύπτει, μετά την παραχώρηση ανέρχεται σε 29.121,61 τ.μ., η οποία σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 42 του Ν. 4277/2014 Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας – Αττικής και άλλες διατάξεις, «…παραχωρείται κατά χρήση, διοίκηση και διαχείριση στο ερασιτεχνικό αθλητικό σωματείο με την επωνυμία «Αθλητική Ένωση Κωνσταντινουπόλεως… για την εκπλήρωση του καταστατικού σκοπού και την ανέγερση στην παραπάνω έκταση Κέντρου Αθλητισμού, Μνήμης και Πολιτισμού με την επωνυμία “Αγία Σοφία – Νέα Φιλαδέλφεια”».

Στην αεροφωτογραφία που ακολουθεί, αποτυπώνονται οι πεζόδρομοι βόρεια και ανατολικά του άλσους που θα διανοιχθούν καθώς και η έκταση του άλσους που παραχωρείται στην ΑΕΚ.

5. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΩΣ ΕΡΓΟΥ

5.1 ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Στο δυτικό τμήμα του οικοδομικού τετραγώνου του έργου και κατά μήκος της οδού Καππαδοκίας έχει θεσπισθεί πρασιά 6 μέτρων με αποτέλεσμα το νέο γήπεδο να απομακρύνεται αντίστοιχα από το οικιστικό μέτωπο (σε σχέση με το προγενέστερο γήπεδο «Νίκος Γκούμας»).

Το γήπεδο περιβάλλεται από πεζοδρόμους στις τρεις πλευρές του, την Καππαδοκίας δυτικά και δύο μη διανοιγμένους βόρεια και ανατολικά που χωρίζουν τον αθλητικό χώρο από το παρακείμενο Άλσος της Νέας Φιλαδέλφειας. Η έκταση είναι σχετικά επίπεδη και η υψομετρική διαφορά είναι της τάξης των 5,50 μέτρων περίπου με κλίση προς το νότιο τμήμα και προς το ρέμα Γιαμπουρλά.

Η μέγιστη χωρητικότητα του νέου γηπέδου της ΑΕΚ ανέρχεται σε 31.527 θεατές. Ένας από τους στόχους του έργου είναι να καλύπτει τις ελάχιστες απαιτήσεις για να έχει τη δυνατότητα φιλοξενίας ποδοσφαιρικών αγώνων διεθνών διοργανώσεων (FIFA – UEFA), αλλά και να μπορεί να συμπεριληφθεί σε φακέλους υποψηφιότητας διεθνών διοργανώσεων της χώρας. Μεταξύ άλλων για το σκοπό αυτό απαιτείται ελάχιστη χωρητικότητα 30.000 θεατών.
Τα βασικά στοιχεία του κυρίου έργου είναι τα εξής:
• Το Κοίλο

• Το κτίριο του γηπέδου, που αποτελείται από δύο υπόγεια και τέσσερα επίπεδα στην ανωδομή (ισόγειο και τρεις όροφοι). Το σύνολο του κτιρίου για την αισθητική του διαμόρφωση «ντύνεται» από διάτρητο επικλινές στοιχείο που περιτρέχει το σύνολο της όψης του. Ο ανατολικός τομέας αποτελεί τον κύριο τομέα του γηπέδου και παρουσιάζει διαφορετική δομή σε σχέση με τους άλλους τομείς καθώς περιλαμβάνει στο -1 την τεχνική περιοχή, αποδυτήρια, χώρους δημοσιογράφων και θεωρεία στο +1 και +2 επίπεδο. Οριοθετείται επίσης στο κάτω διάζωμα από τις δύο εισόδους στον αγωνιστικό χώρο. Η οργάνωση των τριών άλλων τομέων είναι βασικά παρόμοια, καθώς οι κερκίδες αποτελούνται από δύο διαζώματα που διατρέχουν το σύνολό του.

• Κυκλοφορία Θεατών. Γίνεται μέσω της εξωτερικής ελεύθερης περιμετρικής ζώνης κυκλοφορίας του γηπέδου και 12 πυρήνων διπλών κλιμακοστασίων. Η ανατολική και δυτική πλευρά διαθέτουν 4 πυρήνες (8 κλιμακοστάσια πλάτους 1,8 μ). Η βόρεια και η νότια, 2 πυρήνες (4 κλιμακοστάσια πλάτους 2,4 μ).

• Κίνηση οχημάτων

Τα οχήματα εισέρχονται και εξέρχονται από δύο επίπεδα. Το πρώτο εξυπηρετεί τις κινήσεις της Πατριάρχου Κωνσταντίνου προς τα δυτικά (είσοδος και έξοδος), ενώ για την εξυπηρέτηση των υπολοίπων αφίξεων προς το γήπεδο, τα οχήματα εισέρχονται στο επίπεδο -2 του γηπέδου μέσω ράμπας ανατολικά της εκκλησίας, κινούμενα κάτω την ταπεινωμένη οδό Φωκών. Υλοποιούνται 180 θέσεις στάθμευσης οχημάτων και 4 θέσεις λεωφορείων. Επίσης υπάρχει η δυνατότητα στάθμευσης μοτοσικλετών.

Σε επόμενο κεφάλαιο της παρούσας εισήγησης θα γίνει αναφορά στη ΜΠΕ σχετικά με τα οδικά έργα της γύρω περιοχής με τα οποία συσχετίζεται άμεσα η εξυπηρέτηση της υπό μελέτη νέας αθλητικής εγκατάστασης.

•Στέγαστρο

Η στέγαση του γηπέδου γίνεται με στέγαστρο που καλύπτει το σύνολο των θέσεων του γηπέδου.

• Βασικά Υλικά - Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ο φέρων οργανισμός του κτιρίου και οι πυλώνες του στεγάστρου, προβλέπεται να κατασκευαστούν από οπλισμένο σκυρόδεμα. Οι κερκίδες θα κατασκευαστούν ως προκατασκευασμένα στοιχεία σκυροδέματος. Οι εξωτερικοί τοίχοι θα είναι από πλινθοδομή επιχρισμένη με ασβεστοκονίαμα.

5.2 ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ – ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ

Στην παρ. 4 του άρθρου 42 του Ν. 4277/2014 προβλέπονται τα ακόλουθα:

«Στην περιοχή αυτή καθορίζονται οι ακόλουθοι όροι και περιορισμοί δόμησης και οι ακόλουθες επιτρεπόμενες χρήσεις γης:
α) Όροι και περιορισμοί δόμησης

αα) Ανώτατο επιτρεπόμενο ύψος κτιρίων: 27 μέτρα.

ββ) Ανώτατο επιτρεπόμενο ύψος απολήξεων κλιμακοστασίων: 2,7 μέτρα (πέραν του ανώτατου επιτρεπόμενου ύψους κτιρίων).
γγ) Ανώτατο επιτρεπόμενο ύψος στεγάστρων: 30 μέτρα.

δδ)Ανώτατο επιτρεπόμενο ύψος πυλώνων ανάρτησης στεγάστρων: 40 μέτρα και σύμφωνα με τα οριζόμενα παρακάτω στην υποπερίπτωση δδ της περίπτωσης β.

εε) Ανώτατος επιτρεπόμενος συντελεστής δόμησης: 1,2. στστ) Ανώτατο επιτρεπόμενο ποσοστό κάλυψης: 60%. β) Επιτρεπόμενες χρήσεις γης

αα) Αθλητικές χρήσεις με τις βοηθητικές τους εξυπηρετήσεις (αποδυτήρια, χώροι υγιεινής, ιατρεία, σουίτες VIP, φυσιοθεραπευτήρια, γραφεία προπονητών και διαιτητών, γραφεία διοίκησης και προσωπικού, αποθήκες, συνεργεία, χώροι ελέγχου και χειρισμού των εγκαταστάσεων, χώροι TV και CCTV κ.λπ.), συνοδευτικές χρήσεις των κυρίως αθλητικών χρήσεων με τους αντίστοιχους κλειστούς διαδρόμους (όπως χώροι μέσων μαζικής ενημέρωσης, χώροι αναψυχής και εστίασης αθλητών, προπονητών, διαιτητών, αίθουσες συσκέψεων και προβολών, γραφεία εξυπηρέτησης ομάδων, χώροι άθλησης και υγιεινής, γυμναστήριο, spa, χαμάμ, χώροι εξυπηρέτησης θεατών και επισήμων, κυλικεία, χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων), καθώς και οι ακόλουθες συμπληρωματικές λειτουργίες με τους αντίστοιχους κλειστούς διαδρόμους: πολιτιστικές χρήσεις (όπως μουσεία), χώροι αναψυχής, εμπορικά καταστήματα (με εξαίρεση τις υπεραγορές και τα πολυκαταστήματα) και καταστήματα παροχής προσωπικών υπηρεσιών, εκθεσιακοί χώροι, εστιατόρια.

Ο ανώτατος συντελεστής δόμησης των ανωτέρω επιτρεπόμενων χρήσεων για τις συμπληρωματικές λειτουργίες, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 15% του ανώτατου επιτρεπόμενου συντελεστή δόμησης.
ββ) Ο αριθμός των θέσεων στάθμευσης των αυτοκινήτων oρίζεται συνολικά στις εκατόν ογδόντα θέσεις για την

περιοχή που ρυθμίζεται με το παρόν και σε διακόσιες θέσεις στάθμευσης, οι οποίες πρέπει να βρίσκονται σε ιδιόκτητο ακίνητο, που να βρίσκεται εκτός των ορίων του άλσους και να μην απέχει από τις εξυπηρετούμενες εγκαταστάσεις πλέον των χιλίων μέτρων και οι οποίες θα πρέπει να έχουν εξασφαλιστεί κατά την έκδοση της άδειας λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων. Η προβλεπόμενη από το άρθρο 1 του ν. 960/1979 συμβολαιογραφική δήλωση των θέσεων στάθμευσης των εγκαταστάσεων που προβλέπονται στο άρθρο αυτό, μπορεί να γίνεται για λογαριασμό του κυρίου του ακινήτου από τον παραχωρησιούχο φορέα. Συμβολαιογραφικές πράξεις που αφορούν την παραχώρηση σε κοινή χρήση τμήματος της παραπάνω έκτασης ή τη σύσταση δουλείας επί αυτής ή άλλων εμπράγματων δικαιωμάτων μπορούν επίσης να γίνονται για λογαριασμό του κυρίου του ακινήτου από τον παραχωρησιούχο φορέα ή τον έλκοντα εξ αυτού δικαιώματα.

γγ) Στους υπόγειους χώρους των εγκαταστάσεων, ανεξαρτήτως χρήσεων, εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 1.1 και 1.2 του άρθρου 11 της αριθμ. 3046/304/13.1.1989 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων «Κτιριοδομικός Κανονισμός» (Δ΄ 59). Το ύψος των υπόγειων χώρων δύναται να υπερβαίνει τα 3 μέτρα, εφαρμοζομένης της παραγράφου 6 του άρθρου 11 του ν. 4067/2012.

δδ) Για την λειτουργική ενσωμάτωση των επιτρεπόμενων χρήσεων στον αστικό ιστό, επιτρέπεται επίσης η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου και των περιμετρικών πεζοδρόμων με την πραγματοποίηση εκσκαφών έως 5 μέτρα και επιχώσεων έως 2 μέτρα, μη εφαρμοζόμενης της παραγράφου 4 του άρθρου 15 του ν. 4067/2012 (Α΄ 79). Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 6 του άρθρου 17, η παράγραφος 5 του άρθρου 15, καθώς και οι διαστάσεις που ορίζονται στην υποπερίπτωση β΄ της περίπτωσης Β΄ της παραγράφου 8 του άρθρου 17 του ν. 4067/ 2012 δεν έχουν εφαρμογή ».
Επομένως, βάσει τω προαναφερθέντων όρων δόμησης, ισχύουν τα ακόλουθα:

ΕΜΒΑΔΟΝ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ = 29.121,61 τ.μ.

ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ
1. ΚΑΛΥΨΗ: 0,60 x 29.121,61 = 17.472,97 τ.μ.
2. ΔΟΜΗΣΗ: 1,20 x 29.121,61 = 34.945,93 τ.μ.

% Δόμησης για Συμπληρωματικές Χρήσεις = 0,15 x 34.945,93 = 5.241,89 τ.μ 3. ΥΨΗ:

Κτίριο: 27,00 μ. Στέγαστρο: 30,00 μ. Πυλώνες: 40,00 μ.

Απόληξη Κλιμακοστάσιων (πάνω από το Κτίριο): 2,70 μ.
4. ΑΠΟΣΤΑΣΗ Δ: 3,00 + 0.10 x Πραγματοποιούμενο ύψος κτιρίου = 3,00 + 0.10 x 22,30 = 5,23 μ.

5. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΟΓΚΟΥ: Ειδικό Κτίριο: σ.ο. = 5.50 x 1.20 = 6.60

6. ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ: 180 θέσεις

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ

1.ΚΑΛΥΨΗ:
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΛΥΨΗΣ= 13.230,43 τ.μ. < 17.472,97 τ.μ.

2. ΔΟΜΗΣΗ:

α. ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ: Επίπεδο -1 : 3.658,15 τ.μ.

Επίπεδο +0 : 8.042,14 τ.μ. Επίπεδο +1 : 4.661,13 τ.μ. Επίπεδο +2 : 4.152,87 τ.μ. Επίπεδο +3 : 4.620,00 τ.μ. Σύνολο = 25.134,29 τ.μ.

β. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ: Επίπεδο +0 : 1.132,11 τ.μ. Επίπεδο +1 : 1.109,56 τ.μ. Επίπεδο +2 : 1.198,54 τ.μ. Επίπεδο +3 : 931,28 τ.μ.
Σύνολο = 4.371,49 τ.μ. < 5.241,89 τ.μ.
ΣΥΝΟΛΟ ΔΟΜΗΣΗΣ = 29.505,78 τ.μ. < 34.945,93 τ.μ.

ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΟΣΜΕΤΡΩΝΤΑΙ ΣΤΗ ΔΟΜΗΣΗ: Επίπεδο -1:

Υπόγειος Χώρος: 5.689,07 τ.μ. Επίπεδο -2:

Υπόγειος Χώρος: 8.415,68 τ.μ. Επίπεδο +4:
Απόληξη κλιμακοστάσιων: 112,32 τ.μ.
1.
ΥΨΗ: Κτίριο
................................. : 22,30 μ. < 27,00 μ.
Στέγαστρο..........................
:27,26 μ. < 30,00 μ.
Πυλώνες.............................
:40,00 μ. = 40,00 μ.
Απόληξη Κλιμακοστάσιων. : 2.60 μ. < 2.70 μ.
4. ΑΠΟΣΤΑΣΗ Δ: 5,30 μ. > 5.23 μ.

5. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΟΓΚΟΥ (σ.ο.): Υπολογισμός Όγκου:

Επίπεδο +0 : 9.174,25 τ.μ. x 3,70 μ. = 33.944,73 κ.μ. Επίπεδο +1 : 5.770,69 τ.μ. x 3,00 μ. = 17.312,07 κ.μ. Επίπεδο +2 : 5.351,41 τ.μ. x 3,00 μ. = 16.054,23 κ.μ.

Επίπεδο +3 : 4.620,00 τ.μ. x 4,85 μ. = 22.407,00 κ.μ. 931,28 τ.μ. x 5,10 μ. = 4.749,53 κ.μ. Απόληξη κλιμακοστασίων: 112,32 τ.μ.x2,60 μ. = 292,03 κ.μ.
Σύνολο Όγκου = 94.759,59 κ.μ. σ.ο. = 94.759,59 / 29.121,61 = 3,25 < 6,60 …..

6. ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ: 183 θέσεις + μοτοσυκλέτες

5.3 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Από τα δεδομένα του οικοπέδου, η στενή πλευρά (οικοδομικές γραμμές άξονας ανατολή - δύση) παρέχει μήκος 135 μέτρα εκ των οποίων τα 85 αποτελούν τον αγωνιστικό χώρο και τις πλευρικές του ζώνες. Η μέγιστη διάσταση για την ανάπτυξη του κοίλου και κτιρίου εκατέρωθεν ανέρχεται σε 25 μέτρα. Αντίθετα στον άξονα βορρά - νότου το μήκος της έκτασης ανέρχεται σε 218,7 μ. εκ των οποίων το γήπεδο αξιοποιεί τα 201 μ. (με μήκος αγωνιστικού και παράπλευρης ζώνη 135 μ.).
Η οδός Πατριάρχου Κωνσταντίνου διέρχεται νότια - νοτιοανατολικά της θέσης του υπό μελέτη Κέντρου και επιτρέπει την οδική εξυπηρέτηση του γηπέδου. Σημειώνεται ότι η οδός Πατριάρχου Κωνσταντίνου υπογειοποιείται από την οδό Λεύκης μέχρι περίπου την εκκλησία της Αγ. Τριάδος και σε τμήμα 275 μέτρων. Φορέας του έργου της ταπείνωσης της οδού είναι η Δ/νση Οδικών Έργων της Περιφέρειας Αττικής, ενώ, σύμφωνα με τη ΜΠΕ, η αδειοδότηση του εν λόγω έργου έχει δρομολογηθεί και η σχετική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων έχει υποβληθεί και είναι σε διαδικασία έγκρισης. Η εν λόγω ΜΠΕ επισυνάπτεται στο Παράρτημα της συνημμένης ΜΠΕ.
Σύμφωνα με τη ΜΠΕ, η υπογειοποίηση θα συμβάλει θετικά στη λειτουργία του υπό μελέτη Κέντρου καθώς: α) θα αυξηθεί ο χώρος κυκλοφορίας των πεζών γύρω από το γήπεδο, β) θα λειτουργεί ανεμπόδιστα η είσοδος και έξοδος οχημάτων από τους υπόγειους χώρους του κτιρίου, γ) θα δημιουργηθούν ασφαλείς πορείες πεζών προς το τμήμα του Δήμου ανατολικά του ρέματος Γιαμπουρλά και κατ’ επέκταση τον σταθμό του Περισσού, δ) θα διευρυνθούν τα περιβαλλοντικά οφέλη του έργου λόγω των παραπάνω αλλά και θα επιτρέπεται η δημιουργία δικτύου κυκλοφορίας πεζών στο οποίο εντάσσονται και οι διαδρομές παρά το ρέμα Γιαμπουρλά.

Σε επόμενο κεφάλαιο της παρούσας εισήγησης θα γίνει μια σύντομη αναφορά στο έργο αυτό, από την υλοποίηση του οποίου εξαρτάται άμεσα η κατασκευή των αθλητικών εγκαταστάσεων της ΑΕΚ, όπως αυτές παρουσιάζονται στη συνημμένη ΜΠΕ.

5.3.1 Το Κοίλο

Ο ανατολικός τομέας επιλέγεται ως κεντρικός (ένταξη ενοτήτων αποδυτηρίων, επισήμων, δημοσιογράφων), καθώς ο δυτικός που συνήθως επιλέγεται, βρίσκεται σε στενή επαφή με το αστικό μέτωπο (πεζόδρομος Καππαδοκίας). Το κοίλο στον ανατολικό τομέα αναπτύσσεται σε δύο διαζώματα μεταξύ των οποίων εντάσσονται δύο επίπεδα θεωρείων. Οι τρεις άλλοι τομείς αναπτύσσονται με πλήρη τα δύο διαζώματα χωρίς θεωρεία.

Η μέγιστη χωρητικότητα του νέου γηπέδου της ΑΕΚ ανέρχεται σε 31.527 θεατές. Η μέγιστη χωρητικότητα μειώνεται κατά 387 καθίσματα λόγω της τοποθέτησης των δημοσιογραφικών εδράνων.

5.3.2 Το κτίριο

Το κτίριο του γηπέδου αποτελείται από ένα υπόγειο και 4 επίπεδα στην ανωδομή (ισόγειο και τρεις όροφοι).

Α)Γενική περιγραφή

Ο ανατολικός τομέας αποτελεί τον κύριο τομέα του γηπέδου και παρουσιάζει διαφορετική δομή σε σχέση με τους άλλους τομείς καθώς περιλαμβάνει στο -1 την τεχνική περιοχή, αποδυτήρια, χώρους δημοσιογράφων και θεωρεία στο +1 και +2 επίπεδο. Οριοθετείται επίσης στο κάτω διάζωμα από τις δύο εισόδους στον αγωνιστικό χώρο. Είναι ο μόνος τομέας όπου οι κλειστοί χώροι επικρατούν, ενώ οι άλλοι τομείς, ισόγειο και όροφοι συνιστούν κυρίως ανοιχτούς χώρους. Το σύνολο του κτηρίου για την αισθητική του διαμόρφωση «ντύνεται» από διάτρητο επικλινές στοιχείο που περιτρέχει το σύνολο της όψης του. Η οργάνωση των τριών άλλων τομέων είναι βασικά παρόμοια, καθώς οι κερκίδες αποτελούνται από δύο διαζώματα που διατρέχουν το σύνολό του.

Βοράς και νότος σηματοδοτούνται από κτιριακές εξοχές που λαμβάνουν χαρακτήρα πύλης. Στο νότιο τομέα το στοιχείο της πύλης, λαμβάνει ιδιαίτερο χαρακτήρα καθώς συγκεντρώνει το σύνολο των συμπληρωματικών λειτουργιών, εκθεσιακές εγκαταστάσεις, πανοραμικό εστιατόριο στους ορόφους και μικτές λειτουργίες στο ισόγειο (κατάστημα ΑΕΚ, καφενείο, χαμάμ, κουρείο, στιλβωτήριο, ταξιδιωτικό γραφείο).

Β)Επίπεδο -2, στάθμη -5,2

Αναπτύσσεται μόνο στο νότιο τομέα και διαθέτει διπλό ύψος (καθαρό άνω των 4,5 μ.). Συνιστά περιοχή εισόδου οχημάτων, λεωφορείων καθώς και υπηρεσιακή “αυλή”. Το επίπεδο αυτό επικοινωνεί άμεσα με το υπογειοποιημένο τμήμα της Πατριάρχου Κωνσταντίνου/Φωκών: α) στην στάθμη -5,20 επικοινωνεί το ρεύμα κατεύθυνσης από Πατρ. Κωνσταντίνου προς Φωκών, και β) αφίξεις από άλλες κατευθύνσεις μέσω ράμπας ανατολικά της εκκλησίας Αγ. Τριάδας όπου διέρχεται κάθετα και σε στάθμη -9,50 υπό της υποβαθμισμένης Φωκών για να αναδυθεί στην συνέχεια σε κεντρική θέση του -2 επιπέδου. Τα λεωφορεία των ομάδων εισέρχονται και σταθμεύουν σε ελεγχόμενη περιοχή, στο ανατολικό τμήμα της «εσωτερικής αυλής». Το δυτικό τμήμα της εσωτερικής αυλής εξυπηρετεί σημαντικής έκτασης ηλεκτρομηχανολογικές χρήσεις. Στην ίδια περιοχή δύνανται να εισέρχονται και οχήματα της Αστυνομίας. Το επίπεδο -2 διεισδύει σε μικρό τμήμα κάτω από το επίπεδο -1, (στάθμη -1,70) ώστε να εξασφαλισθεί η διαδρομή μέσω κυλιόμενου διαδρόμου των αθλητών προς τα αποδυτήρια.

Γ )Επίπεδο -1, στάθμη -1,70 / -1,10

Η στάθμη -1,70 υφίσταται στον ανατολικό τομέα λόγω ιδιαίτερων αναγκών ύψους ενώ στους υπόλοιπους τομείς δυτικό και βόρειο αρκείται στη στάθμη 1,10.
Ανατολικός τομέας

Αποδυτήρια, τεχνική περιοχή, χώροι δημοσιογράφων Στον ανατολικό τομέα εντάσσονται τα αποδυτήρια των αθλητών, η τεχνική περιοχή, η περιοχή των δημοσιογράφων και χώροι συναφείς με τη λειτουργία των αγώνων. Ο τομέας οργανώνεται από ένα κατά μήκος του κτιρίου διάδρομο πλάτους 5μ. στο κέντρο, ο οποίος συναντά την περιοχή εισόδου των αθλητών στον αγωνιστικό χώρο. Η γενική οργάνωση του τομέα, ακολουθεί την εξής λογική: Διαμόρφωση ικανοποιητικής εκτάσεως ελεύθερου χώρου στον οποίο παρατάσσονται οι αθλητές των ομάδων εν αναμονή της εισόδου τους στον αγωνιστικό χώρο. Στον ίδιο χώρο διαμορφώνονται οι περιοχές των «στιγμιαίων συνεντεύξεων». Γύρω από αυτόν τον κεντρικό χώρο οργανώνονται οι απαραίτητοι χώροι για την λειτουργία και εποπτεία του αγώνα, γραφεία των διαιτητών, παρατηρητών, doping control, ιατρείο αποδυτηρίων, κ.λπ. Επίσης προβλέπεται, ένα studio, συνεντεύξεων διαστάσεων μεγαλύτερων από 5.00μΧ5.00μ. (Ένα δεύτερο πανοραμικό studio υπάρχει στο επίπεδο +1). Μέσω του κεντρικού διαδρόμου οι αθλητές έχουν πρόσβαση στα αποδυτήρια (που στο κεντρικό του τμήμα διατηρεί έναν χαρακτήρα αποκλειστικής χρήσης για τους αθλητές). Με συμμετρική διάταξη το αποδυτήριο της ΑΕΚ χωροθετείται στην νότια πλευρά και αντίστοιχα της φιλοξενούμενης ομάδας βόρεια. Κάθε

αποδυτήριο έχει επιφάνεια 190 τ.μ. και περιλαμβάνει χώρο εισόδου, απόδυσης, γραφείο προπονητή, χώρους υγιεινής, χώρο (και ΑΜΕΑ), ντους, σάουνα, χώρο φυσιοθεραπείας. Κάθε αποδυτήριο έχει επίσης άμεση πρόσβαση σε χώρο προθέρμανσης. Επίσης προβλέπονται 2 επιπλέον μικρότερου μεγέθους αποδυτήρια που επιτρέπουν να χρησιμοποιηθεί το γήπεδο για τουρνουά με ταυτόχρονη εξυπηρέτηση 4 ομάδων. Για τον αερισμό & φωτισμό των παραπάνω χώρων, χρησιμοποιούνται τεχνητά μέσα επειδή:

α) το γήπεδο διαφοροποιείται από άλλα αθλητικής χρήσης κτήρια καθώς δεν μπορεί να λειτουργεί παρά αποκλειστικά για την διεξαγωγή αγώνων του ελληνικού πρωταθλήματος και των διεθνών απαιτήσεων. Για την σημειακή χρήση του γηπέδου τονίζουμε το ότι ο χλοοτάπητας δεν μπορεί να χρησιμοποιείται παρά μόνο κάποιες ώρες τον μήνα. Ως εκ τούτου το γήπεδο δεν έχει προπονητικό χαρακτήρα, δεν έχει καθημερινή λειτουργία και το σύνολο της τεχνικής περιοχής (αποδυτήρια, ιατρείο, έλεγχος ντόπινγκ, προθερμαντήρια) χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο τις ώρες του αγώνα.

β) ειδικότερα για τα προθερμαντήρια, απαιτούνται σταθερές συνθήκες αέρα (θερμοκρασίας, σχετικής υγρασίας και υγιεινής ) οι οποίες επιτυγχάνονται μόνο μέσω τεχνητού αερισμού (προδιαγραφές UEFA και FIFA)

γ) κατά την ώρα της προθέρμανσης και του αγώνα δεν θα ήταν δυνατόν - ακόμη και σε περίπτωση που υπήρχαν παράθυρα - αυτά να ήταν ανοιχτά για την αποτροπή ρίψης ουσιών, είτε ακούσια είτε εκούσια (καπνογόνα, φωτοβολίδες, δακρυγόνα , ουσίες με στόχο την μείωση της απόδοσης αθλητών κ.λπ.)

Η ροή των αθλητών: Οι αθλητές προσέρχονται με τα λεωφορεία των ομάδων στο επίπεδο -2 (νότιος τομέας) μέσω της υπογειοποιημένης Πατρ. Κωνσταντίνου. Σε ασφαλή χώρο, αποβιβάζονται και οδηγούνται με την βοήθεια του κυλιόμενου διαδρόμου στο επίπεδο -1 και στο κεντρικό διάδρομο του τομέα. Στο νότιο τμήμα του -1 επιπέδου του ανατολικού τομέα αναπτύσσονται οι χώροι εργασίας των δημοσιογράφων και των φωτογράφων, αίθουσα συνεντεύξεων 100 θέσεων, κυλικείο, χώροι υγιεινής καθώς και γραφεία εκπροσώπων τύπου. Τμήμα του κεντρικού διαδρόμου κοντά στον κυλιόμενο διάδρομο, λειτουργεί και ως μικτή ζώνη συνεντεύξεων κατά την είσοδο και έξοδο των αθλητών.

Η ροή των δημοσιογράφων : Στο +0 επίπεδο και κοντά στην κεντρική είσοδο των επισήμων, προβλέπεται η είσοδος των δημοσιογράφων και χώρος διαπίστευσής τους. Από τον χώρο αυτό δύνανται να κατέλθουν στους χώρους εργασίας στο -1 ή να ανέλθουν στο +3 επίπεδο που τους οδηγεί στις ειδικές θέσεις τους στις κερκίδες μέσω του παρακείμενου κλιμακοστασίου. Στην διάθεσή τους οι δημοσιογράφοι έχουν επίσης ανελκυστήρα που τους οδηγεί άμεσα στο +3 επίπεδο στην ενότητα εισόδου στις κερκίδες – στα δημοσιογραφικά θεωρεία.

Έχει προβλεφθεί για διεθνείς αγώνες όπου οι ξένοι δημοσιογράφοι προσέρχονται με λεωφορεία, αυτά να εισέρχονται στο -2 επίπεδο και να αποβιβάζουν τους δημοσιογράφους σε παρακείμενη θέση με τα λεωφορεία των αθλητών. Για τον σκοπό αυτό προβλέπεται εναλλακτικός χώρος διαπίστευσής τους στο επίπεδο αυτό. Στο νότιο άκρο του ανατολικού τομέα, εντάσσονται χώροι γραφείων υπεύθυνου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, της Ελληνικής Αστυνομίας και κρατητήριο. Μέσω αυτής της περιοχής που εποπτεύει το υποκείμενο επίπεδο -5,2 και μέσω του παρακείμενου κλιμακοστασίου, προβλέπεται η επικοινωνία αγωνιστικού χώρου και – 2 επιπέδου.

Ροή αστυνομίας και πυροσβεστικής υπηρεσίας: Τα σώματα ασφαλείας βάσει του σχεδιασμού και ανάλογα με τα χαρακτηριστικά και τις απαιτήσεις του αγώνα, δύνανται να σταθμεύσουν είτε (όπως αναφέρθηκε) στο -2 επίπεδο, είτε στον περιβάλλοντα χώρο του γηπέδου και εισέρχονται στον αγωνιστικό χώρο μέσω εισόδου στην θέση του νοτιοανατολικού πυλώνα και διαμέσου αυτού. Από το σημείο αυτό προβλέπεται και η δυνατότητα εισόδου του πυροσβεστικού οχήματος στον αγωνιστικό χώρο. Στην ίδια περιοχή στο +2 επίπεδο, σε γωνιακό θεωρείο, δημιουργείται χώρος πανοραμικής εποπτείας του γηπέδου (control room) που προορίζεται για την υπεύθυνους της ασφάλειας του γηπέδου (αστυνομία). Στον χώρο αυτό, συγκεντρώνεται το σήμα από το σύνολο των καμερών ασφαλείας του γηπέδου και του περιβάλλοντος χώρου. Η επικοινωνία μεταξύ του χώρου -1 και +2 των σχετικών με την ασφάλεια του γηπέδου χώρων εξασφαλίζεται μέσω της χρήσης ανελκυστήρα και κλιμακοστασίου. Στην ενότητα γύρω από τον βορειοανατολικό πυλώνα (βόρειο τμήμα του ανατολικού τομέα και ανατολικό τμήμα του βόρειου τομέα), εντάσσονται χρήσεις προσωπικού για την λειτουργία του κτηρίου και την διεξαγωγή του αγώνα. Στην περιοχή αυτή, δημιουργείται ράμπα επικοινωνίας του -1 επιπέδου με τον περιβάλλοντα χώρο που επιτρέπει μέσω της ελεγχόμενης περιοχής του περιβάλλοντα χώρου, την κίνηση ειδικών οχημάτων εξυπηρέτησης του γηπέδου μεταξύ -1 και αγωνιστικού χώρου. Στην είσοδο της ράμπας του κτηρίου εντάσσονται θυρωρείο και κυλικείο προσωπικού και σε κοντινή απόσταση στον ανατολικό τομέα, ιατρείο θεατών, χώροι αποδυτηρίων για το προσωπικό καθαρισμού του γηπέδου, αποδυτήρια για τα παιδιά που συνοδεύουν τους αθλητές στην είσοδό τους στον αγωνιστικό χώρο, καθώς και χώροι βεστιαρίου και χώρος διαπίστευσης φροντιστών γηπέδου. Επίσης στην ίδια ενότητα εντάσσονται συνεργεία και αποθήκες γηπέδου.

Επίπεδο -1.

Δυτικός και βόρειος τομέας. Εντάσσονται κυρίως χώροι στάθμευσης. Το σύνολο των θέσεων στάθμευσης που δημιουργούνται στα δύο υπόγεια επίπεδα ανέρχονται σε 183 θέσεις. Σημειώνεται ότι η εξεύρεση χώρων στάθμευσης περιφερειακά και σε απόσταση από το γήπεδο, συνιστά τη βέλτιστη κυκλοφοριακά λύση καθώς αποφορτίζεται η κρίσιμη άμεση περιφερειακή ζώνη.

Τα επίπεδα της ανωδομής

Τέσσερα επίπεδα διατρέχουν το κτίριο, εκ των οποίων το +0 και το +3 αποτελούν τα επίπεδα επικοινωνίας με τις κερκίδες και εξυπηρέτησης θεατών. Το +0 επίπεδο συνιστά το ισόγειο του κτιρίου.

Ο ανατολικός τομέας Αποτελεί τον κύριο τομέα και καθώς το κοίλο λαμβάνει δύο επίπεδα θεωρείων παρουσιάζει διαφορετική μορφή σε

σχέση με τους άλλους τομείς και στο κέντρο του εντάσσεται η επίσημη πύλη του γηπέδου. Το +0 επίπεδο με στάθμη +2,10 συνιστά το επίπεδο εξυπηρέτησης του Α’ διαζώματος, τις θέσεις των επισήμων και τα VIPs εισιτήρια που ανέρχονται σε 2.000. Σε χώρο 1.400 τ.μ. δημιουργούνται επιμέρους θεματικές ενότητες εξυπηρέτησής τους (φουαγιέ). Κοντά στα πέταλα, τα δύο εκατέρωθεν γωνιακά θεωρεία του +1 χρησιμοποιούνται : α) για τον έλεγχο και αστυνόμευση του γηπέδου (Control Room), β) ως χώρος συνεντεύξεων με πανοραμική θέα στον αγωνιστικό χώρο και στις κερκίδες. Το +3 επίπεδο εξυπηρετεί την είσοδο στις κερκίδες του Β' διαζώματος. Η κεντρική ενότητα απευθύνεται στους δημοσιογράφους και περιλαμβάνει χώρους εξυπηρέτησής τους. Στις κερκίδες προβλέπονται 200 θέσεις δημοσιογράφων σε περίπτωση διεθνών αγώνων με τις απαραίτητες διαμορφώσεις (επιφάνειες εργασίας, θεωρεία σχολιαστών, εξέδρα τηλεοπτικών συνεργείων). Οι θέσεις αυτές για το ελληνικό πρωτάθλημα μπορούν να μειώνονται ώστε αντίστοιχα να αυξάνεται η χωρητικότητα του γηπέδου ως προς τις θέσεις των θεατών.

Ο δυτικός τομέας Λαμβάνει την τυπική τομή του γηπέδου. Το ισόγειο επίπεδο αποτελεί επίπεδο ελέγχου, εισόδου κίνησης και

εξυπηρέτησης του Α’ Διαζώματος. Εντάσσονται επίσης κυλικεία και χώροι υγιεινής. Αντίστοιχα το +3 επίπεδο αποτελεί το επίπεδο εισόδου στο Β' διάζωμα όπου εντάσσονται και κυλικεία. Με στόχο την απελευθέρωση χώρου για την κίνηση και εξυπηρέτηση των θεατών, οι χώροι υγιεινής αυτού του επιπέδου εντάσσονται στο +1 επίπεδο παρά τα κλιμακοστάσια. Το + 2 επίπεδο το οποίο είναι συνεπίπεδο με την τελευταία σειρά του Α’ Διαζώματος, διατηρείται ελεύθερο και προσβάσιμο από το Α' Διάζωμα. Σημειώνεται ότι αυτό το επίπεδο επιτρέπει τον αερισμό του κοίλου καθώς είναι ανοιχτό αμφίπλευρα (και προς το κοίλο και προς το εξωτερικό του κτηρίου). Ανελκυστήρες διευκολύνουν την άνοδο ΑΜΕΑ στο επίπεδο όπου δύνανται να κυκλοφορήσουν ανεμπόδιστα και να τοποθετηθούν για την θέαση του αγώνα δίπλα στις προβλεπόμενες θέσεις συνοδών.

Ο βόρειος τομέας Ακολουθεί την τυπική τομή του δυτικού τομέα. Το στοιχείο της πύλης επιτρέπει την επέκταση των επιπέδων στο

κεντρικό του τμήμα. Όπως και στα προηγούμενα επίπεδα το +0 και το +3 επίπεδο εξυπηρετούν αντίστοιχα το Α’ και Β' διάζωμα. Στο επίπεδο +1 και +2, δημιουργούνται γραφειακοί χώροι διοίκησης του γηπέδου.

Ο Νότιος τομέας Το στοιχείο Πύλης του νότιου τομέα λαμβάνει συνοδευτικές χρήσεις που μπορούν να λειτουργήσουν και

ανεξάρτητα από την λειτουργία του γηπέδου. Στο ισόγειο εντάσσονται οι παρακάτω χρήσεις : καφενείο, κατάστημα ΑΕΚ, στιλβωτήριο, κουρείο, ταξιδιωτικό γραφείο και χαμάμ. Στο επίπεδο +2 εντάσσεται το εστιατόριο με θέα στον αγωνιστικό χώρο. Παράλληλα εντός του περιγράμματος των κερκίδων το ισόγειο εξυπηρετεί ανεξάρτητα τις κερκίδες του αντίστοιχου Α’ διαζώματος καθώς και το +3 επίπεδο αυτές του Β’ Διαζώματος.

Συνολικά εντάσσονται 14 ανελκυστήρες στο σύνολο του κτηρίου. Στο νότιο τομέα εντάσσονται 5 ανελκυστήρες, στον ανατολικό τομέα 4 (ως κύριο μηχανικό μέσο έχει ενταχθεί σύστημα κυλιομένων σκαλών), ο βόρειος τομέας διαθέτει 2 και ο δυτικός 3 ανελκυστήρες. Κυλιόμενες σκάλες εξασφαλίζουν την επικοινωνία των επιπέδων των θεωρείων του +1 και +2 επιπέδου με το ισόγειο του κτιρίου.

Στην εικόνα 5.5 που ακολουθεί, παρουσιάζεται σχηματικά ανά επίπεδο, η οργάνωση των χώρων.

5.4 ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Εντός του οικοδομικού τετραγώνου και πρακτικά του κτιρίου του Κέντρου προβλέπονται:

• Δίκτυα ύδρευσης - άρδευσης

• Δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων - ομβρίων
• Υποδομές ενεργητικής πυροπροστασίας
• Υποδομές για Κλιματισμό – Θέρμανση - Αερισμό
• Εγκαταστάσεις ισχυρών ρευμάτων και Υποσταθμός

• Εγκαταστάσεις Ασθενών ρευμάτων
• Υποδομές αντικεραυνικής προστασίας- Γειώσεις
• Δίκτυο Φυσικού αερίου

Οι συνδέσεις με δίκτυα οργανισμών κοινής ωφέλειας (ΟΚΩ) γίνονται ως ακολούθως: Υδροδότηση

Η σύνδεση του δικτύου ύδρευσης του υπό μελέτη έργου με το δίκτυο ύδρευσης της ΕΥΔΑΠ θα πραγματοποιηθεί στη δυτική πλευρά του γηπέδου στην οδό Καππαδοκίας από όπου διέρχεται αγωγός διαμέτρου Φ100. Προτείνεται η κατασκευή εγκατάστασης αποθήκευσης και ανύψωσης της πίεσης ποσίμου νερού, ώστε αυτό να έχει αυτάρκεια υδροδότησης και εγκατάσταση αποσκλήρυνσης για διάφορες εγκαταστάσεις του γηπέδου, όπως του κλιματισμού και των χαμάμ.

Αποχέτευση ακαθάρτων Υπάρχουν ολοκληρωμένα δημόσια δίκτυα λυμάτων της ΕΥΔΑΠ, τόσο στην πλευρά της οδού Πατριάρχου

Κωνσταντίνου, όσο και στις οδούς Φωκών και Καππαδοκίας, προς τα οποία μπορούν να οδηγηθούν οι απορροές ακαθάρτων του Νέου Γηπέδου. Η διάμετρος όλων των δικτύων είναι 250 mm.

Αποχέτευση ομβρίων Προβλέπεται η αποθήκευση των ομβρίων του στεγάστρου του γηπέδου σε υπόγεια δεξαμενή, προς χρήση του για

άρδευση και πλύση λεκανών και ουρητηρίων των WC. Οι απορροές του γηπέδου που δεν θα χρησιμοποιούνται θα καταλήγουν τελικά στο δίκτυο ομβρίων, στο οποίο προβλέπεται να συνδεθεί το δίκτυο ομβρίων του υπό μελέτη έργου στη διασταύρωση των οδών Φωκών, Πατριάρχου Κωνσταντίνου και Ιωνίας.

Άρδευση αγωνιστικού χώρου του γηπέδου Οι ανάγκες άρδευσης του αγωνιστικού χώρου του νέου γηπέδου θα καλυφθούν με άντληση από τη δεξαμενή

αποθήκευσης νερού προερχόμενου από όμβρια ύδατα που θα πληρούται τόσο από τα αποχετευόμενα όμβρια του στεγάστρου του κτηρίου, όσο και από το δίκτυο πόλης της ΕΥΔΑΠ.

Ηλεκτρική ενέργεια.

Διαπιστώθηκε η ύπαρξη διαθέσιμων δικτύων μέσης τάσης 20 ΚV τόσο επί της οδού Φωκών όσο και επί των οδών Καππαδοκίας και Πατριάρχου Κωνσταντίνου. Για την ηλεκτρική τροφοδότηση του γηπέδου και του περιβάλλοντος χώρου προβλέπεται η κατασκευή ιδιωτικού υποσταθμού υποβιβασμού μέσης σε χαμηλή τάση. Η τροφοδότηση του υποσταθμού θα γίνει από τη νότια πλευρά του οικοπέδου. Θα υπάρχουν επίσης δύο εφεδρικά ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη (Η/Ζ) ισχύος 1.000 KVA και τάσης εξόδου 380/220 V, 50 Ηz, τα οποία θα εγκατασταθούν σε ιδιαίτερο χώρο στο επίπεδο -2.

Τηλέφωνα.

Θα γίνει σύνδεση με τα δίκτυα των τηλεπικοινωνιακών παρόχων τα οποία διέρχονται από τους περιμετρικούς του οικοπέδου δρόμους. Για την σύνδεση των δικτύων αυτών προβλέπεται κατάλληλος χώρος στο επίπεδο -2,, στη δυτική πλευρά του γηπέδου στο ύψος της οδού Κιλικίας.

Φυσικό αέριο.

Η αναγκαία πίεση λειτουργίας των εσωτερικών δικτύων και συσκευών αερίου του γηπέδου θα είναι έως και 1 bar. Το γήπεδο τροφοδοτείται με φυσικό αέριο από το δίκτυο της ΕΠΑ Αττικής, το οποίο διέρχεται από τις οδούς Μυρσίνης και Καππαδοκίας.

Κατά τη λειτουργία του έργου οι ανάγκες σε ενέργεια θα καλύπτονται τόσο από το δίκτυο της ΔΕΗ όσο και από το δίκτυο του φυσικού αερίου. Η παροχή της μέσης τάσης για την ισχύ των 2.000 kVA θα τροφοδοτηθεί σε σχήμα βρόγχου, δηλαδή με δύο καλώδια μέσης τάσης που θα καταλήγουν στους πίνακες ΔΕΗ της παροχής. Επιπλέον, το υπό μελέτη έργο κατά τη λειτουργία του θα τροφοδοτείται από με το δίκτυο φυσικού αερίου με φορτίο αιχμής 3.000 KW.

Οι ανάγκες νερού ύδρευσης υπολογίστηκαν σε 78,78 m3/ημέρα ή 8.398,44 m3/έτος. Το νερό αυτό θα λαμβάνεται από το δίκτυο της ΕΥΔΑΠ. Κατά τη λειτουργία του έργου απαιτείται η κατανάλωση νερού για την άρδευση του χλοοτάπητα του γηπέδου καθώς και για την άρδευση των χώρων πρασίνου του περιβάλλοντος χώρου. Οι ανάγκες αυτές θα καλυφθούν εν μέρει από το δίκτυο ομβρίων και το υπόλοιπο από το δίκτυο της ΕΥΔΑΠ.

6. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΞΕΤΑΣΤΗΚΑΝ

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι εναλλακτικές που εξετάστηκαν στη ΜΠΕ, στα πλαίσια διερεύνησης της βέλτιστης λύσης.

Μηδενική λύση Α0: Στην περίπτωση της μηδενικής λύσης, γίνεται η υπόθεση ότι δεν θα υλοποιηθεί το εξεταζόμενο έργο. Ο προβλεπόμενος για το έργο χώρος θα παραμείνει ως έχει σήμερα. Ως τέτοιος, θα είναι εστία ρύπανσης για τον ευρύτερο χώρο και θα έχει αρνητική επίδραση στη γύρω οικιστική περιοχή και στο τοπίο και ενδεχομένως και στη λειτουργικότητα του Άλσους με το οποίο είναι σε άμεση επαφή (πχ. «διάχυση» ρύπανσης προς το Άλσος κ.λπ.).

Κύρια λύση Α1: Κατασκευή του Κέντρου Αθλητισμού, Μνήμης και Πολιτισμού της ΑΕΚ με όρους ηπιότερους των επιτρεπόμενων. Η Α1 λύση αφορά την κατασκευή του έργου με όρους δόμησης ηπιότερους αυτών που προβλέπει η κείμενη νομοθεσία, και επίσης με μικρότερο ποσοστό συμπληρωματικών λειτουργιών (δηλ. χρήσεων πέραν των αθλητικών και των συνοδών τους) από αυτό που επιτρέπει η κείμενη νομοθεσία.

Η λύση συνεπάγεται ότι διατίθεται έκταση προερχόμενη από το Άλσος περίπου 6.048 μ2, από τα οποία κάτι λιγότερο από τα μισά (3.002 μ2) για το Κέντρο Αθλητισμού, Μνήμης και Πολιτισμού και τα υπόλοιπα για τη δημιουργία των πεζοδρόμων που λειτουργούν ως αντιπυρική ζώνη τόσο για το άλσος όσο και για το μελετούμενο έργο.

Εναλλακτική λύση Α2: Κατασκευή του Κέντρου Αθλητισμού, Μνήμης και Πολιτισμού της ΑΕΚ με όρους που μεγιστοποιούν την εκμετάλλευση του χώρου και τις δυνατότητες εμπορικών χρήσεων. Η Α2 λύση αφορά την κατασκευή του έργου με όρους δόμησης που εξαντλούν αυτούς που προβλέπει η κείμενη νομοθεσία και επίσης με ποσοστό συμπληρωματικών λειτουργιών (δηλ. χρήσεων πέραν των αθλητικών και των συνοδών τους) ίσο με αυτό που επιτρέπει η κείμενη νομοθεσία. Η υλοποίηση αυτής της λύσης χωρίς διάθεση κάποιας (αντίστοιχης ή μεγαλύτερης με αυτή της Λύσης Α1) έκτασης του άλσους θα ήταν θεωρητικά εφικτή αλλά πρακτικά δύσκολη και με αξιόλογες περιβαλλοντικές επιπτώσεις (αναλύονται πιο κάτω δύο εκδοχές: Α2.1: χρήση έκτασης του άλσους, Α2.2: μη χρήση έκτασης του άλσους).

Συνεκτιμώντας τα πιο πάνω, προκύπτει ότι το σενάριο Α2 δεν είναι απορριπτέο, αφού κινείται εντός των προβλεπόμενων θεσμικών ορίων δόμησης και χρήσεων γης. Ωστόσο, υστερεί σαφώς έναντι του Α1, από άποψη ηπιότητας εκμετάλλευσης, έμφασης στις εμπορικές χρήσεις και πλήρους εναρμονισμού προς τον υπερκείμενο σχεδιασμό. Αυτό ισχύει και για τις δύο εκδοχές της λύσης Α2. Ειδικότερα ως προς την εκδοχή Α2.2, παρά τη μη χρησιμοποίηση τμήματος του άλσους, υπάρχουν αδυναμίες και επιπτώσεις σε σχέση με τη Λύση Α1 (μη κάλυψη διεθνών προδιαγραφών, έλλειψη αντισταθμιστικών παρεμβάσεων στο άλσος (φύτευση) που υπερκαλύπτουν την απώλεια πρασίνου, μη συμβολή στην πυροπροστασία κτλ) που, σε συνδυασμό με την εντατικότερη εκμετάλλευση και χρήση, συνολικά σημαίνουν ότι και η εκδοχή αυτή υστερεί περιβαλλοντικά συνολικά ως προς την Α1.
7. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

7.1 ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

7.1.1 Άλσος Νέας Φιλαδέλφειας

Το άλσος Νέας Φιλαδέλφειας αποτελεί ένα από τα χαρακτηρισμένα άλση στην περιοχή της Αττικής. Μπορεί να θεωρηθεί ότι χωρίζεται σε δύο διακριτά τμήματα: το βόρειο με έκταση 178 στρέμματα και το νότιο τμήμα, έκτασης 245 στρεμμάτων. Τα δύο τμήματα διαχωρίζονται από τον ασφαλτόδρομο που διασχίζει διαγωνίως το άλσος ξεκινώντας από την οδό Τρωάδος στα δυτικά και καταλήγοντας στην οδό Ικαρίας στα ανατολικά. Στη σημερινή του μορφή το άλσος καταλαμβάνει έκταση περίπου 423 στρεμμάτων, έκταση η οποία αντιστοιχεί σε ποσοστό 15% επί του συνόλου της έκτασης της Δημοτικής Ενότητας Νέας Φιλαδέλφειας.

Αναπτύσσεται σε λόφο με ομαλό ανάγλυφο. Κατά θέσεις στο βόρειο τμήμα εμφανίζονται κλίσεις 15 – 20% εκατέρωθεν της κεντρικής ράχης, η οποία έχει προσανατολισμό από Βορρά προς Νότο. Το υψόμετρο κυμαίνεται από 101 ως 136 μέτρα, με το υψηλότερο σημείο του να βρίσκεται πολύ κοντά στις εγκαταστάσεις του μετεωρολογικού σταθμού της ΕΜΥ, στο βόρειο τμήμα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με τη συνημμένη ΜΠΕ, υπάρχει εγκεκριμένη μελέτη διαχείρισης του άλσους η οποία μέχρι σήμερα δεν έχει υλοποιηθεί. Συγκεκριμένα, το 2009 εκπονήθηκε "Μελέτη Προστασίας – Διαχείρισης και Ανάπλασης του Άλσους Νέας Φιλαδέλφειας" η οποία εγκρίθηκε στις 27 Νοεμβρίου του 2009 από τη Διεύθυνση Δασών Περιφέρειας Αττικής με Α.Π. 3422/27.11.2009 και εγκρίθηκε και παραλήφθηκε από το Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 21/12/2009 με Αριθμό Απόφασης 316/2009.

Στο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας – Αττικής (Ν. 4277/2014) και στην παρ. 4α του άρθρου 18 αναφέρεται ότι: «Προωθείται το πρόγραμμα οργάνωσης υπερτοπικών πόλων αναψυχής και περιαστικών Μητροπολιτικών Πάρκων πρασίνου όπως ενδεικτικά αναφέρονται στο Παράρτημα VII.». Στο Παράρτημα αυτό προσδιορίζονται συγκεκριμένα επτά «Αστικά Μητροπολιτικά Πάρκα» της Αττικής, μεταξύ των οποίων το «Μητροπολιτικό Πάρκο Νέας Φιλαδέλφειας», με την εξής αναφορά: «Προωθείται η ανάπτυξή του με χρήσεις πολιτισμού, αθλητισμού μητροπολιτικής εμβέλειας και αναψυχής. Η ανάδειξη του άλσους Φιλαδέλφειας σε μητροπολιτικό πάρκο συνδυάζεται με την κατασκευή και λειτουργία του Κέντρου Αθλητισμού, Μνήμης και Πολιτισμού της ΑΕΚ, καθώς και τις αναγκαίες και προβλεπόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, χώρους και υποδομές στάθμευσης αλλά και την ανάπλαση στην ευρύτερη περιοχή».

Η θέση του Μητροπολιτικού Πάρκου Νέας Φιλαδέλφειας προσδιορίζεται στο χάρτη «Προστασία και Αναβάθμιση Περιβάλλοντος» του νέου ΡΣΑ, απόσπασμα του οποίου παρατίθεται αμέσως πιο κάτω.

Η ύπαρξη βλάστησης, η παρουσία της τεχνητής λίμνης, η γειτνίαση με το ρέμα Γιαμπουρλά και ο χαμηλός συντελεστής δόμησης της περιοχής, έχουν μετατρέψει το Άλσος της Νέας Φιλαδέλφειας σε σημαντική περιοχή διαβίωσης για πολλά είδη. Το άλσος πέρασε από διάφορα στάδια μέχρι να πάρει τη σημερινή μορφή του. Το 1914 έγινε η πρώτη επίσημη δεντροφύτευση του τότε γυμνού λόφου. Οι τελευταίες μεγάλες δεντροφυτεύσεις έγιναν τις χρονιές 1994 & 1995, ενώ σε μικρότερη κλίμακα γίνονται μέχρι σήμερα. Ωστόσο, η κατάσταση του άλσους σήμερα είναι γενικά μη ικανοποιητική, με πολλά τμήματά του στα οποία η ποιότητα του πρασίνου είναι χαμηλή ή/και τμήματα χωρίς ουσιαστικά πράσινο πλην αυτοφυούς ποώδους βλάστησης, ενώ υπάρχουν και άλλα προβλήματα συντήρησης και καθαριότητας. Αξίζει να σημειωθεί ότι υπάρχει εγκεκριμένη μελέτη διαχείρισης του άλσους η οποία μέχρι σήμερα δεν έχει υλοποιηθεί.

Σε ότι αφορά την αντιπυρική προστασία του, υφίσταται πλήρες σύστημα πυρόσβεσης σε όλη την έκταση του άλσους, αρκεί να εφαρμοστεί η εγκεκριμένη μελέτη διαχείρισής του.

Τα κύρια είδη χλωρίδας που απαντώνται σήμερα είναι η τραχεία και η χαλέπιος πεύκη, το κυπαρίσσι και ο ευκάλυπτος.

Το άλσος επισκέπτονται πολλά κοινά μικροπούλια όπως καρδερίνες, φλώροι, σπίνοι, κοκκινολαίμηδες, λευκοσουσουράδες, κιτρινοσουσουράδες, μαυρολαίμηδες, σκαθράκια, λούγαρα, σταχτομυγοχάφτες, καρβουνιάρηδες, μαυρομυγοχάφτες, σταβλοχελίδονα, σπιτοχελίδονα, καλόγεροι, γαλαζοπαπαδίτσες, φυλλοσκόποι, μαυροτσιροβάκοι, ενώ κάθε φθινόπωρο περνάνε μικρά κοπάδια από σπάνιους σταυρομύτες. Από τα αρπακτικά έχουν παρατηρηθεί βραχοκιρκίνεζα, ξεφτέρια και περιστασιακά γερακίνες, ενώ στα ψηλά δέντρα φωλιάζουν αρκετοί γκιώνηδες και κουκουβάγιες. Στο μικρό νησάκι της λίμνης έχει παρατηρηθεί η σποραδική παρουσία από νερόκοτες και φαλαρίδες. Κότσυφες, τσίχλες και κατσουλιέρηδες πετάνε στο δάσος, ενώ στα όριά του συναντά κανείς πράσινους παπαγάλους. Σημαντικός είναι ο αριθμός από πολλούς τσαλαπετεινούς που φωλιάζουν στις τρύπες των εγκαταλειμμένων κτιρίων, ενώ τέλος έχει αναφερθεί η παρουσία από ορτύκια και πέρδικες. Πέρα από τα παραπάνω το άλσος έχει ένα μεγάλο πρωταγωνιστή, τον πρασινόφρυνο. Άλλα ερπετά που συναντά κανείς είναι σπάνια λιακόνια, μεγάλες κρασπεδοχελώνες, τρανόσαυρες, σαμιαμίδια και αβλέφαρους. Από τα θηλαστικά συναντά κανείς νυχτερίδες.

7.1.2 Ρέμα Γιαμπουρλά

Περίπου 60 m ανατολικά της άμεσης περιοχής του έργου διέρχεται το ρέμα Γιαμπουρλά το οποίο διαθέτει και παραρεμμάτια βλάστηση. Η ανοιχτή κοίτη του ρέματος πρακτικά αρχίζει από το ύψος της περιοχής μελέτης, ενώ στα ανάντη το ρέμα είναι εγκιβωτισμένο. Μετά από μήκος μόλις 600 m το ρέμα Γιαμπουρλά συμβάλει με το ρέμα Περισσού-Ποδονίφτη το οποίο έρχεται από τα δυτικά και το οποίο τελικά καταλήγει μετά από 2.000 m στον Κηφισό ποταμό.

7.2 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η άμεση περιοχή του έργου γειτνιάζει με την καμινάδα του πρώην εργοστασίου «Μπριτάννια» καθώς και με το πρώην εργοστάσιο «Βαμβακουργία», τα οποία έχουν χαρακτηριστεί ως νεώτερα μνημεία σύμφωνα με την απόφαση ΥΠΠΟΤ/ΔΝΣΑΚ/5828/89/18-1-2012 (ΦΕΚ 33/ΑΑΠΘ/13-2-2012).

Επίσης το τμήμα της Νέας Φιλαδέλφειας που αντιστοιχεί στον παλαιό προσφυγικό οικισμό έχει κηρυχθεί με ΠΔ (ΦΕΚ 467Δ/18.06.01) ως παραδοσιακό.

7.3 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Η περιοχή μελέτης βρίσκεται εκτός και σε σημαντική απόσταση (αρκετών χιλιομέτρων) από ζώνες που ανήκουν στο Εθνικό Σύστημα Προστατευόμενων Περιοχών (σύμφωνα με Ν. 3937/2011 της Βιοποικιλότητας).

8. ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ

8.1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, το έργο της ταπείνωσης και κάλυψης τμήματος των οδών Πατριάρχου και Φωκών αποτελεί έργο απαραίτητο για τη λειτουργία του Κέντρου, όπως αυτό παρουσιάζεται στη συνημμένη ΜΠΕ. Στο παρόν κεφάλαιο θα παρουσιαστεί πολύ συνοπτικά το κυρίως οδικό έργο και τα συνοδά έργα του και πώς λειτουργούν σε σχέση με το κτιριακό έργο. Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τη ΜΠΕ, η περιβαλλοντική

αδειοδότηση του έργου της ταπείνωσης των οδών (και των άλλων συνοδών έργων του κυρίως συγκοινωνιακού έργου) εξετάζεται διακριτά από αυτή του έργου του θέματος.

Στα πλαίσια της κατασκευής και λειτουργίας του έργου που αναλύεται στην παρούσα εισήγηση, εκπονήθηκε με πρωτοβουλία και δαπάνες του φορέα ανάπτυξης του νέου Κέντρου, δηλαδή της Δικέφαλος 1924 ΑΕ και μετά από σχετική απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής (Αρ. Απόφ. 163/2014 ΑΔΑ: ΒΙΗΔ7Λ7-ΜΝ4), η μελέτη υψομετρικής παραλλαγής του οδικού άξονα Πατριάρχου Κων/νου – Φωκών με την ταπείνωση της ερυθράς στην περίμετρο του γηπέδου και την κάλυψη του ταπεινωμένου τμήματος, προκειμένου ο περιβάλλον χώρος του νέου Κέντρου να ενωθεί με την πλατεία της Αγίας Τριάδας και τον αστικό ιστό. Παράλληλα καλύπτεται και τμήμα του οδικού άξονα (Πατριάρχου Κωνσταντίνου) από την ανατολική πλευρά του άλσους διασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό την ενοποίηση του χώρου του άλσους με τον περιβάλλοντα χώρο καθώς και με την ανοικτή, μη καλυμμένη κοίτη του ρέματος «Γιαμπουρλά». Η ανάπλαση του αστικού χώρου ολοκληρώνεται από την επέκταση των υφιστάμενων πεζοδρομήσεων στο σύνολο των τοπικών οδών στην περίμετρο του ακινήτου.

Η ταπείνωση και κάλυψη του οδικού άξονα Πατριάρχου Κων/νου – Φωκών και η διαμόρφωση των κυκλικών κόμβων επί της Λ. Δεκελείας, θα μπορούσαν υπό συνθήκες να υλοποιηθούν «αυτόνομα», ανεξάρτητα από την υλοποίηση του εξεταζόμενου στην παρούσα εισήγηση έργου, ως έργα αστικής ανάπλασης, ο σχεδιασμός όμως του συγκροτήματος, ειδικά των υπόγειων χώρων και των προσπελάσεων, όπως αναφέρθηκαν συνοπτικά προηγουμένως, έχει συνταχθεί με βάση την τελική εικόνα της «ταπεινωμένης» οδού Φωκών και του περιβάλλοντος οδικού δικτύου.

Φορέας του έργου είναι η Διεύθυνση Οδικών Έργων της Περιφέρειας Αττικής (Δ9). Ως προς το χρονοδιάγραμμα κατασκευής των δύο έργων γίνεται η υπόθεση ότι το έργο της "ταπείνωσης" προηγείται της κατασκευής των νέων αθλητικών εγκαταστάσεων της ΑΕΚ.

8.2 ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το έργο τοπικής ταπείνωσης και μερικής κάλυψης τμήματος των οδών Φωκών και Πατριάρχου Κωνσταντίνου εντάσσεται στο πλαίσιο της αναβάθμισης του αστικού περιβάλλοντος της περιοχής και ιδιαίτερα του δημόσιου χώρου στη νότια πλευρά του άλσους της Νέας Φιλαδέλφειας όπου βρισκόταν το παλαιό γήπεδο της ΑΕΚ, στη θέση του οποίου προβλέπεται η δημιουργία του Κέντρου.

Με τον υψομετρικό διαχωρισμό του άξονα Πατριάρχου Κων/voυ - Φωκών, μέσω της ταπείνωσης και της μερικής κάλυψης, διασφαλίζεται επαρκής επιφάνεια για την διαμόρφωση, σε άμεση επαφή με τις νέες εγκαταστάσεις, δημόσιου περιβάλλοντος χώρου ήπιας κυκλοφορίας και διακίνησης πεζών, σε αντίθεση με την υφιστάμενη κατάσταση όπου ο δημόσιος χώρος διαμελίζεται από το δευτερεύον δίκτυο. Η διαμόρφωση της επιφάνειας επάνω στο τεχνικό κάλυψης θα διασφαλίζει παράλληλα την προσπέλαση των παρόδιων χρήσεων και των οχημάτων εξυπηρέτησης και έκτακτης ανάγκης (πυροσβεστική, αστυνομία, ασθενοφόρο).

Πέραν της εξυπηρέτησης της υφιστάμενης κυκλοφορίας επί του οδικού άξονα Πατριάρχου Κων/voυ - Φωκών, από τον ταπεινωμένο οδικό άξονα προβλέπεται και η εφεδρεία/δυνατότητα προσπέλασης των μελλοντικών αθλητικών εγκαταστάσεων από το επίπεδο του υπογείου(ων), με κατάλληλη διαμόρφωση δεξιόστροφων κινήσεων εισόδου - εξόδου.

Συνοπτικά τεχνικά και γεωμετρικά χαρακτηριστικά του έργου. Συνολικό μήκος οδικού έργου: 616,0 m

Μήκος τεχνικού (καλυμμένου τμήματος): 275,0 m Κατηγορία οδού κατά ΟΜΟΕ ΓΙII

Περιβαλλοντική Κατηγορία: Α2 Ταχύτητα μελέτης: Ve=50 Km/h
Ελάχιστη ακτίνα οριζοντιογραφικής προσαρμογής: 69,095 m Μέγιστη κλίση: 10% Κλίση υπογειοποιημένου τμήματος: 0,5%

Τυπική διατομή μη υπογειοποιημένου τμήματος: 10,1m

Τυπική διατομή μη υπογειοποιημένου τμήματος: 13,36 m
3
Υλικά καθαιρέσεων: 7.000 m
3

Υλικά προς απόθεση: 38.500 m Μήκος αγωγού ομβρίων: 563,5 m Διάμετρος αγωγού ομβρίων: 0.60 m

8.3 ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΙ ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΗ ΧΑΡΑΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το σύνολο του έργου διαμορφώνεται στο εύρος που επιτρέπουν οι ρυμοτομικές γραμμές του σχεδίου πόλης. Στο μέτωπο του οικοπέδου των μελλοντικών αθλητικών εγκαταστάσεων και προκειμένου να διασφαλιστεί η εφεδρεία διαμόρφωσης δεξιόστροφων κινήσεων εισόδου και εξόδου προς και από τα υπόγεια των εγκαταστάσεων, προτείνεται η τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού, με την «υποχώρηση» της ρυμοτομικής και οικοδομικής γραμμής, «εις βάρος» της ιδιοκτησίας, όπως παρουσιάστηκε ανωτέρω (βλ. εικόνα 4.3).

Ο άξονας του ταπεινωμένου έργου ακολουθεί κατά βάση την όδευση της υφιστάμενης επιφανειακής οδού. Με στόχο τη διασφάλιση του υψηλότερου δυνατού επιπέδου οδικής ασφάλειας, το ταπεινωμένο τμήμα της οδού θα διαμορφωθεί με διατομή διαχωρισμένου καταστρώματος, μίας λωρίδας ανά κατεύθυνση. Οι δύο κατευθύνσεις διαχωρίζονται με στηθαίο new jersey, πλέον λωρίδων καθοδήγησης εύρους 0.50μ εκατέρωθεν, συνολικού εύρους 0.61 + 2 χ 0,50 = 1.61 μ. Το εύρος των εκατέρωθεν λωρίδων διαμορφώνεται στα 3.75μ, πλέον πεζοδρομίου 0.50μ.
Με τον τρόπο αυτό το συνολικό «ωφέλιμο» εύρος από την κάθε πλευρά του διαχωριστικού στηθαίου πεζοδρομίου διαμορφώνεται συνολικά στα 4.75μ.

Με αφετηρία χιλιομέτρησης τη διασταύρωση των οδών Φωκών και Δεκελείας, διατηρείται η υφιστάμενη οριζοντιογραφική και υψομετρική χάραξη της οδού Φωκών έως την Χ.Θ. 0+95, θέση από την οποία και ξεκινά η ταπείνωση της υψομετρικής χάραξης. Έως και την Χ.Θ. 0+110, όπου και η συμβολή της οδού Καππαδοκίας, η υψομετρική χάραξη βρίσκεται πρακτικά σε ανταπόκριση με το υφιστάμενο αστικό περιβάλλον. Στη Χ.Θ. 0+160 η ερυθρά της ταπεινωμένης οδού επιτρέπει την κάλυψη, με υψομετρική διαμόρφωση του εξωρραχίου της κάλυψης συμβατή με την υψομετρική διαμόρφωση του περιβάλλοντος αστικού χώρου. Από την Χ.Θ. 0+160 έως την Χ.Θ. 0+435 η οδός βρίσκεται κάτω από το τεχνικό κάλυψης, το εξωρράχιο του οποίου διαμορφώνεται στη στάθμη πρακτικά της υφιστάμενης επιφανειακής οδού. Από το πέρας του τεχνικού κάλυψης στη Χ.Θ. 0+435 ξεκινά η «ανάδυση» του άξονα προς την συμβολή του με την υψομετρική χάραξη της υφιστάμενης οδού (οδός Πατριάρχου Κωνσταντίνου), η συναρμογή με την οποία πραγματοποιείται στην Χ.Θ. 0+559.

Ανάμεσα στις Χ.Θ. 0+450 έως Χ.Θ. 0+580, η συμβολή των οδών Κιουταχείας & Λεύκης στην οδό Πατριάρχου Κων/νου θα οργανωθεί σε τρισκελή ισόπεδο σηματοδοτούμενο κόμβο.

Στην οριζοντιογραφική χάραξη του άξονα έχει εφαρμοστεί ελάχιστη ακτίνα οριζοντιογραφικής συναρμογής 69.095 μ, που αντιστοιχεί σύμφωνα με τις ΟΜΟΕ σε καθοριστική ταχύτητα Ve = 50 km/h.

Τρόποι εισόδου στο Κέντρο με χρήση Ι.Χ.

Α) Αφίξεις από βόρεια και ανατολικά Στο μέσον πρακτικά του νότιου μετώπου του οικοπέδου, 20 μ. από τη θέση αφετηρίας της κάλυψης,

διαμορφώνεται η οδική σύνδεση του πρώτου υπογείου των νέων αθλητικών εγκαταστάσεων με την ταπεινωμένη οδό. Η σύνδεση εξυπηρετείται αποκλειστικά δεξιόστροφα, με τη διαμόρφωση κλάδων δεξιόστροφης εισόδου και εξόδου. Ο κλάδος εξόδου ανταποκρίνεται με πρόσθετη λωρίδα κυκλοφορίας που ξεκινά από τη θέση της σύνδεσης και συνεχίζει σε όλο το ανάπτυγμα έως τον ισόπεδο κόμβο της Λ. Δεκέλειας, προκειμένου να διασφαλίζονται αφενός υψηλή κυκλοφοριακή ικανότητα στην πρόσβαση του ισόπεδου κόμβου και αφετέρου ασφαλής λειτουργία της εξόδου παράλληλα με την εξυπηρέτηση της διερχόμενης κυκλοφορίας.

Η παραπάνω διάταξη εξυπηρετεί τις αφίξεις από τα βόρεια και ανατολικά και τις αναχωρήσεις προς τα δυτικά και νότια. Οι συζυγείς των παραπάνω κινήσεων αναχωρήσεις και αφίξεις προβλέπεται να εξυπηρετούνται ένα «επίπεδο» χαμηλότερα, διασταυρώνοντας ανισόπεδα κάτω από τον ταπεινωμένο οδικό άξονα.

Β) Αφίξεις από άλλες κατευθύνσεις Η είσοδος και η έξοδος του δεύτερου - συζυγούς συστήματος διαμορφώνονται από την οδό Χρυσοστόμου

Σμύρνης, όπου τα οχήματα μέσω ράμπας ανατολικά της εκκλησίας, κατεβαίνουν προς το επίπεδο εισόδου του κτιρίου κάτω από την ταπεινωμένη οδό της Φωκών.

Μετά την ταπείνωση του άξονα Πατριάρχου Κων/νου - Φωκών καταργείται η ισόπεδη σύνδεση με την οδό Χρυσοστόμου Σμύρνης, το καταληκτικό προς τα βόρεια τμήμα της οποίας μετατρέπεται σε οδό ήπιας κυκλοφορίας και εντάσσεται στον ευρύτερο περιβάλλοντα χώρο του γηπέδου. Η συμβολή της οδού Χρυσοστόμου Σμύρνης στον άξονα Πατριάρχου Κων/νου - Φωκών αποκαθίσταται διαμέσου της οδού Σμύρνης, που συμβάλλει στην οδό Φωκών πριν από την αφετηρία της υψομετρικής παραλλαγής της οδού.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και παρεμβάσεις στην περιοχή επιρροής του έργου

Σύμφωνα με τη ΜΠΕ, το έργο βρίσκεται σε απόλυτη συμβατότητα και ενσωματώνει τις προτάσεις της εγκεκριμένης Κυκλοφοριακής Μελέτης του Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας του έτους 2010 και ειδικότερα την εναλλακτική λύση 3 για την περιοχή «Α». Το έργο της ταπείνωσης της οδού περιλαμβάνει και τα ακόλουθα συνοδά έργα:

• μετατροπή της οδού Αγ. Τριάδος σε οδό ήπιας κυκλοφορίας με αποκλειστική διέλευση του Τρόλεϋ.

• διαμόρφωση κυκλικού κόμβου στη θέση του υφιστάμενου συμβατικού ισόπεδου κόμβου των οδών Δεκελείας - Προύσης - Φαναριού - Αγ. Τριάδος - Βρυούλων - Εθνικής Αντιστάσεως.

• διαμόρφωση κυκλικού κόμβου στη θέση του υφιστάμενου ζεύγους ισόπεδων κόμβων των οδών Δεκελείας - Φωκών - Πίνδου - Τρυπιά.

Με τη διαμόρφωση των κυκλικών κόμβων, ειδικότερα των οδών Δεκελείας, Προύσης, Βρυούλων κ.λπ. αποκαθίσταται, διαμέσου της διαδρομής Φαναριού - Σμύρνης - Σύλης, η προσπέλαση από τα δυτικά της οδού Δεκέλειας προς την οδού Παπαναστασίου (διασταύρωση ρέματος Ποδονίφτη και σύνδεση με Λ. Ηρακλείου) που στην υφιστάμενη κατάσταση εξυπηρετείται διαμέσου των οδών Φωκών και Ιωνίας, διαδρομή που δεν είναι πλέον εφικτή μετά την ολοκλήρωση του έργου της ταπείνωσης.

9. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡ. 43 ΤΟΥ Ν. 4277/2014

Σύμφωνα με το άρθρο 43 του Ν. 4277/2014 προβλέπονται τα ακόλουθα

Στο τέλος της περιπτώσεως 1στ της παραγράφου 1 του άρθρου 49 του ν. 998/1979 (Α΄ 289), όπως ισχύει, προστίθενται νέα εδάφια ως εξής:

«α) Επιτρέπεται, επίσης, κατ’ εξαίρεση, η παραχώρηση κατά χρήση τμήματος άλσους ή πάρκου στην Γενική Γραμματεία Αθλητισμού ή σε εποπτευόμενα από αυτή νομικά πρόσωπα ή σε όσα έλκουν από αυτά δικαιώματα, καθώς και η αλλαγή χρήσης τμήματος άλσους ή πάρκου, το οποίο κρίνεται απολύτως αναγκαίο για τον εκσυγχρονισμό, βελτίωση, συμπλήρωση και ασφαλή λειτουργία νομίμως υφισταμένων ή για την ανέγερση νέων αθλητικών εγκαταστάσεων με υποχρέωση δάσωσης – αναδάσωσης επιφάνειας ίσης με το παραχωρηθέν τμήμα άλσους ή πάρκου κατά τα προβλεπόμενα στο ν. 998/1978, όπως ισχύει, υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις:

αα) Το παραχωρούμενο τμήμα του άλσους ή του πάρκου δεν διασπά τη συνοχή και τη συνέχειά του, ως δασικού οικοσυστήματος και δεν αναιρεί τη λειτουργία του.

ββ) Οι εγκαταστάσεις ή τα κτίρια στο σύνολο της επιφάνειας του άλσους ή του πάρκου (συμπεριλαμβανομένου και του παραχωρούμενου κατά χρήση τμήματος) δεν μπορούν να υπερβαίνουν συνολικά το 5% της επιφανείας του άλσους ή του πάρκου.

γγ) Στη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων των αθλητικών εγκαταστάσεων θα προβλεφθούν πρόσφορα και κατάλληλα αντισταθμιστικά μέτρα και ειδικοί όροι περιβαλλοντικής προστασίας που αντισταθμίζουν περιβαλλοντικά την αλλαγή της χρήσης του τμήματος του άλσους ή πάρκου.

β) Η εξαίρεση του εδαφίου α) δεν εφαρμόζεται για τα πάρκα και άλση των δήμων Αθήνας, Πειραιά και Θεσσαλονίκης».

Στη συνέχεια εξετάζεται κάθε μία από τις τρεις προϋποθέσεις που τίθενται ανωτέρω:

9.1 ΣΥΝΟΧΗ ΤΟΥ ΑΛΣΟΥΣ

«Το παραχωρούμενο τμήμα του άλσους ή του πάρκου δεν διασπά τη συνοχή και τη συνέχειά του, ως δασικού οικοσυστήματος και δεν αναιρεί τη λειτουργία του».

Σύμφωνα με τη ΜΠΕ, η προϋπόθεση αυτή τηρείται τόσο στην περίπτωση του γηπέδου της ΑΕΚ όσο και του πεζοδρόμου (αφορά στην τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου της Ν. Φιλαδέλφειας), καθώς τόσο το παραχωρούμενο τμήμα του άλσους για την επέκταση του γηπέδου προς τα ανατολικά όσο και ο πεζόδρομος αποτελούν όρια του άλσους και χωροθετούνται στο νότιο τμήμα αυτού.

9.2 ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΑΛΣΟΥΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΣΧΕΔΙΑΖΟΜΕΝΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΒΛΑΣΤΗΣΗ

Η έκταση του άλσους Ν. Φιλαδέλφειας ανέρχεται σε 423 στρέμματα, σύμφωνα με τη ΜΠΕ. Τα περίπου 3 στρέμματα της επέκτασης του νέου γηπέδου της ΑΕΚ καταλαμβάνουν ποσοστό μόλις 0,7% της έκτασης του άλσους, ενώ η έκταση της συνολικής επέμβασης (εντός του άλσους) των 4,793 στρ. (3,002 στρ. η επέκταση + 1,791 στρ. ο πεζόδρομος), καταλαμβάνει ποσοστό ίσο με μόλις 1,13% επί της συνολικής έκτασης του άλσους. Επί της ουσίας, απομάκρυνση δέντρων θα πραγματοποιηθεί σε έκταση 4,79 στρεμμάτων (επέκταση ρυμοτομικού και πεζόδρομος), δηλαδή ποσοστό 1,13% επί του συνόλου της έκτασης του άλσους, καθώς όμορα με τα βόρεια όρια του γηπέδου

είναι τοποθετημένες εγκαταστάσεις του Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας έκτασης περί τα 2,4 στρέμματα, οι οποίες προβλέπεται να απομακρυνθούν και ο χώρος να αποκατασταθεί με νέες δεντροφυτεύσεις. Η πεζοδρόμηση της βόρειας πλευράς του γηπέδου έκτασης 1,25 στρεμμάτων δεν απαιτεί την απομάκρυνση δέντρων, εφόσον δεν καλύπτεται από βλάστηση και αποτελεί ήδη θεσμοθετημένο δρόμο.

Στην άμεση περιοχή (των 6 στρ.) απαντώνται τα εξής δασικά είδη:
• Χαλέπιος Πεύκη (Pinus halepensis)
• Κυπαρίσσι (Cupressus sempervirens)
• Ευκάλυπτος (Eukalyptus sp.)

Ο αριθμός των ειδών εντός της περιοχής επέμβασης (επέκταση και πεζοδρόμηση) ανέρχεται σε περίπου ενενήντα (90) δέντρα. Από αυτά, τα μισά (45 δέντρα) βρίσκονται στον χώρο της επέκτασης του νέου γηπέδου (περίπου 3 στρ.) και τα άλλα μισά στο χώρο του πεζοδρόμου της ανατολικής πλευράς (1,79 στρ.). Στο χώρο του πεζοδρόμου της βόρειας πλευράς δεν απαιτείται απομάκρυνση δέντρων.

Ως αντιστάθμιση στην απομάκρυνση της βλάστησης προτείνεται να πραγματοποιηθεί φύτευση νέων δέντρων και θάμνων (ενδημικά είδη χλωρίδας) σε «διάκενα» (εκτάσεις χωρίς δενδρώδη βλάστηση) εντός του άλσους, σύμφωνα με τη μελέτη πρασίνου του έργου (Nerco - Χλύκας, 2014), κατόπιν οριστικής μελέτης εφαρμογής και σε συνεννόηση με την αρμόδια Δασική Υπηρεσία (Δ/νση Δασών Αθηνών). Εντός του άλσους παρατηρήθηκε αριθμός εκτάσεων χωρίς βλάστηση, τα λεγόμενα «διάκενα», μέρος των οποίων εμφανίζει μια μορφή εγκατάλειψης. Από τον αριθμό αυτό επιλέχθηκαν οι έξι πλέον κατάλληλες θέσεις (διάκενα) ως χώροι φύτευσης, οι οποίες παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί:

Εντός των προτεινόμενων θέσεων δύναται να φυτευτούν συνολικά 2.112 δέντρα και 1.000 θάμνοι, αριθμός πολύ μεγαλύτερος από αυτόν των προς απομάκρυνση δέντρων. Τα είδη δένδρων που επιλέγονται προς φύτευση είναι: η χαλέπιος πεύκη (Pinus halepensis) σε συνδυασμό με το κυπαρίσσι (Cupressus sempervirens) και η κουκουναριά (Pinus pinea). Τα είδη θάμνων που επιλέγονται προς φύτευση είναι: Δάφνη (Laurus nobilis ), Μυρτιά (Myrtus communis), Δενδρολίβανο (Rosmarinusofficinalis), Πικροδάφνη (Nerium oleander).

Στις φωτογραφίες που ακολουθούν αποτυπώνονται οι προτεινόμενες θέσεις φύτευσης εντός του άλσους της Νέας Φιλαδέλφειας.

9.3 ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Ή ΚΤΙΡΙΑ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΛΣΟΥΣ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ

Σύμφωνα με το εδάφιο (ββ) της παρ. (α) του άρθρου 43 του Ν. 4277/2014 προβλέπεται: «Οι εγκαταστάσεις ή τα κτίρια στο σύνολο της επιφάνειας του άλσους ή του πάρκου (συμπεριλαμβανομένου και του παραχωρούμενου κατά χρήση τμήματος) δεν μπορούν να υπερβαίνουν συνολικά το 5% της επιφανείας του άλσους ή του πάρκου».

Σύμφωνα με τη συνημμένη ΜΠΕ, η έκταση του άλσους Ν. Φιλαδέλφειας ανέρχεται σε 423 στρέμματα. Το 5% της επιφάνειάς του συνεπώς είναι 21,15 στρ, οπότε οι εγκαταστάσεις ή τα κτίρια δεν πρέπει να υπερβαίνουν την έκταση των 21,15 στρ.

Σύμφωνα με το τοπογραφικό διάγραμμα, η συνολική έκταση του άλσους η οποία προβλέπεται να παραχωρηθεί στην ΑΕΚ για την επέκταση του Κέντρου της ανέρχεται σε 3.002,84 τ.μ. (περίπου 3 στρ.) και η έκταση που προβλέπεται να παραχωρηθεί για τη δημιουργία πεζοδρόμου ανέρχεται σε 1.791τ.μ. (περίπου 1,79 στρ.). Πέραν των παραπάνω, όπως προέκυψε από εμβαδομέτρηση που βασίστηκε σε δορυφορική φωτογραφία, υπάρχουν στο άλσος κτίρια με εμβαδόν περίπου 4 στρέμματα και λοιπές εγκαταστάσεις 10,2 στρ. (μη κτηριακές εγκαταστάσεις όπως αθλητικοί χώροι). Επισημαίνεται ότι στις υφιστάμενες εντός του άλσους εγκαταστάσεις δεν συνυπολογίζονται αυτές του χώρου που χρησιμοποιεί ο Δήμος Ν. Φιλαδέλφειας για τη στάθμευση των απορριμματοφόρων του, δεδομένου ότι αυτές δεν προβλέπονται θεσμικά και θα απομακρυνθούν.

Επομένως, τα συνολικά κτίρια στο άλσος (συμπεριλαμβανομένων αυτών του Κέντρου) ανέρχονται σε περίπου 3+4 = 7 στρέμματα, έκταση που αντιστοιχεί το 1,65% της επιφανείας του άλσους, μικρότερη δηλαδή από το 5% της έκτασης του άλσους. Αν θεωρήσουμε την έκταση των συνολικών εγκαταστάσεων του άλσους κτιριακών και μη, περιλαμβανομένων και των κτιριακών του γηπέδου, αυτές έχουν έκταση 3+4+10,2=17,2 στρέμματα μικρότερη δηλαδή από τα 21,15 στρέμματα, συγκεκριμένα η έκταση αυτή αποτελεί το 17,2/423=4,07 % του άλσους, μικρότερη δηλαδή από το 5% του άλσους. Ακόμη και στην πιο ακραία ερμηνεία, όπου θα θεωρηθεί και ο πεζόδρομος των 1,79 στρ. ως εγκατάσταση, η συνολική έκταση εγκαταστάσεων κάθε μορφής ανέρχεται σε 17,2+1,79=19 στρέμματα, που ανέρχεται στο 19/423=4,49% του άλσους, και πάλι μικρότερο δηλαδή από το 5%. Σε κάθε περίπτωση, λοιπόν, δεν λαμβάνει χώρα υπέρβαση του 5% της επιφανείας του άλσους.

Σύμφωνα με τις διευκρινήσεις που προσκόμισε στην υπηρεσία μας η ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ Α.Ε. με το (46) σχετικό, η εκπλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 43 που εξετάζονται στη συνημμένη ΜΠΕ έγινε εκ του περισσού, διότι το άρθρο 43 καταργήθηκε με το άρθρο 36 του Ν. 4280/2014 (ΦΕΚ 159/Α/8-8-2014).

10. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤOY ΕΡΓOY

10.1 ΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Φάση κατασκευής

Οι κατασκευαστικές εργασίες λόγω της περιορισμένης έκτασης και του βραχυχρόνιου χαρακτήρα τους, δεν μπορούν προκαλέσουν μεταβολή στο κλίμα και τα βιοκλιματικά χαρακτηριστικά της περιοχής (διεύθυνση του ανέμου, ανοδικά ή καθοδικά ρεύματα, ή μεταβολή της θερμοκρασίας της περιοχής). Ωστόσο, λόγω των εργασιών κατασκευής τόσο του κύριου έργου όσο και των συνοδών έργων, θα υπάρξουν κάποιες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO2), αέριο το οποίο συνεισφέρει στο φαινόμενο του θερμοκηπίου και στην κλιματική αλλαγή. Οι εκπομπές αυτές οφείλονται κατά κύριο λόγο στην κίνηση των βαρέων οχημάτων και στη λειτουργία των μηχανημάτων του εργοταξίου.

Φάση λειτουργίας

Η υλοποίηση του έργου με την ενσωμάτωση τεχνολογιών εξοικονόμησης ενέργειας, βιοκλιματικού σχεδιασμού και υλικών φιλικών προς το περιβάλλον θα συμβάλλει στην καλύτερη βιοκλιματική συμπεριφορά του έργου, στη βελτίωση του μικροκλίματος της περιοχής και έμμεσα στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής σε τοπικό επίπεδο.

Η κίνηση των οχημάτων για την πρόσβαση από και προς το γήπεδο μπορούν δυνητικά να επιδράσουν στο κλίμα της περιοχής, θα είναι μικρής έντασης και βραχυχρόνιου χαρακτήρα.


10.2 ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΤΟΠΙΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Φάση κατασκευής

Κατά τη φάση κατασκευής αναμένεται μια πρόσκαιρη, μικρή υποβάθμιση στην εικόνα του τοπίου από κοντινή θέση θέασης, δεδομένων των απαιτούμενων διαμορφώσεων και εργασιών (εκσκαφές). Οι χωματουργικές εργασίες και τα κτίσματα πριν πάρουν την τελική τους μορφή θα αλλοιώσουν πρόσκαιρα και μερικά τη φυσιογνωμία της περιοχής. Επιπλέον, η σκόνη που θα εκλύεται θα αλλοιώσει μερικά τα χρώματα του τοπίου, ειδικά, αν δεν γίνουν οι εργασίες με την κατάλληλη προσοχή. Επιπρόσθετα, ο εξοπλισμός και οι δραστηριότητες σε εργοτάξια, από την ίδια τη φύση του αντικειμένου τους, συνεπάγονται την εμφάνιση φαινομένων οπτικής όχλησης και επιβάρυνσης του αισθητικού περιβάλλοντος.

Φάση λειτουργίας

Σύμφωνα με τη ΜΠΕ, το τελικό αποτέλεσμα του έργου αναμένεται να έχει υψηλή αισθητική ως αρχιτεκτονική κατασκευή, που θα αναβαθμίσει το οπτικό περιβάλλον, σε πλήρη συμφωνία με την ιστορικότητα και διαχρονική αισθητική αξία του χώρου. Σημειώνεται ότι η εικόνα της περιοχής είναι συνυφασμένη με την παρουσία του γηπέδου στην εν λόγω θέση επί 70 χρόνια και μάλιστα ενός γηπέδου με μάλλον κακή κατασκευή με γυμνά στοιχεία σκυροδέματος, χωρίς μέριμνα για την αισθητική του αξία. Πλέον η αρχιτεκτονικά υψηλού επιπέδου κατασκευή θα διατηρήσει την αίσθηση ενός γηπέδου μόνιμου στην περιοχή, αλλά θα αναβαθμίσει την αισθητική αξία της περιοχής, πάντα μέσα στο ιστορικό πλαίσιο.

Επίσης, σύμφωνα με τη ΜΠΕ, το έργο θα συνδυάζεται με τη φυσική βλάστηση των υψηλών δένδρων του άλσους και του ανοικτού (μη δομημένου) χώρου, συναρθρώνοντας ένα υψηλού επιπέδου αισθητικό αποτέλεσμα, συνδυάζοντας αστικό περιβάλλον, περιαστικό πράσινο και αθλητικούς χώρους σε ένα ολιστικό τοπίο χώρου αναψυχής.

10.3 ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ, ΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Φάση κατασκευής
• Επιπτώσεις στην ευστάθεια του εδάφους.

Τα πρανή που θα προκύψουν κατά τη θεμελίωση του έργου δεν θα αντιμετωπίσουν ουσιαστικά θέματα ευστάθειας. Παρόλα αυτά όπου απαιτείται και ειδικά στο νότιο τμήμα του γηπέδου (όπου για τη θεμελίωση του δεύτερου υπογείου εκτιμάται εκσκαφή έως 7,5 m) πρέπει να ληφθούν κάποια προσωρινά μέτρα αντιστήριξης.

• Επιπτώσεις στη διάβρωση του εδάφους.

Η κατασκευή ενός έργου ενέχει τον κίνδυνο αύξησης της διάβρωσης του εδάφους κατά τη φάση των εργασιών, ειδικά όταν απαιτούνται εκτεταμένες χωματουργικές εργασίες. Η διάβρωση σχετίζεται με την ενέργεια ισχυρών ανέμων ή ισχυρών βροχοπτώσεων που μπορούν να επιδράσουν στο απογυμνωμένο ή χαλαρωμένο έδαφος στις θέσεις εργασιών, όπου προηγούμενα υπήρχε βλάστηση που περιόριζε τη δράση των προηγούμενων παραγόντων. Εκτός από την περιοχή των έργων, διάβρωση μπορεί να προέλθει και έμμεσα στις περιοχές απόληψης δανείων υλικών ή απόθεσης, εφόσον δεν ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα. Η διάβρωση του εδάφους, εκτός από τις επιπτώσεις στο ίδιο το έδαφος, μπορεί να επηρεάσει και τα νερά στα κατάντη των θέσεων διάβρωσης αλλά και την ατμόσφαιρα με την αύξηση των αιωρουμένων σωματιδίων-σκόνης.

• Πιθανότητα ρύπανσης των εδαφών.

Αφορά στις επιπτώσεις στα φυσικά και χημικά χαρακτηριστικά του εδάφους και του υπεδάφους σε σχέση με τυχόν διαρροές υγρών ή απόθεση στερεών υπολειμμάτων από τα χωματουργικά μηχανήματα. Σε αυτά περιλαμβάνονται λιπαντικά, γράσο και καύσιμα, που εφόσον φθάσουν στο έδαφος, κατά ένα μέρος διηθούνται αλλά παραμένουν κατά κανόνα στο επιφανειακό τμήμα του, ενώ το υπόλοιπο απορρέει επιφανειακά. Επίσης, η διάθεση υπολειμμάτων σκυροδέματος μπορεί να επηρεάσει το pH του εδάφους.
• Επιπτώσεις στη γεωμορφολογία.

Θα γίνουν επεμβάσεις στη μορφολογία του εδάφους του γηπέδου αφού θα απαιτηθούν εργασίες εκσκαφών και διαμορφώσεων. Οι εκσκαφές αναμένονται στην πρώτη φάση του έργου, για τη θεμελίωση των εγκαταστάσεων. Συνεπώς οι μορφολογικές αυτές αλλοιώσεις θα περιοριστούν κυρίως στα πρώτα στάδια της κατασκευής.

Εκτός όμως από την άμεση περιοχή του γηπέδου του έργου, θα μπορούσαν να υπάρξουν επιπτώσεις στην ευρύτερη περιοχή από τη λήψη ή διάθεση χωματισμών, εφόσον δεν ληφθούν μέτρα για τους χώρους που θα χρησιμοποιηθούν ως δανειοθάλαμοι ή αποθεσιοθάλαμοι. Εκτιμάται ότι η περίσσεια εκσκαφών προς τελική διάθεση εκτιμάται της τάξης των 100.000 m3. Επίσης, περί τα 20.000 m3 από αυτά μπορούν να διατεθούν εντός του άλσους ως τράπεζα εδάφους, σύμφωνα με πρόταση στη μελέτη του άλσους του δήμου (ΥΛΗ, 2009).

Φάση λειτουργίας
• Επιπτώσεις στην ευστάθεια του εδάφους.

Δεν αναμένονται επιπτώσεις στην ευστάθεια των εδαφών, καθώς αυτό θα έχει ήδη εξασφαλισθεί από την κατασκευή του έργου. Μετά τη κατασκευή δε θα παραμένουν εκτεθειμένα ή/και διαμορφωμένα πρανή, αλλά όλος ο χώρος θα είναι επίπεδος και αποκαταστημένος.
• Επιπτώσεις στη διάβρωση του εδάφους.

Δεν αναμένονται αρνητικές επιπτώσεις ούτε στη διάβρωση των εδαφών κατά τη λειτουργία του έργου. Δεν θα υπάρχουν πρανή, αλλά όλος ο χώρος θα είναι επίπεδος και αποκαταστημένος. Με την εφαρμογή τόσο της προβλεπόμενης αποκατάστασης όσο και των φυτεύσεων στον περιβάλλοντα χώρο, αλλά και των αντισταθμιστικών φυτεύσεων στο εσωτερικό του άλσους, αναμένονται θετικές επιπτώσεις, καθώς θα ενισχυθούν τα εδάφη και θα ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος διάβρωσης της ευρύτερης περιοχής.
• Πιθανότητα ρύπανσης των εδαφών.

Αναμένεται να υπάρξει κάποια ρύπανση του εδάφους από την απόπλυση των στεγανών επιφανειών, όπως το στέγαστρο του γηπέδου. Γενικά όμως η επιβάρυνση αυτή θα είναι εξαιρετικά περιορισμένη. Άλλωστε, τα όμβρια ύδατα προβλέπεται να συλλέγονται και να επαναχρησιμοποιούνται (εάν κριθεί ότι χρειάζεται θα επεξεργάζονται πριν) για την άρδευση του αγωνιστικού χώρου.

Πέρα από τα παραπάνω, ενδεχόμενες επιπτώσεις στην ποιότητα των εδαφών προκύπτουν από τη χρήση αγροχημικών στον αγωνιστικό χώρο, πρόκειται όμως για επιφάνεια πολύ μικρή σε σχέση με τη γεωργία.
• Επιπτώσεις στη γεωμορφολογία.

Κατά τη φάση λειτουργίας δεν αναμένονται επιπτώσεις στη γεωμορφολογία. Η γεωμορφολογία και το τοπίο θα έχουν αποκατασταθεί πλήρως.


10.4 ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

10.4.1 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΑΝΙΔΑ

Φάση κατασκευής

Οι εργασίες κατασκευής καθώς και η σκόνη, ο θόρυβος, οι δονήσεις και οι εκχερσώσεις θα εκδιώξουν προσωρινά από την άμεση περιοχή του έργου ορισμένα κοινά είδη πανίδας και ορνιθοπανίδας, προς το εσωτερικό

του άλσους ή σε άλλες παρακείμενες εκτάσεις με φυσική βλάστηση. Αρνητικές συνέπειες θα μπορούσαν να έχουν για τη βλάστηση και την πανίδα οι τυχόν ανεξέλεγκτες αποθέσεις εκχωμάτων και υλικών.

Φάση λειτουργίας

Μετά την παύση των εργασιών, η πανίδα θα κατανεμηθεί ομαλά πάλι σε όλη την έκταση του άλσους. Άλλωστε, μετά το πέρας των εργασιών η πύκνωση της βλάστησης του άλσους, με την εφαρμογή των αντισταθμιστικών μέτρων που προτείνονται, θα δημιουργήσει πιο ευνοϊκές προϋποθέσεις για τη διαβίωση της πανίδας.

10.4.2 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΧΛΩΡΙΔΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΒΛΑΣΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΛΣΟΥΣ

Το υπό μελέτη ακίνητο αποτελείται από μία χέρσα έκταση (το χώρο του παλιού γηπέδου) και από την παραχωρούμενη έκταση εμβαδού 3.002,84 τ.μ., που αφορά στην επέκταση του χώρου προς την πλευρά του Άλσους ανατολικά.

Όπως αναφέρθηκε και σε προηγούμενο κεφάλαιο, η πεζοδρόμηση δεν αποτελεί τμήμα του υπό μελέτη έργου, αλλά οι επιπτώσεις από την υλοποίησή της συμπεριλαμβάνονται στην παρούσα εκτίμηση επιπτώσεων για λόγους πληρότητας. Ο αριθμός των προς απομάκρυνση δέντρων ανέρχεται στα ενενήντα περίπου άτομα, όλα εντοπιζόμενα κατά μήκος της ανατολικής πλευράς του γηπέδου. Σε ορισμένα από τα άτομα αυτά παρουσιάζονται φαινόμενα αποφλοίωσης, ξηρών κλάδων, σπασμένων κορμών κλπ. Η έκταση της περιοχής επέμβασης εντός του άλσους ανέρχεται σε 4,793 στρ. συνολικά (3,002 στρ. περίπου προβλέπονται για την επέκταση του νέου γηπέδου της ΑΕΚ και 1,791 στρ. για τη δημιουργία πεζοδρόμου ανατολικά, ενώ ο πεζόδρομος βόρεια του γηπέδου, θα αποτελεί επέκταση της οδού Αττάλειας).

Ως αντισταθμιστικό μέτρο προτείνεται η φύτευση σε έξι ενδεικτικές γυμνές περιοχές εντός του άλσους όπως αυτό παρουσιάζεται σε προηγούμενο κεφάλαιο της παρούσας εισήγησης.

Συνεπώς, με την αποκατάσταση και σημαντική ενίσχυση του ισοζυγίου πρασίνου με τις προτεινόμενες φυτεύσεις, και τα αντιπυρικά μέτρα, υλοποιούνται και οι προϋποθέσεις του άρθρου 42, παρ. 5α. του Ν.4277/2013, δηλαδή επιτυγχάνεται:

α) πύκνωση και επαύξηση των χώρων πρασίνου β) εντατικοποίηση της συνοχής, της συνέχειας και της λειτουργίας του δασικού οικοσυστήματος του άλσους γ) ενίσχυση της αντιπυρικής προστασίας του

δ) διασφάλιση της αναγκαίας αντιστάθμισης και αποκατάσταση του περιβαλλοντικού ισοζυγίου στο άλσος.

10.5 ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

10.5.1 ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ

Χωροταξικές επιπτώσεις.

Η λειτουργία του έργου αναμένεται να επιφέρει θετικές επιδράσεις στην ευρύτερη περιοχή. Αφενός, θα ενισχύσει την αθλητική υποδομή διεθνούς εμβέλειας σύμφωνα με τις σχετικές κατευθύνσεις του χωροταξικού σχεδιασμού εθνικού επιπέδου (Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης και Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό). Αφετέρου, το έργο (Κέντρο και συνοδά έργα) θα συμβάλλει ενεργά στην υλοποίηση του προβλεπόμενου από το Ρυθμιστικό Σχέδιο της Αθήνας «Μητροπολιτικού Πάρκου Νέας Φιλαδέλφειας», του οποίου αποτελεί σύμφωνα με το ίδιο το ΡΣΑ συνιστώσα, η ανάδειξη του άλσους Φιλαδέλφειας σε Μητροπολιτικό Πάρκο και συνδυάζεται με την κατασκευή και λειτουργία του Κέντρου Αθλητισμού, Μνήμης και Πολιτισμού της ΑΕΚ, καθώς και τις αναγκαίες και προβλεπόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, χώρους και υποδομές στάθμευσης αλλά και την ανάπλαση της ευρύτερης περιοχής. Η συμβολή αυτή δευτερογενώς λειτουργεί θετικά για την επίτευξη γενικότερων στόχων του Ρ.Σ.Α. που συνδέονται με τα Μητροπολιτικά Πάρκα.

Χρήσεις γης Η δημιουργία του Κέντρου είναι συμβατή λειτουργικά με τις υπάρχουσες χρήσεις γης στην άμεση και ευρύτερη περιοχή και δεν δημιουργεί συγκρούσεις, ενώ αναβαθμίζει το επίπεδο των αθλητικών και πολιτιστικών υποδομών, με εξυπηρέτηση τόσο σε τοπική όσο και σε ευρύτερή γεωγραφική κλίμακα. Επίσης είναι συμβατή με τις θεσμοθετημένες χρήσεις γης.

Σύμφωνα με τη ΜΠΕ, δεν αναμένεται ότι θα υποκινήσει αλλαγές χρήσεων γης παρά περιορισμένης κλίμακας και συμβατές ούτως ή άλλως με τον υφιστάμενο σχεδιασμό. Ο αθλητικός κατά κύριο λόγο χαρακτήρας, οι επικουρικές πολιτιστικές χρήσεις και η ελαχιστοποίηση των εμπορικών χρήσεων οδηγούν σε αυτή την εκτίμηση. Στο οικοδομικό τετράγωνο όπου χωροθετείται το έργο θα υπάρξει σαφής βελτίωση, αφού τη θέση του σημερινού υποβαθμισμένου τοπίου θα καταλάβει ένα αρχιτεκτόνημα ποιότητας και με ρόλο τοποσήμου.

10.5.2 ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΟΥΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Οι επιπτώσεις στις λειτουργίες του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος κατά βάση ταυτίζονται με τις προαναφερόμενες στη χωροταξική οργάνωση και τις χρήσεις γης. Ειδικότερη επίπτωση στις λειτουργίες αυτές είναι η βελτίωση της αθλητικής υποδομής σε σύγκριση με τη σημερινή κατάσταση.

10.5.3 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ

Αναμένονται επιπτώσεις (θετικές) μόνο κατά τη φάση της λειτουργίας, δεδομένου ότι το έργο έχει με βάση το χαρακτήρα και το σχεδιασμό του ιστορικο - πολιτισμική διάσταση που συνδέεται με την ιστορία της ΑΕΚ.

10.6 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

10.6.1 ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ

Φάση κατασκευής

Δεν αναμένεται να υπάρξουν επιπτώσεις αρνητικές, ενώ θα υπάρξει θετική επίδραση (πτωτική) στο ποσοστό ανεργίας, δεδομένου ότι ένα τμήμα του εργατικού δυναμικού που θα απασχοληθεί θα προέρχεται από την περιοχή [πρόσκαιρη επίδραση].

Φάση λειτουργίας

Θα υπάρξει δημιουργία ορισμένων θέσεων εργασίας, πρωτογενώς στο Κέντρο και δευτερογενώς μέσω πολλαπλασιαστικών επιπτώσεων σε δραστηριότητες της περιοχής που περιβάλλει το έργο, που θα συμβάλλει στην αντιμετώπιση των προβλημάτων ανεργίας και επίσης στη διαφοροποίηση της οικονομικής βάσης με λειτουργίες υψηλής σχετικά βαθμίδας. Συνεπώς το έργο θα επιφέρει μικρής έντασης θετικές επιπτώσεις στον πληθυσμό.

10.6.2 ΑΞΙΕΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η δημιουργία του Κέντρου μεσοπρόθεσμα και σταδιακά θα έχει αυξητική επίδραση στις αξίες γης με θετικές συνέπειες στις ιδιωτικές περιουσίες.

10.6.3 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ

Το Κέντρο θα προωθήσει την κοινωνική συνοχή, σε δύο άξονες. Ο πρώτος είναι ο συνδεόμενος με την απασχόληση και την αντιμετώπιση της ανεργίας, καθώς και τη δημιουργία νέων τοπικών εισοδημάτων (απασχόληση, αξίες γης, ζήτηση σε τοπικά καταστήματα). Ο δεύτερος είναι μέσω της επίδρασης που θα έχει στην επιβίωση της ιστορικής μνήμης, του ρόλου του ως συμβόλου και σημείου αναφοράς για τον προσφυγικό πληθυσμό της Νέας Φιλαδέλφειας και επίσης μέσω του ρόλου του αθλητισμού.

10.6.4 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Το Κέντρο θα λειτουργήσει ως πηγή εσόδων (μέσω της αύξησης των διαθέσιμων θέσεων για τους αγώνες της ΑΕΚ, συμπεριλαμβανόμενων και των διεθνών), θα συμβάλλει στην ανάπτυξη μορφής τουρισμού που ανήκει στις προτεραιότητες της χώρας σήμερα (αθλητικός τουρισμός) και του εξ αυτού ακαθάριστου εισοδήματος (ΑΕΠ), καθώς και στα δημοσιονομικά έσοδα από την αυξημένη απόδοση της φορολογίας. Όλα τα ανωτέρω προωθούνται μέσω δραστηριοτήτων που έχουν θετικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα και εντάσσονται στην κατεύθυνση της βιώσιμης ανάπτυξης.

10.7 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ – ΔΙΚΤΥΑ ΟΚΩ

10.7.1 ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Φάση κατασκευής

Θα υπάρξει μια αύξηση της κίνησης οχημάτων μεταφοράς κατασκευαστικών υλικών, εξοπλισμού και εργαζομένων. Η πρόσβαση στο εργοτάξιο κατά τη διάρκεια των εργασιών θα γίνεται από τους υπάρχοντες δρόμους, ενώ η στάθμευση μπορεί να γίνεται κυρίως εντός του εργοταξίου που καλύπτει ολόκληρο οικοδομικό τετράγωνο.

Φάση λειτουργίας

Ως προς τη στάθμευση, η βασική επιλογή είναι η χρήση ΜΜΜ και η αποφυγή προσφοράς μαζικών θέσεων στάθμευσης εντός του Κέντρου. Το γεγονός αυτό (σε συνδυασμό με την ύπαρξη σημαντικής υποδομής ΜΜΜ) θα αποθαρρύνει την προσέλευση με ΙΧ.

Σημειώνεται ότι η χωροθέτηση και άλλων διακοσίων θέσεων στάθμευσης σε ιδιόκτητο ακίνητο εκτός των ορίων του άλσους και σε απόσταση μικρότερη των χιλίων μέτρων από τις εγκαταστάσεις, που θα εξασφαλιστεί κατά την έκδοση της άδειας λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων (άρθρο 42 του Ν. 4277/2014), δεν μπορούν να επιφέρουν σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στις τεχνικές υποδομές, την ατμόσφαιρα, το ακουστικό περιβάλλον και τη λειτουργία του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, αντίθετα θα επιφέρουν διευκόλυνση της λειτουργίας της πόλης. Βεβαίως οι εγκαταστάσεις αυτές δεν θα πρέπει να δημιουργούν σημαντικό περιβαλλοντικό θόρυβο ή ατμοσφαιρική ρύπανση ή κυκλοφοριακά προβλήματα στην πόλη. Η θέση και οι επιπτώσεις των εγκαταστάσεων από το τεχνικό σχεδιασμό των χώρων ή του χώρου τοποθέτησης των διακοσίων θέσεων θα εξεταστεί μετά την περιβαλλοντική αδειοδότηση του.


10.7.2 ΥΔΡΕΥΣΗ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ - ΟΜΒΡΙΑ

Φάση κατασκευής

Οι ανάγκες σε νερό κατά την κατασκευή του έργου είναι μικρές και μπορούν να καλυφθούν από το δίκτυο της ΕΥΔΑΠ.

Τα παραγόμενα υγρά απόβλητα κατά την κατασκευή του έργου είναι αστικού τύπου και προέρχονται από το προσωπικό του εργοταξίου. Για το σκοπό αυτό θα γίνει χρήση χημικών τουαλετών. Κατά συνέπεια δεν αναμένονται επιπτώσεις στο δίκτυο ακαθάρτων.

Φάση λειτουργίας

Τόσο οι ανάγκες σε νερό ύδρευσης και όσο και μέρος των αναγκών σε νερό άρδευσης καλύπτονται από το δίκτυο της ΕΥΔΑΠ. Δεν αναμένονται επιπτώσεις στο δίκτυο ομβρίων της περιοχής, αφού το μεγαλύτερο μέρος των ομβρίων υδάτων θα συλλέγεται σε υπόγεια δεξαμενή και θα χρησιμοποιείται για άρδευση, ενώ ένα πολύ μικρό μέρος της απορροής θα καταλήγει στο δίκτυο ομβρίων.
Τα παραγόμενα υγρά απόβλητα θα είναι αστικού τύπου και θα αποχετεύονται στο δίκτυο της ΕΥΔΑΠ.

10.7.3 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ

Φάση κατασκευής

Στη φάση αυτή, αναμένεται να δημιουργηθούν ποσότητες απορριμμάτων που είναι δυνατόν να επηρεάσουν το περιβάλλον. Τα απορρίμματα αυτά προέρχονται κυρίως από τις οικοδομικές εργασίες και θα είναι στο μεγαλύτερο ποσοστό τους αδρανή υλικά. Επίσης αφορούν συσκευασίες υλικών (πλαστικό, μέταλλο, χαρτί κ.λπ.).

Κατά τη φάση κατασκευής ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στη διάθεση των υπολειμμάτων χρωμάτων, στεγανοποιητικών και μονωτικών υλικών, αφού η ανεξέλεγκτη απόρριψή τους είναι δυνατό να προκαλέσει ρύπανση του περιβάλλοντος αλλά και αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία των εργαζόμενων. Επίσης τα διάφορα υλικά από την συντήρηση και λειτουργία των οχημάτων του εργοταξίου (συσκευασίες λαδιών, καυσίμων, ανταλλακτικά, μπαταρίες κ.λπ.)) θα μπορούσαν να έχουν επιπτώσεις στο έδαφος και τα νερά του έργου αν δεν ληφθούν κατάλληλα μέτρα.

Φάση λειτουργίας

Τα απορρίμματα που παράγονται από το έργο θα είναι γενικά αστικού τύπου (απόβλητα κουζίνας και χώρων εστίασης, χώρων υγιεινής) ενώ θα υπάρχουν επίσης απορρίμματα από το χλοοτάπητα και τους χώρους πρασίνου (κλαδέματα).

10.7.4 ΔΙΚΤΥΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Κατά την φάση κατασκευής του έργου αναμένονται μικρές επιπτώσεις στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας, αφού θα πρέπει να εκτελεστούν εργασίες επέκτασης και ενίσχυσής του. Λαμβάνοντας όμως υπόψη το υπ. αριθμ' ΔΠΑ/53814/9-9-2014 έγγραφο της ΔΕΔΔΗΕ καθώς και το είδος του έργου εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις θα είναι πολύ μικρής έντασης. Όσον αφορά στη λειτουργία του έργου δεν αναμένεται καμία επίπτωση.

10.7.5 ΔΙΚΤΥΟ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

Κατά την κατασκευή του έργου θα εκτελεστούν εργασίες επέκτασης του δικτύου φυσικού αερίου. Οι εργασίες αυτές είναι μικρής έκτασης και επομένως οι επιπτώσεις που θα προκληθούν χαρακτηρίζονται ως μη σημαντικές. Κατά τη λειτουργία του έργου δεν αναμένεται καμία επίπτωση.


10.7.6 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Το προτεινόμενο έργο λόγω του φύσης του δεν πρόκειται να επιφέρει αλλαγές στα συστήματα επικοινωνιών.

10.8 ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΙΣ ΠΙΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Το εξεταζόμενο έργο δεν έχει άμεση συσχέτιση με τις υφιστάμενες ανθρωπογενείς πιέσεις στο περιβάλλον της ευρύτερης περιοχής ή με την υποκίνηση νέων. Η πολύ μικρή παρουσία εμπορικών δραστηριοτήτων, καθώς και η περιστασιακή λειτουργία του έργου (όταν θα έχει αγώνες ποδοσφαίρου, δηλ. σε όχι καθημερινή βάση και ενίοτε χωρίς τέτοιους για μεγάλα χρονικά διαστήματα) αποτελούν επίσης παράγοντα μείωσης των ανθρωπογενών πιέσεων με αφετηρία το έργο. Κατά συνέπεια δεν ενισχύονται οι ανθρωπογενείς πιέσεις ούτε δημιουργούνται νέες πιέσεις στο περιβάλλον, σε αισθητή κλίμακα.

10.9 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΕΡΑ

Φάση κατασκευής
Οι αναμενόμενες εκπομπές στο ατμοσφαιρικό περιβάλλον κατά τη φάση κατασκευής του έργου περιλαμβάνουν:

• Σκόνη από την κίνηση των οχημάτων και τη διαχείριση των υλικών και χωματουργικών προϊόντων (εργασίες εκσκαφής, εκχερσώσεις, φορτοεκφορτώσεις χωματισμών και αδρανών κ.λπ.)
• Καυσαέρια από τις μετακινήσεις των φορτηγών και των μηχανημάτων κατασκευής στο χώρο του.
• Καυσαέρια από τα μεταφορικά μέσα που θα μεταφέρουν τα υλικά κατασκευής από και προς το εργοτάξιο.

Φάση λειτουργίας
Κατά τη φάση λειτουργίας του έργου αναμένονται εκπομπές αέριων ρύπων που προέρχονται κυρίως από:
• την κυκλοφορία των οχημάτων
• την καύση φυσικού αερίου για τη θέρμανση των χώρων και την παραγωγή ζεστού νερού.

10.10 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΘΟΡΥΒΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΟΝΗΣΕΙΣ

Φάση κατασκευής

Ο θόρυβος κατά την κατασκευή ενός έργου προέρχεται από τρεις κυρίως πηγές:

• πρώτη και κυριότερη πηγή θορύβου είναι τα μηχανήματα που χρησιμοποιούνται στο εργοτάξιο, κινητά και ακίνητα, όπως μηχανήματα εκσκαφής ή χαλάρωσης εδαφών, φόρτωσης προϊόντων εκσκαφής, διάστρωσης και συμπίεσης υλικών, διατρητικά μηχανήματα και μηχανήματα παραγωγής αδρανών, σκυροδέματος ή ασφαλτοσκυροδέματος.

• δεύτερη πηγή είναι η τυχόν χρήση εκρηκτικών για τη χαλάρωση εδαφών, εάν αυτά είναι βραχώδη ή πολύ συνεκτικά. Οι ανατινάξεις προκαλούν ισχυρό κρότο, αλλά και δόνηση του εδάφους. Σημειώνεται ότι στο συγκεκριμένο έργο δεν θα χρησιμοποιηθούν εκρηκτικά.

• τρίτη πηγή είναι ο θόρυβος από την κυκλοφορία βαρέων οχημάτων που μεταφέρουν τα υλικά εκσκαφών προς τους χώρους απόθεσης (είτε εντός του χώρου του έργου αν κατασκευάζονται επιχώματα, είτε σε περιοχές απόρριψης εκτός του εργοταξίου). Επίσης από τα οχήματα που μεταφέρουν αδρανή υλικά από λατομεία, έτοιμο σκυρόδεμα ή ασφαλτοσκυρόδεμα από τα εργοστάσια παραγωγής και κάθε άλλο υλικό που χρειάζεται για την κατασκευή του έργου. Ο θόρυβος από τα οχήματα αυτά μπορεί να επιβαρύνει και περιοχές μακριά από το εργοτάξιο, όπως για παράδειγμα κατά μήκος των οδών που ακολουθούν τα οχήματα αυτά από και προς το εργοτάξιο.

Όσον αφορά στις δονήσεις, ενδεχόμενη χρήση εκρηκτικών για εκβραχισμούς και τη διάνοιξη σηράγγων, η χρήση πασσαλοπηκτών και βαρέων μηχανημάτων προκαλούν μηχανικά κύματα που διαδίδονται στο έδαφος και προκαλούν δονήσεις και θόρυβο. Ανάλογα με το μέσο μετάδοσης, οι δονήσεις διακρίνονται (και έτσι διαχωρίζονται κατά την καταγραφή τους) σε:

• δονήσεις εδάφους (ή εδαφικές δονήσεις)
• δονήσεις αέρος, που μπορεί όμως να αναφέρονται και ως θόρυβος ή πίεση αέρος από την ανατίναξη.
Οι δονήσεις μπορεί να έχουν επιπτώσεις στον εξοπλισμό, στις δομικές κατασκευές και στους ανθρώπους.

Σύμφωνα με τη ΜΠΕ, δεν αναμένονται σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στις κατοικίες που γειτνιάζουν με το έργο ακόμη και στην περίπτωση που εκτελούνται εργασίες σε απόσταση 20 m από αυτές.

Φάση λειτουργίας

Α. Αερόφερτος θόρυβος από τη διεξαγωγή ενός ποδοσφαιρικού αγώνα

Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία, κατά τη διεξαγωγή ενός ποδοσφαιρικού αγώνα οι σημαντικότερες πιέσεις στο ακουστικό περιβάλλον προέρχονται από τις φωνές των θεατών και δευτερευόντως από τις ανακοινώσεις των μεγαφώνων. Ως πηγή θορύβου ένας αθλητικός αγώνας είναι εξαιρετικά δυναμικός με διακυμάνσεις στην ένταση χωρίς συγκεκριμένο σχέδιο ή συχνότητα. Φυσικά η ηχητική στάθμη που φθάνει σε αποδέκτες στην άμεση περιοχή του γηπέδου εξαρτάται από παραμέτρους όπως ο αριθμός των θεατών (προφανώς όσο μεγαλύτερος τόσο μεγαλύτερη και η ένταση), ο τρόπος και το υλικό κατασκευής των κερκίδων και των στεγάστρων (τα οποία λειτουργούν ως ηχοπετάσματα που απορροφούν ή/και αντανακλούν το θόρυβο) και η διεύθυνση του ανέμου. Ακόμη, η χρονική διάρκεια του θορύβου από τις φωνές των φιλάθλων δεν περιορίζεται μόνο στην αυτή καθαυτή διάρκεια του αγώνα αλλά συνήθως ξεκινά περίπου μία ώρα νωρίτερα από την έναρξη του αγώνα (που έχουν ήδη ανοίξει οι θύρες του γηπέδου) και διαρκούν για περίπου μισή ώρα μετά.

Επειδή δεν υπάρχουν δεδομένα από μετρήσεις στην Ελλάδα για την ηχητική στάθμη που παράγεται κατά τη διάρκεια ενός ποδοσφαιρικού αγώνα, αναζητήθηκαν στοιχεία από μετρήσεις στο διεθνή χώρο. Έτσι, στα πλαίσια της εκπόνησης της ΜΠΕ του σταδίου Lansdowne Road, στην Ιρλανδία, χωρητικότητας 50.000 θέσεων, μετρήθηκε η ηχητική στάθμη που παράγεται σε διάφορες στιγμές του αγώνα. Η καταγραφή της ηχητικής στάθμης έγινε στο υψηλότερο σημείο της κερκίδας, στον πύργο που είναι τοποθετημένη η κάμερα της τηλεόρασης.

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η ηχητική στάθμη σε dB(A) όπως μετρήθηκε σε διάφορες στιγμές κατά τη διάρκεια του αγώνα Ιρλανδία - Γαλλία.
Υπολογίζεται ότι η μέση ισοδύναμη ηχητική στάθμη σε όλη τη διάρκεια της καταγραφής (140 min) για το παράδειγμα του σταδίου Lansdowne Road ισούται με 75,9 dB(A).

Επειδή το υπό μελέτη γήπεδο είναι μικρότερο του σταδίου Lansdowne Road, θεωρήθηκε ότι η μέση ισοδύναμη ηχητική στάθμη κατά τη διάρκεια διεξαγωγής ενός ποδοσφαιρικού αγώνα είναι περίπου 70,0 dB(A).

Σύμφωνα με τη ΜΠΕ, η μέγιστη τιμή της ισοδύναμης ηχητικής στάθμης (Leq) κατά τη διεξαγωγή ποδοσφαιρικού αγώνα στις πλησιέστερες προς το έργο κατοικίες ανέρχεται σε 60 dB(A) περίπου, όσο δηλαδή και ο θόρυβος βάθους που μετρήθηκε κατά την καταγραφή του ακουστικού περιβάλλοντος. Κατά συνέπεια η επιβάρυνση του ακουστικού περιβάλλοντος κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του ποδοσφαιρικού αγώνα είναι μικρή και μη σημαντική. Κατά συνέπεια δεν αναμένονται σημαντικές επιπτώσεις στο ακουστικό περιβάλλον της περιοχής.

Β. Αερόφερτος θόρυβος από την αύξηση του κυκλοφοριακού φόρτου.

Το υπό μελέτη έργο κατά τη φάση λειτουργίας του, λόγω της προσέλκυσης θεατών θα αυξήσει τον κυκλοφοριακό φόρτο στους οδικούς άξονες της περιοχής και επομένως θα επιβαρύνει κατά ένα μέρος την ποιότητα του ακουστικού περιβάλλοντος. Σύμφωνα με τη ΜΠΕ, δεν αναμένονται σημαντικές επιπτώσεις στο ακουστικό περιβάλλον καθώς σκοπός είναι η αποτροπή της χρήσης ΙΧ αυτοκινήτων για την προσέλευση στο χώρο του Κέντρου και η ενθάρρυνση της χρήσης των ΜΜΜ που προσφέρονται στην περιοχή (λεωφορεία, τρόλεϋ, ΗΣΑΠ).

10.11 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ

Φάση κατασκευής

Δεν αναμένονται επιπτώσεις από ακτινοβολίες και ηλεκτρομαγνητικά πεδία, αφού δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν μηχανήματα που εκπέμπουν ακτινοβολίες. Όσον αφορά στα ηλεκτροκίνητα μηχανήματα που θα χρησιμοποιηθούν κατά την κατασκευή αυτά αφενός δημιουργούν πεδία αντίστοιχα με αυτά που δημιουργούν οι ηλεκτρικές συσκευές των κατοικιών. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η ακτινοβολία μειώνεται σημαντικά με την απόσταση εκτιμάται τελικά ότι δεν θα υπάρχει καμία επίπτωση στον πληθυσμό από ηλεκτρομαγνητικά πεδία.

Φάση λειτουργίας

Οι πιθανές πηγές εκπομπής ακτινοβολιών είναι ο Υποσταθμός Μέσης Τάσης (ΜΤ) 20 KV για τη σύνδεση με το δίκτυο της ΔΕΔΔΗΕ, καθώς και τα δίκτυα ισχυρών-ασθενών ρευμάτων και τηλεπικοινωνίας.

Τα δίκτυα ασθενών και ισχυρών ρευμάτων εκπέμπουν ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία χαμηλών συχνοτήτων (50 Hz). Οι ακτινοβολίες αυτές χαρακτηρίζονται ως μη-ιοντίζουσες, σε αντιδιαστολή με τις ιοντίζουσες όπως οι ακτίνες Χ και γ, οι οποίες είναι επικίνδυνες για την υγεία του ανθρώπου. Δεδομένου ότι στην περίπτωση του υπό μελέτη έργου θα χρησιμοποιηθεί υπόγειο δίκτυο ηλεκτροδότησης ισχυρών και ασθενών ρευμάτων και δίκτυο τηλεπικοινωνιών δεν θα προκαλέσουν ηλεκτρικό πεδίο, ενώ το μαγνητικό που δημιουργείται είναι πιο ασθενές από ότι την περίπτωση των εναέριων δικτύων, οπότε δεν εμφανίζονται επιπτώσεις.

Στη Ελλάδα έχει εκδοθεί η ΚΥΑ 3060 (ΦΟΡ) 238 (ΦΕΚ 512/Β/2002) με θέμα "Μέτρα προφύλαξης του κοινού από την λειτουργία διατάξεων εκπομπής ηλεκτρομαγνητικών πεδίων χαμηλών συχνοτήτων". Σε αυτήν προσδιορίζονται τα επίπεδα αναφοράς και οι βασικοί περιορισμοί για την προστασία του κοινού από στατικά ηλεκτρικά και μαγνητικά πεδία εξαιρετικά χαμηλής συχνότητας όπως ακριβώς αυτά καθορίστηκαν στη σχετική Σύσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα όρια ασφαλούς έκθεσης για τη συχνότητα των 50 Hz στην Ελληνική νομοθεσία είναι για τη Μαγνητική Επαγωγή (Β) τα 100 μΤ και για την Ένταση ηλεκτρικού πεδίου (Ε) τα 5 kV/m.

Όσον αφορά στον Υποσταθμό ΜΤ του έργου, στους χώρους εκτός των υποσταθμών τα ηλεκτρικά και μαγνητικά πεδία δημιουργούνται κυρίως από τις γραμμές που συνδέονται με αυτούς και όχι από τον εξοπλισμό τους. Συγκεκριμένα, από μετρήσεις που έχει διεξάγει το Γραφείο Μη Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών της ΕΕΑΕ (Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας) προέκυψε ότι στις εξωτερικές πλευρές των υποσταθμών Υψηλής Τάσης όπου δεν διέρχονται γραμμές, τα επίπεδα των ηλεκτρικών και μαγνητικών πεδίων είναι πρακτικά τα ίδια με αυτά που θα υπήρχαν και χωρίς την παρουσία του υποσταθμού (ακόμα και πολύ κοντά στην περίφραξή του). Στις άλλες πλευρές των υποσταθμών που διέρχονται γραμμές, υπάρχουν οι τυπικές τιμές των ηλεκτρικών και μαγνητικών πεδίων στο περιβάλλον των γραμμών αυτών. Με δεδομένο, λοιπόν, το γεγονός ότι πρόκειται για Υποσταθμό Μέσης Τάσης χαμηλής ακτινοβολίας (50 Hz), ο οποίος θα εγκατασταθεί σε υπόγειο χώρο του κτιρίου υποστήριξης γηπέδου, οι επιπτώσεις θα είναι αμελητέες.

Καταλήγοντας λοιπόν με βάση την παραπάνω ανάλυση, εκτιμάται ότι δεν αναμένονται επιπτώσεις από ακτινοβολίες κατά τη λειτουργία των συνοδών έργων υποδομής ισχυρών-ασθενών ρευμάτων και τηλεπικοινωνιών (Υποσταθμός ΜΤ και δίκτυα), αλλά ούτε και σωρευτικές με τα υφιστάμενα δίκτυα της άμεσης περιοχής του γηπέδου. Λόγω της εξαιρετικά χαμηλής συχνότητας τους (50 Ηz), τα πεδία αυτά μεταφέρουν πολύ μικρή ενέργεια, που δεν είναι ικανή να προκαλέσει βλαπτικά θερμικά ή γενετικά φαινόμενα στους ζώντες οργανισμούς. Η ένταση αυτών των πεδίων εξασθενεί ραγδαία, όσο αυξάνεται η απόσταση από την πηγή που τα δημιουργεί. Επιπλέον, με την οπτική και μονωμένη θέση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού του γηπέδου, όπως προβλέπεται να γίνει από τους ισχύοντες κανονισμούς ασφαλείας, συνεπάγεται ότι δεν αναμένεται καμία απολύτως επιβάρυνση από ηλεκτρικό ή μαγνητικό πεδίο στον ανθρώπινο οργανισμό.

10.12 ΥΔΑΤΑ

Φάση κατασκευής

Τα ύδατα, τόσο τα επιφανειακά όσο και τα υπόγεια μπορούν δυνητικά να επηρεαστούν από τις παρακάτω πηγές: Α) Από τα υγρά απόβλητα (λύματα) που θα προκύψουν κατά τις εργασίες κατασκευής Β) Από την απόπλυση σωρών χωματισμών σε περιόδους βροχοπτώσεων.

Γ) Από τα απόβλητα έλαια και από τη διαρροή καυσίμων των εργοταξιακών οχημάτων.

Φάση λειτουργίας

Επιπτώσεις στα νερά μπορούν να προέλθουν δυνητικά από τα υγρά απόβλητα (κυρίως λύματα) και από τις επιφανειακές απορροές και αφορούν τόσο την ποιότητα όσο και την ποσότητα ή υδραυλική δίαιτα των νερών. Τα υγρά απόβλητα προέρχονται κυρίως τόσο από τους εργαζομένους των εγκαταστάσεων όσο και τους επισκέπτες – θεατές και θα είναι αστικού τύπου, καθώς θα προέρχονται κυρίως από τους χώρους υγιεινής, τους χώρους εστίασης, τα μαγειρεία κ.λπ. Ωστόσο, τα υγρά αυτά απόβλητα θα συλλέγονται και θα οδηγούνται στο δίκτυο ακαθάρτων της ΕΥΔΑΠ και θα επεξεργάζονται από κοινού με τα αστικά λύματα του λεκανοπεδίου. Συνεπώς δεν τίθεται θέμα επιβάρυνσης των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων της περιοχής από τα λύματα.

Επιπτώσεις μπορούν να προέλθουν και από τις επιφανειακές απορροές του έργου (όμβρια ύδατα) τα οποία δυνητικά μπορούν να επιβαρύνουν τόσο την υδραυλική δίαιτα των επιφανειακών νερών της περιοχής όσο και την ποιότητα των επιφανειακών και υπόγειων νερών. Στις εγκαταστάσεις του ακινήτου προβλέπεται ειδικό δίκτυο συλλογής ομβρίων υδάτων το οποίο θα συμβάλει στο δίκτυο της περιοχής. Μάλιστα, όπως προαναφέρθηκε, τα όμβρια από το στέγαστρο του γηπέδου θα συλλέγονται σε δεξαμενές και θα επαναχρησιμοποιούνται (αφού περάσουν από αμμοσυλλέκτη) για να καλυφθούν οι ανάγκες άρδευσης του αγωνιστικού χώρου. Συνεπώς η ποσότητα των ομβρίων που θα οδηγείται προς διάθεση στο δίκτυο ομβρίων της περιοχής θα είναι μικρή και θα αφορά κυρίως τη συλλογή των όμβριων υδάτων εξωτερικά και περιμετρικά του γηπέδου και τη διόδευσή τους προς τα κατάντη. Τα όμβρια αυτά ύδατα δε θα δημιουργήσουν ποσοτικό πρόβλημα στους αποδέκτες, καθώς οι αποδέκτες τα δέχονται πρακτικά και σήμερα, ενώ η ποιότητα των όμβριων υδάτων θα είναι η αντίστοιχη αυτής που ήδη δέχεται το δίκτυο.

10.13 ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

Ως αθροιστικές επιπτώσεις θεωρείται το σύνολο των πιθανών επιπτώσεων πολλών επιμέρους έργων ή δραστηριοτήτων που αποτελούν είτε ένα ενιαίο προς περιβαλλοντική αδειοδότηση έργο (ή δραστηριότητα) είτε εντάσσονται σε ένα σύνολο έργων (δραστηριοτήτων) ίδιου ή ανάλογου είδους ή σε κάθε περίπτωση αντίστοιχου ή ανάλογου μεγέθους στην ίδια χωρική ενότητα. Ως συνεργιστικές επιπτώσεις θεωρούνται αυτές που προκύπτουν από επιμέρους έργα (δραστηριότητες), αλλά συνδυαζόμενες μεταξύ τους αποκτούν πολλαπλασιαστικό χαρακτήρα και έχουν ως αποτέλεσμα μεγαλύτερες από πλευράς έντασης και χαρακτήρα επιδράσεις από το αθροιστικό σύνολο των επιμέρους επιπτώσεων. Στο παρόν κεφάλαιο εξετάζονται οι αθροιστικές και συνεργιστικές επιπτώσεις που ενδέχεται να προκληθούν από το υπό μελέτη έργο σε συνδυασμό το έργο "Ταπείνωση και κάλυψη τμήματος Οδού Πατριάρχου Κωνσταντίνου στη Νέα Φιλαδέλφεια" το οποίο προβλέπεται στην ίδια χωρική ενότητα και αποτελεί το κύριο έργο ανάλογου μεγέθους που προβλέπεται για την άμεση περιοχή του έργου του γηπέδου.

Φορέας του έργου της "ταπείνωσης" είναι η Δ/νση Οδικών Έργων της Περιφέρειας Αττικής. Η αδειοδότηση του εν λόγω έργου έχει δρομολογηθεί, σύμφωνα με τη ΜΠΕ, και η σχετική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων έχει εκπονηθεί από την εταιρεία Δρόμος ΕΠΕ (Σεπτέμβριος 2014) και είναι σε διαδικασία έγκρισης. Τεύχος της ΜΠΕ της "ταπείνωσης" επισυνάπτεται στο Παράρτημα της παρούσας ΜΠΕ, ενώ η ανάλυση των επιπτώσεων που ακολουθεί αντλεί στοιχεία και από τη μελέτη αυτή.

Ως προς το χρονοδιάγραμμα κατασκευής των δύο έργων γίνεται η υπόθεση ότι το έργο της "ταπείνωσης" προηγείται της κατασκευής του "Κέντρου". Όπως αναφέρεται στη ΜΠΕ της "ταπείνωσης" προβλέπεται να χρησιμοποηθεί ως εργοταξιακός χώρος η έκταση του πρώην γηπέδου της ΑΕΚ, ενώ στη ΜΠΕ του "Κέντρου" θεωρείται δεδομένη η υπογειοποίηση της οδού και ο σχεδιασμός του "Κέντρου" προσαρμόζεται στην ήδη υπογειοποιημένη οδό πρόσβασης. Ωστόσο, για λόγους εξέτασης του δυσμενέστερου σεναρίου, εξετάζεται το ενδεχόμενο η έναρξη των εργασιών της ταπείνωσης της οδού να προηγηθεί χρονικά μόνο κατά ένα τρίμηνο από το έργο του "Κέντρου". Στην περίπτωση αυτή (αν και το πιθανότερο είναι να έχει τελειώσει το έργο υπογειοποίησης πριν την έναρξη κατασκευής του γηπέδου) ενδέχεται να υπάρξουν αθροιστικές επιπτώσεις κατά την κατασκευή, που θα εξεταστούν στη συνέχεια. Ως προς τη φάση λειτουργίας προφανώς αξιολογούνται οι επιπτώσεις από την ταυτόχρονη λειτουργία των δύο έργων.

10.13.1 Επιπτώσεις στα Μορφολογικά και Τοπιολογικά χαρακτηριστικά

Φάση κατασκευής

Κατά τη φάση κατασκευής αναμένεται μια πρόσκαιρη, μικρή υποβάθμιση στην εικόνα του τοπίου από κοντινή θέση θέασης και στα δύο έργα, δεδομένων των απαιτούμενων διαμορφώσεων και εργασιών. Οι χωματουργικές εργασίες και οι κατασκευές πριν πάρουν την τελική τους μορφή θα αλλοιώσουν πρόσκαιρα και
μερικά τη φυσιογνωμία της περιοχής. Επιπλέον, δεδομένης της μη ταυτόχρονης κατασκευής των δυο έργων (η έναρξη των εργασιών ταπείνωσης της οδού θα προηγηθεί τουλάχιστον 3 μήνες) οι επιπτώσεις αυτές θα είναι πολύ περιορισμένες ως προς τον αθροιστικό χαρακτήρα τους. Αντίθετα, όπως αναφέρεται στην ΜΠΕ της "ταπείνωσης" προτείνεται να χρησιμοποηθεί ως εργοταξιακός χώρος για τις εργασίες στην οδό η έκταση του πρώην γηπέδου της ΑΕΚ. Η πρόταση αυτή θεωρείται ότι θα συμβάλλει θετικά μειώνοντας τις αθροιστικές επιπτώσεις από τα δύο έργα και τα δύο εργοτάξια που μπορούσαν να δημιουργηθούν αν τα έργα γίνονται ανεξάρτητα. Επιπλέον, ο χώρος του γηπέδου είναι σχετικά απομονωμένος (με τη μεσολάβηση δρόμων μεταξύ αυτού και του οικιστικού ιστού, αλλά και με την προσωρινή περίφραξη που ήδη διαθέτει), είναι ήδη υποβαθμισμένος αισθητικά ως εγκαταλελειμμένος χώρος και αρκετά μεγάλος ώστε να επιτευχθεί ελεγχόμενη οργάνωση των εργοταξίων. Έτσι, η επιβάρυνση του τοπίου θα παραμείνει περιορισμένη στη θέση των δύο έργων χωρίς να επεκταθεί στην άμεση οικιστική περιοχή.

Φάση λειτουργίας

Σύμφωνα με τη ΜΠΕ, το έργο του Αθλητικού Κέντρου με το συγκεκριμένο σχεδιασμό του εντάσσεται αρμονικά στο υπάρχον αισθητικό περιβάλλον, χωρίς να θίγει με κανένα τρόπο την υφιστάμενη αισθητική αξία του χώρου, ιδιαίτερα αν ληφθεί υπόψη η ιστορικότητα του χώρου και της λειτουργίας του σωματείου της ΑΕΚ στη συγκεκριμένη θέση εδώ και 70 περίπου χρόνια. Αντιθέτως, μάλιστα, βοηθά στην αναβάθμιση του αστικού τοπίου, αφενός λόγω της επαναφοράς ενός σημαντικού ιστορικού τοποσήμου της περιοχής που είχε καταστραφεί (γήπεδο) και αφετέρου λόγω της αρχιτεκτονικής ποιότητας του νέου γηπέδου. Συνεπώς, αναμένονται μακροχρόνιες θετικές επιπτώσεις στο δομημένο αστικό τοπίο της περιοχής. Από την άλλη, το έργο της ταπείνωσης της οδού θα επιφέρει σαφώς θετικές επιπτώσεις στο αισθητικό περιβάλλον της περιοχής και στο τοπίο σε σχέση με την υφιστάμενη κατάσταση. Το αστικό περιβάλλον θα αναβαθμιστεί, η κυκλοφορία των οχημάτων θα είναι διακριτική, ενώ θα διαμορφωθεί ένας δημόσιος χώρος ήπιας κυκλοφορίας και διακίνησης πεζών σε αντίθεση με την υφιστάμενη κατάσταση όπου ο χώρος διαμελίζεται από το δευτερεύον οδικό δίκτυο.

10.13.2 Επιπτώσεις στα Γεωλογικά χαρακτηριστικά

Φάση κατασκευής

Λαμβάνοντας υπόψη τη φύση των γεωλογικών σχηματισμών, την επίπεδη γεωμορφολογία και τον σχεδιαζόμενο τρόπο κατασκευής δεν αναμένονται επιπτώσεις στην ευστάθεια του εδάφους σε κανένα από τα δύο έργα. Η περίσσεια εκσκαφών προς τελική διάθεση εκτιμάται της τάξης των 100.000 m3. Τα υλικά αυτά θα διαχειριστούν και θα ανακυκλωθούν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ 362591/1757/Ε103/2010 περί ΑΕΚΚ, ενώ μέρος τους μπορεί να διατεθεί και ως τράπεζα εδάφους εντός του άλσους, σύμφωνα με τους στόχους της σχετικής μελέτης προστασίας-ανάπλασης του άλσους (ΥΛΗ, 2009). Για το σκοπό της διαχείρισης κατά την ΚΥΑ περί ΑΕΚΚ, ο φορέας του έργου έχει ήδη έρθει σε επαφή με εγκεκριμένα από τον ΕΟΑΝ Συστήματα Συλλογικής Εναλλακτικής Διαχείρισης και έχει λάβει σχετική βεβαίωση για τη δυνατότητα παραλαβής και διαχείρισης της περίσσειας των χωματισμών του έργου.

Κατά το έργο της ταπείνωσης της οδού, σύμφωνα με την σχετική ΜΠΕ (Δρόμος ΕΟΕ, 2014), η περίσσεια εκσκαφών προς τελική διάθεση είναι της τάξης των 45.000 m3 εκ των οποίων τα 7.000 m3 αφορούν υλικά καθαιρέσεων (αποξήλωση οδοστρωμάτων και κρασπέδων). Για τον χώρο απόθεσης των υλικών προς απόθεση αυτών προτείνονται τα παρακάτω α) η απόθεση να γίνει κατά προτεραιότητα σε χώρο ανενεργού λατομείου της Αττικής, β) τα υλικά καθαιρέσεων να διατεθούν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ 362591/1757/Ε103/2010 περί ΑΕΚΚ.

Πέρα από τα παραπάνω, κατά τις εργασίες κατασκευής των δύο έργων αναμένεται να απαιτηθεί μικρή ποσότητα αδρανών υλικών (της τάξης των 10.000 m3) και η οποία μπορεί να ληφθεί είτε από τη μονάδα ανακύκλωσης ΑΕΚΚ όπου θα οδηγηθεί και η περίσσεια είτε από νομίμως λειτουργούντα λατομεία.

Φάση λειτουργίας

Κατά τη λειτουργία και των δύο έργων εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις στο έδαφος θα είναι ουδέτερες. Μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής δεν θα παραμένουν εκτεθειμένα ή μη διαμορφωμένα πρανή και όλος ο χώρος θα είναι πλήρως αποκατεστημένος. Οπότε δεν τίθεται θέμα αθροιστικών επιπτώσεων. Παρ’ όλα αυτά, θα πρέπει να ληφθούν προληπτικά μέτρα προστασίας σχετικά με την ορθολογική διαχείριση των ομβρίων αλλά και τη συλλογή των απορριμμάτων.

10.13.3 Επιπτώσεις στην ποιότητα του Αέρα

Φάση κατασκευής

Στα πλαίσια της συνημμένης Μ.Π.Ε. εξετάσθηκε το δυσμενές σενάριο να μην έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή του οδικού έργου και επομένως να υπάρχει μία μικρή επικάλυψη στο χρονοδιάγραμμα κατασκευής των δύο έργων. Στο ενδεχόμενο αυτό εκτιμήθηκε ότι σε κάθε περίπτωση, το μεγαλύτερο μέρος των έργων της υπογειοποίησης, όπως πιθανές πασσαλοεμπήξεις και το μεγαλύτερο μέρος των εκσκαφών, που υλοποιούνται στην αρχή ενός έργου, θα έχουν συντελεστεί πριν την έναρξη των εργασιών του γηπέδου, ενώ είναι δυνατόν, στη χειρότερη περίπτωση, να εκκρεμεί ένα μικρό μέρος των εκσκαφών και των σκυροδετήσεων καθώς και το σύνολο των εργασιών ασφαλτόστρωσης.

Εκπομπές σκόνης δύναται να προκληθούν από τα οχήματα του εργοταξίου, εκτιμάται όμως έπειτα από ανάλυση ότι δεν θα υπάρξουν αρνητικές επιπτώσεις από τις εκπομπές σκόνης.

Φάση λειτουργίας

Για την εκτίμηση των αθροιστικών επιπτώσεων στην ατμόσφαιρα συνυπολογίσθηκαν οι συγκεντρώσεις τόσο από την καύση φυσικού αερίου στους καυστήρες του κέντρου (γηπέδου) όσο και από τη λειτουργία του οδικού δικτύου κατά την ώρα αιχμής. Kατά την προσομοίωση των υπογείων οδικών έργων της οδού Πατριάρχου Κωνσταντίνου στο τμήμα της από την οδού Λεύκης μέχρι την εκκλησία της Αγίας Τριάδας περίπου (συνολικό μήκος 275 m) και Χρυσοστόμου Σμύρνης στο τμήμα της από την οδό Λυκούργου έως την είσοδο στον χώρο στάθμευσης του γηπέδου (συνολικό μήκος 146 m), αυτές ελήφθησαν υπόψη ως σημειακές πηγές εκπομπής (από τις εισόδους των σηράγγων. Έτσι, η προσομοίωση περιλαμβάνει και γραμμικές πηγές στην επιφάνεια του εδάφους αλλά και σημειακές πηγές από το υπόγειο έργο, αφού λόγω του συστήματος αερισμού τα καυσαέρια στα υπόγεια τεχνικά με οριζόντια προώθηση προς την κατεύθυνση κίνησης των οχημάτων θα οδηγούνται στο στόμιο εισόδου-εξόδου και από εκεί θα διαχέονται στην ατμόσφαιρα. Σημειώνεται ότι στην οδό Πατριάρχου Κωνσταντίνου και Φωκών ελήφθη ο συνολικός κυκλοφοριακός φόρτος δηλαδή τόσο ο φόρτος από τη γενική λειτουργία του έργου της υπογειοποίησης όσο και ο φόρτος από την προσέλευση-αποχώρηση των θεατών του γηπέδου.

Η ΜΠΕ καταλήγει έπειτα από ανάλυση ότι δεν αναμένονται αθροιστικές ή συνεργιστικές επιπτώσεις στην ατμόσφαιρα.

10.13.4 Επιπτώσεις από Θόρυβο

Φάση κατασκευής

Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, η κατασκευή του υπό μελέτη έργου έπεται χρονικά του έργου της ταπείνωσης και κάλυψης της Πατριάρχου Κωνσταντίνου. Κατά συνέπεια, δεν αναμένονται αθροιστικές επιπτώσεις στο ακουστικό περιβάλλον κατά την κατασκευή.

Αναμένεται επιβάρυνση του ακουστικού περιβάλλοντος. Ωστόσο, θα πρέπει να τονιστεί ότι δεν ελήφθη υπόψη το γεγονός ότι το οδικό έργο είναι υπόγειο και επομένως το ίδιο το τεχνικό και οι τοίχοι στις ράμπες εισόδου και εξόδου λειτουργούν ως πετάσματα που εμποδίζουν τη διάδοση του θορύβου. Κατά συνέπεια εκτιμάται ότι δεν αναμένεται υπέρβαση των 65 dB(A) και επομένως δεν αναμένονται επιπτώσεις.

Φάση λειτουργίας Έπειτα από ανάλυση η ΜΠΕ καταλήγει ότι δεν αναμένονται αρνητικές αθροιστικές ή συνεργιστικές επιπτώσεις

στο ακουστικό περιβάλλον κατά την ώρα αιχμής, αντίθετα αναμένονται σημαντικές αθροιστικές θετικές επιδράσεις.

Έκθεση πληθυσμού σε θόρυβο αθροιστικά.

Δεν αναμένονται αθροιστικές αρνητικές επιπτώσεις αλλά αντίθετα θα μειωθεί ο αριθμός των κατοίκων που εκτίθενται σε υψηλές στάθμες θορύβου. Συμπερασματικά λοιπόν, από τη συνολική ανάλυση αθροιστικών επιπτώσεων στο ακουστικό περιβάλλον, προκύπτει ότι δεν αναμένονται αρνητικές αθροιστικές επιπτώσεις στο ακουστικό περιβάλλον, αντίθετα αναμένονται θετικές.

9.15.5 Επιπτώσεις στα Ύδατα Φάση κατασκευής

Κατά τη φάση κατασκευής και των δύο υπό εξέταση έργων δεν προβλέπονται επεμβάσεις στα ρέματα της περιοχής (ρέμα Γιαμπουρλά κ.α.) και συνεπώς δεν αναμένεται να προκληθούν μεταβολές στις παροχές των ρεμάτων της περιοχής, αφού η υδραυλική τους δίαιτα δεν επηρεάζεται από τις σχετικές εργασίες. Για τις ανάγκες κατασκευής των έργων δεν προβλέπεται να χρησιμοποιηθούν ούτε τα επιφανειακά ούτε τα υπόγεια ύδατα της περιοχής. Οι ανάγκες αυτές θα είναι πολύ περιορισμένες (διαβροχή εκχωμάτων κ.α.) και θα καλυφθούν από υδροφόρα οχήματα ή από το δίκτυο ύδρευσης της περιοχής. Ωστόσο, από τις χωματουργικές εργασίες και των δύο έργων, ιδιαίτερα σε περιόδους βροχοπτώσεων είναι δυνατόν, αν δεν ληφθούν μέτρα ορθής πρακτικής εργοταξίου στη φάση κατασκευής, να μεταφερθούν σκόνη και χώμα προς το ρέμα Γιαμπουρλά που διέρχεται πλησίον και στα νοτιοανατολικά των δύο υπό εξέταση έργων. Εν τούτοις, το εν λόγω ρέμα κατά το χειμώνα έχει ήδη αυξημένα αιωρούμενα στερεά από τη φύση του και σε κάθε περίπτωση εφόσον ληφθούν κατάλληλα μέτρα (σωστή διαχείριση του εργοταξίου, των εκχωμάτων κ.α.) οι εν λόγω αθροιστικές επιπτώσεις θα είναι αμελητέες, τοπικές και με μικρή χρονική διάρκεια.

Φάση λειτουργίας

Αθροιστικές επιπτώσεις κατά τη λειτουργία των δύο υπό εξέταση έργων στα νερά είναι δυνατό να προέλθουν από τις επιφανειακές απορροές καθώς και τα δύο έργα έχουν πρακτικά τον ίδιο τελικό αποδέκτη των ομβρίων υδάτων. Τα όμβρια από το στέγαστρο του γηπέδου θα συλλέγονται σε δεξαμενές και θα επαναχρησιμοποιούνται για να καλυφθούν οι ανάγκες άρδευσης του αγωνιστικού χώρου. Συνεπώς, η ποσότητα των ομβρίων που θα οδηγείται προς διάθεση στο δίκτυο ομβρίων της περιοχής θα είναι μικρή και θα αφορά κυρίως τη συλλογή των όμβριων υδάτων εξωτερικά και περιμετρικά του γηπέδου και τη διόδευσή τους προς τα κατάντη.

Σύμφωνα με τη ΜΠΕ του έργου της ταπείνωσης της οδού (Δρόμος ΕΟΕ, 2014), προβλέπεται η αντικατάσταση του υφιστάμενου αγωγού συλλογής ομβρίων υδάτων με νέο αγωγό προσαρμοσμένο στα νέα οδικά έργα. Τα όμβρια θα συλλέγονται μέσω πλευρικών στομίων υδροσυλλογής, θα συγκεντρώνονται μέσω αγωγού στο χαμηλό σημείο του ταπεινωμένου οδικού άξονα, για να οδεύσουν στη συνέχεια προς την οδό. Σύμφωνα με τη ΜΠΕ του έργου της ταπείνωσης της οδού (Δρόμος ΕΟΕ, 2014), προβλέπεται η αντικατάσταση του υφιστάμενου αγωγού συλλογής ομβρίων υδάτων με νέο αγωγό προσαρμοσμένο στα νέα οδικά έργα. Τα όμβρια θα συλλέγονται μέσω πλευρικών στομίων υδροσυλλογής, θα συγκεντρώνονται μέσω αγωγού στο χαμηλό σημείο του ταπεινωμένου οδικού άξονα, για να οδεύσουν στη συνέχεια προς την οδό.

Κατά τη λειτουργία του Αθλητικού Κέντρου τα παραγόμενα υγρά απόβλητα θα οδηγούνται στο δίκτυο ακαθάρτων της ΕΥΔΑΠ. Επίσης οι ανάγκες ύδρευσης και πυρόσβεσης μπορούν να καλυφθούν από το δίκτυο της ΕΥΔΑΠ χωρίς να δημιουργούν πρόβλημα στο δίκτυό της. Από την άλλη, κατά τη λειτουργία του έργου της ταπείνωσης της οδού δεν αναμένονται παραγόμενα λύματα ούτε θα προκύψουν ανάγκες σε νερό. Συνεπώς, δεν τίθεται θέμα αθροιστικών ή συνεργιστικών επιπτώσεων σε αυτούς τους τομείς.

ΜΕΡΟΣ 2ο : ΜΕΤΡΑ, ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ


10. ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΡΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΘΟΡΥΒΟΥ ΚΑΙ ΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Στερεά απόβλητα: ΚΥΑ 50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909/Β/03) «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης.» Στο Παράρτημα ΙΒ, της εν λόγω ΚΥΑ, περιλαμβάνεται ο αναθεωρημένος Ευρωπαϊκός Κατάλογος Αποβλήτων (απόφαση 2001/118/ΕΚ). Οι κωδικοί αποβλήτων που σημειώνονται με αστερίσκο αντιστοιχούν σε εν δυνάμει επικίνδυνα απόβλητα.

2. Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά: ΠΔ 116/04 (ΠΔ 81/Α/04) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους, των χρησιμοποιημένων ανταλλακτικών τους και των απενεργοποιημένων καταλυτικών μετατροπέων…»

3. Μεταχειρισμένα ελαστικά: ΠΔ 109/04 (ΠΔ 75/Α/04) «Μέτρα και όροι για την εναλλακτική διαχείριση των μεταχειρισμένων ελαστικών των οχημάτων. Πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείρισή τους».

4. Χρησιμοποιημένοι συσσωρευτές: ΚΥΑ 41624/2057/Ε103 /28-09-2010 (ΦΕΚ1625/Β/11-10-2010) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των οδηγιών, 2006/66/ΕΚ σχετικά με τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών

5. Απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού: ΠΔ 117/04 (ΦΕΚ 80/Α/04) <<Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού>>

6. Άχρηστα Υλικά Συσκευασίας: Ν. 2939/01 (ΦΕΚ 179Α/01)

7. Χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια (ΑΛΕ): ΠΔ 82/04 (ΦΕΚ 64/Α/04) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων»

8. Υγρά απόβλητα: ΚΥΑ με αριθμ. οικ. 145116/2011 «Καθορισμός μέτρων, όρων και διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 354/Β/8-3-2011) και την με ΥΓ 179182/79 Απόφαση Νομαρχών Αττικής (ΦΕΚ 582/Β/79). Η υπ. αρ. Ε1 β/221/1965 (Β' 138) Υγειονομική Διάταξη περί διαθέσεως λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων, όπως έχει τροποποιηθεί με τις υπ. αρ.

Π/17831/7.12.1971 (Β'986), Γ4/1305/2.8.1974 (Β'801) και .ΥΓ2/Γ.Π.οικ.133551/30.9.2008 (Β' 2089)

9. Επικίνδυνα απόβλητα: Η ΚΥΑ 24944/1159/2006 (ΦΕΚ 791/Β/30-06-2006) «Έγκριση Γενικών Τεχνικών Προδιαγραφών για την διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων σύμφωνα με το άρθρο 5 (παρ. Β) και την υπ’ αριθμ. ΚΥΑ Η. Π. 13588/725/06 (ΦΕΚ 383/Β/28-3-06) “Μέτρα, όροι και περιορισμοί για τη διαχείριση

επικινδύνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 91/689/ΕΟΚ “για τα επικίνδυνα απόβλητα” του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 1991. Αντικατάσταση της υπ’ αρ. 19396/1546/97 ΚΥΑ (ΦΕΚ 604Β/97) “Μέτρα και όροι για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων”.

10. Διαχείριση και προστασία των υδάτων:

α) ΥΑ Α5/2280/1983: περί «Προστασίας των νερών που χρησιμοποιούνται για την ύδρευση της περιοχής Πρωτευούσης από ρυπάνσεις και μολύνσεις»

β) Ν3199/03 (ΦΕΚ280/Α/09-12-2003) περί της «Προστασίας και διαχείρισης των υδάτων – Εναρμόνιση με την οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28η Οκτωβρίου 2000»

γ) ΠΔ51/2007(ΦΕΚ54/Α/8-03-2007) περί «Καθορισμού, Μέτρων και Διαδικασιών για την ολοκληρωμένη διαχείριση των υδάτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ «για τη θέσπιση του πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000»

δ) ΚΥΑ46399/4352/1986 (ΦΕΚ438/Β/3-7-1986) περί της «Απαιτούμενης ποιότητας των επιφανειακών νερών που προορίζονται για πόσιμα κλπ)»

ε) ΥΑ οικ38295/07 (ΦΕΚ/Β/630/26-04-2007) περί «Ποιότητας νερού ανθρώπινης κατανάλωσης»

11. Αέρια απόβλητα (σκόνη, ρύποι κλπ): Για τα αέρια απόβλητα τα όρια εκπομπής αναφέρονται στο άρθρο 2 του Π. .1180/81 καθώς και μετρήσεις για τους ρύπους της παραγράφου αυτής, γίνονται με τους όρους των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 2 του Π. .1180/81 (ΦΕΚ 293/81).

12. Θόρυβος: Όσον αφορά στο θόρυβο των μηχανημάτων ισχύουν τα προβλεπόμενα στις αποφάσεις:

α) Υπ. Απ. 2640/270 (ΦΕΚ 689/Β΄/18-08-78) «Περί της χρήσεως κατασιγασμένων αεροσφυρών»,

β) Υπ. Απ. 560206/1613 (ΦΕΚ 570/Β΄/9-9-86) «Προσδιορισμός της ηχητικής εκπομπής μηχανημάτων και συσκευών εργοταξίου σε συμμόρφωση προς τις οδηγίες 79/113/ΕΟΚ και85/405/ΕΟΚ.»,

γ) Υπ. Απ. 69001/1921 (ΦΕΚ 751/Β΄/18-7-88) «Έγκριση τύπου ΕΟΚ για την οριακή τιμή στάθμης θορύβου μηχανημάτων αεροσυμπιεστών, των πυργογερανών, των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών συγκόλλησης, των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών ισχύος και των φορητών συσκευών θραύσης σκυροδέματος και αεροσφυρών» όπως έχει συμπληρωθεί απόπ την ΥΑ 10399/91 (ΦΕΚ359/Β/91),

δ) Υπ. Απ. 765 (ΦΕΚ 81/Β΄/21-2-91) «Καθορισμός των οριακών τιμών στάθμης θορύβου των υδραυλικών πτύων, των πτύων με καλώδια των προωθητικών γαιών, των φορτωτών και των φορτωτών-εκσκαφέων» όπως έχει τροποποιηθεί με την Κ.Υ.Α. 11481/523/97 (Φ.Ε.Κ. 295Β/97).

Για την λειτουργία της εγκατάστασης ισχύουν τα προβλεπόμενα στο ΠΔ 1180/ΦΕΚ 293 Α/1981.

13. Δομικά μηχανήματα εφόσον ανήκουν στις κατηγορίες που προβλέπει η ΚΥΑ 37393/202 (ΦΕΚ 1418/Β΄/01-10-2003), θα πρέπει να είναι πιστοποιημένα από πλευράς εκπομπών θορύβου, σύμφωνα με τα αναφερόμενα σε αυτήν (9272/471/2007).

14. Αέριοι ρύποι οχημάτων: ΚΥΑ:37353/2375 (ΦΕΚ543/Β/2007): «Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2005/553/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Σεπτεμβρίου 2005 «περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν κατά των εκπομπών αερίων και σωματιδιακών ρύπων από τους κινητήρες ανάφλεξης με συμπίεση που χρησιμοποιούνται σε οχήματα, καθώς και κατά των εκπομπών αερίων ρύπων από κινητήρες επιβαλλόμενης ανάφλεξης που τροφοδοτούνται με φυσικό αέριο ή υγραέριο και χρησιμοποιούνται σε οχήματα», καθώς και των Οδηγιών 2005/78/ΕΚ της Επιτροπής της 14ης Νοεμβρίου 2005 που τροποποιεί τα παραρτήματα Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV και VI της Οδηγίας 2005/55/ΕΚ και 2006/51/ΕΚ της 6ης Ιουνίου 2006 που τροποποιεί το παράρτημα Ι της Οδηγίας 2005/55/ΕΚ και το παράρτημα IV της Οδηγίας 2005/78/ΕΚ.»

15. Ρυπαντικά φορτία στην ατμόσφαιρα:

α) Π.Υ.Σ. 99/10-7-1987 (ΦΕΚ 135/Α/87),

β) Π.Υ.Σ. 25/18-3-1988 (ΦΕΚ 52/Α/88)

γ) Π.Υ.Σ. 34/30-05-2002 (ΦΕΚ 125/Α/02),

δ) ΚΥΑ με α.η.π. 14122/549/Ε103/24.3.2011 (Β' 488), με την οποία καθορίζονται μέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας της ατμόσφαιρας, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2008/50/ΕΚ.

ε) ΚΥΑ με α.η.π. 22306/1075/Ε103/29.5.2007 (Β' 920), με την οποία καθορίζονται τιμές - στόχοι και όρια εκτίμησης των συγκεντρώσεων του αρσενικού, του καδμίου, του υδραργύρου, του νικελίου και των πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων στον ατμοσφαιρικό αέρα, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2004/107/ΕΚ.

16. Αμιαντούχα υλικά: ΚΥΑ Αριθμ. 21017/84/24-6-2009 (ΦΕΚ287/Β/30-6-2009) Όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας των επιχειρήσεων που ασχολούνται με τις εργασίες κατεδάφισης και αφαίρεσης αμιάντου ή/και υλικών που περιέχουν αμίαντο από κτίρια, κατασκευές, συσκευές, εγκαταστάσεις και πλοία, καθώς επίσης και με τις εργασίες συντήρησης, επικάλυψης και εγκλεισμού αμιάντου ή/και υλικών που περιέχουν αμίαντο.

17. Απόβλητα Υλικών Καθαιρέσεων: ΚΥΑ 36259/1575/23-8-2010 (ΦΕΚ1312/Β΄/24-8-2010) Μέτρα και όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 40 του Ν4030/12.


11. Η Δ/νση Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, προτείνει τα ακόλουθα τεχνικά έργα και μέτρα αντιρρύπανσης και γενικότερα αντιμετώπισης της υποβάθμισης του περιβάλλοντος, που επιβάλλεται να κατασκευασθούν και να εφαρμόζονται.

11.1. Πριν την έναρξη κατασκευής του έργου

Οι όροι που ακολουθούν αφορούν στον κύριο του έργου και τον Ανάδοχο και η ευθύνη τήρησής τους διατηρείται ακόμη και στις περιπτώσεις εκτέλεσης του έργου με τη μέθοδο των υπεργολαβιών.

1. Ο κύριος του έργου οφείλει κατά τις διαδικασίες επίβλεψης και παραλαβής να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η τήρηση των περιβαλλοντικών όρων από τον Ανάδοχο, στο μέρος που τον αφορούν όπως επίσης και η δυνατότητα αντιμετώπισης και αποκατάστασης δυσάρεστων περιβαλλοντικών καταστάσεων οφειλομένων σε ενέργειες ή παραλείψεις του αναδόχου κατά παράβαση των περιβαλλοντικών όρων.

2. Ο κύριος του έργου οφείλει για την κατασκευή και λειτουργία του έργου, να εξασφαλίζει κατά προτεραιότητα τις απαιτούμενες δαπάνες για τα έργα προστασίας του περιβάλλοντος.

3. Για οποιαδήποτε δραστηριότητα ή εγκατάσταση απαραίτητη για τη λειτουργία του έργου, θα πρέπει προηγουμένως να έχουν χορηγηθεί όλες οι προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία άδειες και εγκρίσεις (π.χ. πολεοδομίες, αδειοδοτούσες αρχές, Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού κ.λπ.), συμπεριλαμβανομένων των εγκρίσεων περιβαλλοντικών όρων που απαιτούνται για τις επί μέρους δραστηριότητες ή εγκαταστάσεις.

4. Οι πάσης φύσεως εργασίες εκσκαφών κ.λπ. να γίνονται υπό την εποπτεία των αρμοδίων Εφορειών Αρχαιοτήτων. Πριν την έναρξη των εν λόγω εργασιών θα πρέπει να ειδοποιηθεί εγγράφως και εγκαίρως η αρμόδια Εφορία, ώστε κατά περίπτωση να εκτελεστούν οι κατάλληλες ενέργειες (π.χ. λήψη σχετικών αδειών και εγκρίσεων εκτέλεσης εργασιών, πραγματοποίηση δοκιμαστικών τομών, να παρίστανται κατά τις εκσκαφικές εργασίες κ.λπ.).

5. Αν κατά τις εκσκαφές βρεθούν αρχαία, οι εργασίες θα διακοπούν και θα ακολουθήσει ανασκαφική έρευνα.

6. Σε περίπτωση που απαιτηθεί τροποποίηση ή άλλη επέμβαση κατά την κατασκευή ή/και λειτουργία του έργου να γίνεται σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς και μόνο μετά την τροποποίηση των σχετικών εγκρίσεων και των αδειών.

7. Τα εργοτάξια του αναδόχου του έργου θα πρέπει να αποτυπωθούν – χωροθετηθούν σε τοπογραφικό διάγραμμα το οποίο θα συνοδεύεται με πλήρη περιγραφή των εργοταξιακών χώρων (με στοιχεία για την έκταση που θα καταλαμβάνει, τις υποδομές που θα φιλοξενεί, την χρήση νερού, τη διάθεση λυμάτων, τη διαχείριση ορυκτελαίων και απορριμμάτων) και θα υποβληθεί για έγκριση ή θεώρηση στην αρμόδια υπηρεσία. Πέραν των ανωτέρω, θα γίνει περιγραφή της λειτουργίας του εργοταξίου που θα περιλαμβάνει το ωράριο, τη διαχείριση όχλησης από θόρυβο και σκόνη και οπωσδήποτε τον τρόπο κίνησης (ασφάλεια) των μηχανημάτων από και προς το έργο. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η χωροθέτηση εργοταξίων

εντός του άλσους της Ν. Φιλαδέλφειας, ή σε έκταση δίπλα στο ρέμα Γιαμπουρλά ή εντός των εγκαταστάσεων των εργοστασίων «Μπριτάννια» και «Βαμβακουργία» τα οποία έχουν χαρακτηριστεί νεώτερα μνημεία.

8. Να γίνουν οι ελάχιστες δυνατές επεμβάσεις στο φυσικό δίκτυο απορροής ομβρίων της περιοχής και να ληφθούν αντιδιαβρωτικά μέτρα, όπου κριθεί απαραίτητο.

9. Ο προγραμματισμός των έργων να γίνει έτσι ώστε, η δέσμευση των δρόμων, κατά τη φάση κατασκευής των τεχνικών έργων, να γίνεται για το ελάχιστο δυνατό χρονικό διάστημα και η όποια αποκατάσταση απαιτηθεί να πραγματοποιείται άμεσα και να παρέχεται η απρόσκοπτη κυκλοφορία σε όλων των ειδών τα οχήματα αλλά και στους κατοίκους. Για το διάστημα αυτό της δέσμευσης των δρόμων, να δίνονται εναλλακτικές διαδρομές και να υπάρχει για το σκοπό αυτό η κατάλληλη σήμανση.

10. Τα οικοδομικά υλικά που θα χρησιμοποιηθούν, για την κατασκευή των έργων, να είναι φιλικά προς το περιβάλλον απαλλαγμένα οργανικών διαλυτών και άλλων ουσιών επιβλαβών για την υγεία και το περιβάλλον (δηλ. ενώσεις που περιέχουν υδράργυρο, αρσενικό, κάδμιο, οργανοκασσιτερικές, πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες κ.λπ.) και που συμπεριλαμβάνονται στην απόφαση του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου 1100/91/91(ΦΕΚ/Β/1008/12-12-1991) και των Υ.Α. 475/2002/03(ΦΕΚ/Β/208/25-02-2003) και 121/2003/03 (ΦΕΚ/Β/1045/29-07-2003).

11. Τα αδρανή υλικά να λαμβάνονται από νομίμως λειτουργούντα λατομεία και εγκαταστάσεις αμμοχαλικοληψίας με εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους.

12. Απαγορεύεται η δημιουργία δανειοθαλάμου και οι αμμοληψίες ή λήψεις αδρανών ή άλλων υλικών από οποιοδήποτε σημείο χωρίς νόμιμη αδειοδότηση.

13. Θα πρέπει να ορισθεί υπεύθυνος τήρησης περιβαλλοντικών όρων τόσο κατά το στάδιο της κατασκευής όσο και κατά το στάδιο της λειτουργίας από τον κύριο του έργου και της δραστηριότητας.

14. Να λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα για την ατομική υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων (κράνη, γάντια, μάσκες, στολές, ωτασπίδες κ.λπ.).

15. Να ληφθούν κατάλληλα μέτρα τόσο κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου όσο και κατά τη λειτουργία της δραστηριότητας, με την κατασκευή ολοκληρωμένου συστήματος συλλογής και διαχείρισης των ομβρίων υδάτων.
16. Για την διαχείριση των στερεών αποβλήτων να τηρούνται οι όροι και διατάξεις της ΚΥΑ 50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909/Β/03)

17. Τα υλικά εκσκαφών που προκύπτουν να αποθηκεύονται προσωρινά και να χρησιμοποιηθούν για τις επιχώσεις.

18. Η διαχείριση των παραγόμενων ΑΕΚΚ, θα γίνεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, με προώθησή τους σε εγκεκριμένα συστήματα διαχείρισης ΑΕΚΚ (Κ.Υ.Α. 36259/1757/Ε103/23-08-2010, ΦΕΚ 1312Β/24-8-2010). Συγκεκριμένα μεταφέρονται σε πιστοποιημένο χώρο απόθεσης ανακυκλώσιμων υλικών για τα απόβλητα υλικών καθαιρέσεων (ΑΕΚΚ). Επιπλέον, τα ακατάλληλα πλεονάζοντα προϊόντα εκσκαφής (από τυχόν ασφαλτοστρώσεις, τσιμεντοστρώσεις, μπετά κ.λπ.) και τα υλικά των εκσκαφών που περισσεύουν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αποκατάσταση ανενεργών λατομείων εξορυκτικής δραστηριότητας μετά από τις σχετικές άδειες και εγκρίσεις.

19. Απαγορεύεται κάθε ανεξέλεγκτη έστω και προσωρινή αποθήκευση υλικών έξω και γύρω από τις εγκαταστάσεις.

11.2 Όροι κατά την κατασκευή του έργου

20. Κατά την διάρκεια της κατασκευής να γίνουν μόνο οι απαραίτητες εκσκαφές για την ανάδειξη του έργου, όπως αυτές περιγράφονται στη Μ.Π.Ε.
21. Τα υλικά των εκσκαφών να συγκεντρώνονται κατά το δυνατόν στις κοντινότερες επιχώσεις.

22. Να σημανθούν με προειδοποιητικές πινακίδες οι εκάστοτε χώροι παρέμβασης.

23. Για την αποφυγή εκπλύσεων που είναι δυνατόν να προκύψουν (κυρίως έκπλυση επιχωμάτων) θα πρέπει να αποφεύγεται να γίνονται χωματουργικές εργασίες κατά τη διάρκεια υψηλών βροχοπτώσεων στην περιοχή (π.χ. προτεινόμενη περίοδος εργασιών από Απρίλιο έως Οκτώβριο).

24. Να λαμβάνεται μέριμνα για την αποφυγή της παράσυρσης του αποτιθεμένου υλικού από τις βροχές.

25. Η διέλευση έμφορτων φορτηγών που μεταφέρουν υλικά για τις ανάγκες του έργου να γίνεται πολύ πρωινές ώρες και ώρες μη αιχμής. Σε έκτακτες ή ειδικές περιπτώσεις και μόνο μετά από έγγραφη έγκριση της Υπηρεσίας επίβλεψης, μπορεί να επιτραπεί η κατ’ εξαίρεση διέλευση των φορτηγών, σε άλλες ώρες πριν των αναφερομένων. Θα πρέπει να αναφέρονται οι λόγοι που επιβάλουν την εξαίρεση αυτή, καθώς επίσης και το χρονικό διάστημα που επιτρέπεται αυτό. Σε κάθε περίπτωση εφόσον μεταφέρονται χύδην υλικά (άμμος, χαλίκι, μπάζα κ.λπ.), οι καρότσες των φορτηγών θα είναι σκεπασμένες με ειδικό κάλυμμα.

26. Μετά το πέρας των κατασκευών του έργου ο χώρος θα επαναφερθεί από τον Ανάδοχο στην μορφή που έχει προβλεφθεί από τις εγκεκριμένες μελέτες. Ειδικότερα, ο εργολάβος του έργου θα πρέπει να αφαιρέσει και να απομακρύνει από τα εργοτάξια, κάθε προσωρινή εγκατάσταση που υπάρχει, απορρίμματα, εργαλεία, ικριώματα, μηχανήματα, πλεονάζοντα υλικά, χρήσιμα ή άχρηστα, προσωρινές εγκαταστάσεις μηχανημάτων, κ.λπ. Επισημαίνεται ότι η υποχρέωση αυτή ισχύει και για τις προσωρινές κατασκευές και είναι ανεξάρτητη της απόστασης από τη θέση του έργου.

27. Να εξασφαλίζεται καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου η κατασκευή του σύμφωνα με την τρέχουσα βέλτιστη κατασκευαστική τεχνολογία και τις ισχύουσες εθνικές κ.λπ. προδιαγραφές.

28. Να εξασφαλίζονται καθ’ όλη τη διάρκεια κατασκευής του έργου τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των χρησιμοποιούμενων υλικών και των διαλαμβανομένων υπηρεσιών, διενεργώντας τακτικά (π.χ. στις θέσεις παράδοσης) τους προβλεπόμενους από τη νομοθεσία και τις προδιαγραφές ελέγχους.

29. Απαγορεύεται οποιαδήποτε μη απαραίτητη ασφαλτόστρωση ή τσιμεντόστρωση επιφανειών.

30. Η κοπή δένδρων (εντός του χώρου των έργων), να γίνει μόνο αφού αυτά καταγραφούν και χαρτογραφηθούν και η κοπή τους γίνει με σχετική άδεια της αρμόδιας υπηρεσίας.
31. Κατά την εκτέλεση των εργασιών να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα πυροπροστασίας.

32. Εντός ή πλησίον φυτικής έκτασης, δεξαμενής καυσίμων ή άλλων εύφλεκτων μέσων απαγορεύονται οι εργασίες κοπής και συγκόλλησης καθώς και οποιασδήποτε άλλης εργασίας η οποία εγκυμονεί το κίνδυνο πρόκλησης σπινθήρα και εκδήλωσης πυρκαγιάς.

33. Κατά τη λειτουργία των εργοταξίων πρέπει να λαμβάνονται όλα τα μέτρα πυροπροστασίας για την περίπτωση πυρκαγιάς, κατά τη λειτουργία των μηχανημάτων, συνεργείων, κ.λπ. και για ελαχιστοποίηση του κινδύνου μετάδοσής της σε παρακείμενες περιοχές.

34. Να υπάρξει κατάλληλη σήμανση για την κατασκευή του έργου και να υπάρχουν ειδικά άτομα για την εκτροπή της κυκλοφορίας.

35. Kατά την εκτέλεση των εργασιών να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των διερχομένων (οχημάτων και πεζών) από ατυχήματα καθώς και τα απαραίτητα μέτρα πυροπροστασίας.

36. Να αποφευχθεί η δημιουργία και να εμποδίζεται η εύκολη πρόσβαση σε επικίνδυνα σημεία όπως, μη
επαρκώς στηριχθέντα ογκώδη, βαριά ή/και ψηλά σώματα, δεξαμενές νερού, λάκκους, επιχωματώσεις, χαλαρά πρανή, χάλυβες, πλέγματα, σωλήνες κ.λπ.

37. Όλα τα αυτοκινούμενα οχήματα να φέρουν ηχητική και οπτική προειδοποίηση κατά την οπισθοκίνηση.

38. Όλες οι εργασίες να πραγματοποιούνται σε εργάσιμες ημέρες και ώρες.

39. Κατά την κατασκευή του έργου να ληφθούν πρόσθετα ηχομονωτικά μέτρα, όπως κινητά ηχοφράγματα, απαγόρευση εργασιών εντός ωρών κοινής ησυχίας, σύνταξη μελέτης διέλευσης των φορτηγών μεταφοράς εντός κατοικημένων περιοχών κ.λπ.

40. Πριν την έναρξη των εργασιών θα πρέπει να γίνει αναλυτική καταγραφή ευαίσθητων αποδεκτών σε ικανή απόσταση από τις περιοχές επέμβασης προκειμένου να ληφθούν πρόσθετα μέτρα ηχοπροστασίας.

41. Συχνή και περιοδική συντήρηση όλων των μηχανημάτων κατασκευής από ειδικευμένο προσωπικό. Τα μηχανήματα κατασκευής θα πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που ορίζονται στην ελληνική και κοινοτική νομοθεσία σχετικά με τις εκπομπές αέριων ρύπων και θορύβου.

42. Η εγγυημένη στάθμη ακουστικής ισχύος του εξοπλισμού των μηχανημάτων του εργοταξίου να μην υπερβαίνει την επιτρεπόμενη στάθμη ακουστικής ισχύος που ορίζεται με την Κ.Υ.Α. 37393/202/ΦΕΚ 1418 ΤΕΥΧΟΣ Β/2003 όπως τροποποιήθηκε με την Κ.Υ.Α. ΗΠ9272/471/2007(ΦΕΚ Β΄/286/2-3-2007).

43. Τα κάθε είδους απορρίμματα και άχρηστα υλικά, παλιά ανταλλακτικά και μηχανήματα, λάδια και παντός τύπου απορρίμματα να συλλέγονται και να απομακρύνονται από τους χώρους του έργου, η δε διάθεσή τους να γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις ή/και μέσω Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης, σύμφωνα με το άρθρο 14 του ΠΔ 116/04 (ΦΕΚ 81/Α/04).

44. Απόβλητα υλικών συσκευασίας που θα προκύψουν να συλλέγονται σε ειδικό προς τούτο χώρο και να διαχειρίζονται σύμφωνα με το Ν. 2939/2001.

45. Τα αστικά απορρίμματα να συγκεντρώνονται σε κάδους απορριμμάτων για περισυλλογή από τα απορριμματοφόρα του οικείου δήμου.

46. Απαγορεύεται η κάθε μορφής καύση υλικών (λάστιχα, λάδια κλπ.) στις περιοχές του έργου.

47. Η διαχείριση των μεταχειρισμένων ελαστικών να γίνεται σύμφωνα με το Π. . 109/2004 (ΦΕΚ Α 75/5-3-04).

48. Απαγορεύεται η ρίψη, έστω και προσωρινά, μπαζών, χωμάτων, λοιπών αδρανών, απορριμμάτων ή λυμάτων στο περιβάλλοντα χώρο ή οπουδήποτε αλλού.

49. Απαιτείται ο συστηματικός καθαρισμός στους δρόμους πλησίον του έργου και στα εργοτάξια με μηχανικά σάρωθρα, σε συνεννόηση με το Δήμο.

50. Οι χρησιμοποιημένοι συσσωρευτές και ο λοιπός απορριπτόμενος ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός του εργοταξίου να διαχειρίζονται σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις.

51. Ο ανάδοχος του έργου πρέπει να σχεδιάσει και να εφαρμόσει δέσμη μέτρων (στις πηγές εκπομπής) με στόχο την ελαχιστοποίηση των εκπομπών σκόνης ή αιωρούμενων σωματιδίων. Πιο συγκεκριμένα:

• Η διαβροχή των σωρών και των επιχωμάτων προτείνεται να γίνεται μέσω εγκατεστημένου συστήματος διαβροχής για να αποφεύγεται αφενός μεν η σπατάλη νερού, αφετέρου δε να μειώνεται η πιθανότητα δημιουργίας περίσσειας εκπλυμάτων.

• Συστηματική διαβροχή των αδρανών υλικών με μόνιμα ή μεταφερόμενα συστήματα διαβροχής κατά την ξηρή περίοδο του έτους.

• Κάλυψη των βαρέων οχημάτων μεταφοράς με κατάλληλο κάλυμμα σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

• Στην περίπτωση που ο εργοταξιακός χώρος χρησιμοποιηθεί και ως προσωρινός χώρος απόθεσης θα πρέπει οι σωροί υλικών να καλύπτονται, εφόσον μένουν επί τόπου για διάστημα μεγαλύτερο του ενός μηνός. Εφόσον παραμένουν για μικρότερα διαστήματα, θα πρέπει να διαβρέχονται τουλάχιστον στη διάρκεια της θερινής περιόδου. Σε κάθε περίπτωση τα προϊόντα της εκσκαφής και τα υλικά κατασκευής να μην αποτίθενται σε χώρους με αξιόλογη φυτική βλάστηση.

52. Καθ’ όλη τη διάρκεια της κατασκευής θα πρέπει να λαμβάνονται ιδιαίτερα μέτρα για την αποφυγή της ρύπανσης του εδάφους (αποφυγή πλύσης οχημάτων εντός του χώρου, αλλαγής, διαρροής ή/και απόρριψης λαδιών, χρωμάτων, διαλυτών κ.λπ.).

53. Συνίσταται η εγκατάσταση συστημάτων πλύσης των τροχών όλων των οχημάτων που εισέρχονται ή εξέρχονται από το χώρο εργασιών. Να κατασκευαστεί φρεάτιο συλλογής και καθίζησης των νερών έκπλυσης και να γίνεται τακτικός καθαρισμός του φρεατίου από την ιλύ, με διάθεσή της σε εγκεκριμένους χώρους.

54. Για τη διάθεση των λυμάτων του εργοταξιακού προσωπικού να χρησιμοποιηθούν προσωρινές χημικές τουαλέτες μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών.
55. Απαγορεύεται η απόρριψη παλαιών λαδιών επί του εδάφους. Η διαχείριση των μεταχειρισμένων
ορυκτελαίων θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Κ.Υ.Α. 71560/3053/85 (ΦΕΚ 665/Β/85) και στο ΠΔ 82/2004 (ΦΕΚ 64Α/2-3-2004).

56. Η επισκευή, συντήρηση ή αλλαγή λαδιών των μηχανημάτων - οχημάτων στο χώρο διαμόρφωσης να γίνεται σε εγκεκριμένα συνεργεία ή/και με στεγανό δάπεδο, τα οποία θα είναι επίσης εφοδιασμένα με όλες τις απαιτούμενες αποφάσεις - εγκρίσεις, άδειες, και όλα τα μηχανήματα - οχήματα θα φέρουν πιστοποιητικά θορύβου, ΚΤΕΟ, κάρτας καυσαερίων κλπ.

57. Σε περίπτωση τυχόν διαρροής καυσίμων, λαδιών ή πίσσας να γίνεται χρήση προσροφητικών υλικών όπως άμμος ροκανίδια τα οποία εν συνεχεία θα διατίθενται ως επικίνδυνα απόβλητα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

11.3. Όροι κατά την λειτουργία του έργου που πρέπει να τηρούνται

58. Προτείνεται, σε επιλεγμένους χώρους του Κέντρου να γίνεται συλλογή/διαλογή συσκευασιών (πλαστικών, γυάλινων κ.λπ.), λαμπτήρων, μπαταριών, συσσωρευτών και να διατίθενται σε κατάλληλο φορέα με σκοπό την ανακύκλωσή τους.

59. Προτείνεται, για το φωτισμό των χώρων, η χρήση λαμπτήρων με μεγάλο χρόνο ζωής και ταυτόχρονα χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης.

60. Προτείνεται να διερευνηθεί η δυνατότητα της ψύξης – θέρμανσης των χώρων καθώς και παραγωγής ζεστού νερού χρήσης, με αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, όπως αξιοποίηση του ηλιακού δυναμικού, γεωθερμία κλπ.

61. Στους χώρους υγιεινής, προτείνεται η τοποθέτηση μπαταριών ανάμιξης ζεστού – κρύου νερού που ενεργοποιούνται με φωτοκύτταρο, με σκοπό τη μείωση της σπατάλης νερού.

Κατά τα λοιπά ισχύουν όλα τα μέτρα αντιμετώπισης περιβαλλοντικών επιπτώσεων που επιβάλλεται να ληφθούν και προτείνονται από την Περιβαλλοντική Μελέτη εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση με τους προαναφερόμενους περιβαλλοντικούς όρους.

14. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Η Δ/νση Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, εισηγείται υπέρ της εγκρίσεως της υποβληθείσας Μ.Π.Ε. με τους ανωτέρω περιβαλλοντικούς όρους και τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

14.1 Να προσδιοριστεί επακριβώς τόσο ο αριθμός των δέντρων που επιβάλλεται να κοπούν για την κατασκευή του Κέντρου, όσο και η έκταση του άλσους της Ν. Φιλαδέλφειας, μιας και παρουσιάζονται διαφοροποιήσεις μεταξύ της συνημμένης ΜΠΕ και του Παραρτήματος της αιτιολογικής Έκθεσης του Νόμου 4277/2014.

14.2 Οι θέσεις στάθμευσης τόσο εντός όσο και εκτός του Κέντρου να είναι σύμφωνες με τα οριζόμενα στο άρθρο 42 του Ν. 4277/2014 με ιδιαίτερη έμφαση στη χωροθέτηση των 200 θέσεων στάθμευσης σε ακτίνα το πολύ ενός χιλιομέτρου από τις εγκαταστάσεις του Κέντρου.

14.3 Σχετικά με το συνολικό αριθμό θέσεων στάθμευσης που ορίζονται από το άρθρο 42 του Ν. 4277/2014, είναι προφανές ότι είναι υπερβολικά μικρός σε σχέση με τον αριθμό των θεατών (31.527). Αν και το μέτρο του περιορισμού των θέσεων στάθμευσης είναι σύμφωνο με τα διεθνή πρότυπα στο σχεδιασμό αθλητικών εγκαταστάσεων, καθώς αποσκοπεί μεταξύ άλλων: α) στην ενθάρρυνση της χρήσης των ΜΜΜ, β) στη μείωση της αύξησης του κυκλοφοριακού φόρτου της περιοχής και γ) στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίων που θα επιβάρυναν επιπλέον την ατμόσφαιρα της περιοχής, εντούτοις στην περίπτωση του εξεταζόμενου έργου δεν μπορεί να εφαρμοστεί, αν δεν προηγηθεί ο εκσυγχρονισμός των σταθμών του ΗΣΑΠ «Περισσός» και «Πευκάκια» καθώς και η επέκταση της γραμμής 4 του ΜΕΤΡΟ.

14.4 Όσον αφορά στο έργο της ταπείνωσης των οδών Πατριάρχου Κωνσταντίνου, Φωκών και Χρυσοστόμου Σμύρνης, αυτό αποτελεί συνοδό έργο του κυρίως έργου, δηλαδή του Κέντρου Αθλητισμού, Μνήμης και Πολιτισμού και δεν μπορεί να εξεταστεί αποσπασματικά και διακριτά, μιας και όπως έχει αναφερθεί πολλές φορές στην παρούσα εισήγηση, η κατασκευή και ολοκλήρωση των συγκοινωνιακών έργων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την λειτουργία του κυρίως έργου. Επιπλέον, αξιολογείται και αδειοδοτείται περιβαλλοντικά η δραστηριότητα στο σύνολό της και όχι ο φορέας, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι ο φορέας του έργου της ταπείνωσης των οδών είναι η Περιφέρεια Αττικής και ο φορέας του Κέντρου είναι η Δικέφαλος ΑΕ..

14.5 Θα πρέπει να στεγαστούν οι δραστηριότητες της ερασιτεχνικής ΑΕΚ έστω και εκτός του χώρου του Κέντρου που ρυθμίζεται από το άρθρο 42 του Ν. 4277/2014, άλλα με τη δέσμευση του φορέα του έργου για τον προσδιορισμό - υλοποίηση της εγκατάστασής τους σε συγκεκριμένους χώρους.

 Πηγή : aek365.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου