Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου 2015

Όλα τα επόμενα βήματα για την «Αγιά Σοφιά»

Η δημόσια διαβούλευση για το γήπεδο της ΑΕΚ ολοκληρώθηκε σήμερα και σας παρουσιάζουμε αναλυτικά όλα τα επόμενα στάδια, καθώς και τα χρονοδιαγράμματα που προβλέπονται μέχρι την έκδοση της άδειας.
Η... μετριοπαθής πρόβλεψη για τον Μάρτιο και η δυνατότητα να τρέξουν οι εξελίξεις νωρίτερα.


Η ΑΕΚ επισκέφτηκε σήμερα το ΥΠΑΠΕΝ και συζήτησε με τις αρμόδιες υπηρεσίες του επί τεχνικών θεμάτων, για την διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης, η οποία ολοκληρώθηκε σήμερα, αλλά και τα επόμενα βήματα που θα πρέπει να γίνουν προκειμένου να εγκριθεί η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της «Αγιά Σοφιάς» και να εκδοθεί η άδεια. Ποια είναι αυτά; Σας τα παρουσιάζουμε, μαζί με το χρονοδιάγραμμα που ορίζεται από τις σχετικές διατάξεις του νόμου.

Η διαδικασία για την Περιβαλλοντική Αδειοδότηση έργων της κατηγορίας του γηπέδου της ΑΕΚ, περιγράφεται στον νόμο Ν. 4014/2011 και πιο συγκεκριμένα στο άρθρο 3, παράγραφος 2. Το «βήμα» που μόλις ολοκλήρωσε σήμερα η Ένωση, με το τέλος της δημόσιας διαβούλευσης είναι το «δδ», στο οποίο αναφέρονται τα εξής: «Συλλογή γνωμοδοτήσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς της Διοίκησης και απόψεων του κοινού και άλλων φορέων (διαδικασία διαβούλευσης) σε χρονικό διάστημα σαράντα πέντε εργάσιμων ημερών από την αποστολή και δημοσιοποίηση της ΜΠΕ». Ωστόσο, το συγκεκριμένο στάδιο η ΑΕΚ το ολοκλήρωσε στον διπλάσιο χρόνο (90 εργάσιμες ημέρες), λόγω ενός «πατήματος» που θα δούμε στη συνέχεια.

Το... από εδώ και πέρα

Ας πάμε στα επόμενα βήματα, όπως αυτά περιγράφονται στον νόμο: «εε) Αξιολόγηση και στάθμιση γνωμοδοτήσεων και απόψεων, καθώς και τυχόν απόψεων του φορέα του έργου ή της δραστηριότητας επ’ αυτών, από την αρμόδια υπηρεσία εντός είκοσι εργάσιμων ημερών από την παρέλευση της προθεσμίας του προηγούμενου σταδίου (δδ).

στστ) Σύνταξη ΑΕΠΟ ή απόφασης απόρριψης από την αρμόδια περιβαλλοντική αρχή εντός είκοσι πέντε εργάσιμων ημερών από την ολοκλήρωση του σταδίου (εε) βάσει της αξιολόγησης των υφιστάμενων γνωμοδοτήσεων και απόψεων και ανεξαρτήτως του αν έχουν γνωμοδοτήσει όλοι οι συναρμόδιοι φορείς.

ζζ) Έκδοση ΑΕΠΟ ή απόφασης απόρριψης, αν η αρμόδια αρχή κρίνει αιτιολογημένα ότι οι αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις του προτεινόμενου έργου ή της δραστηριότητας είναι εξαιρετικά σημαντικές ακόμη και μετά την πρόβλεψη ειδικών όρων και περιορισμών, καθώς και μετά την αντιστάθμισή τους».

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, λοιπόν, η αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΑΠΕΝ θα έχει πλέον στη διάθεσή της το μέγιστο 20 εργάσιμες ημέρες για να αξιολογήσει τις γνωμοδοτήσεις που έκαναν οι συναρμόδιες υπηρεσίες που συμμετείχαν στη δημόσια διαβούλευση που ολοκληρώθηκε σήμερα, για να κλείσει ο φάκελος και να διαβιβαστεί στα... ανώτερα κλιμάκια και εν συνεχεία προβλέπονται έως 25 ημέρες για την σύνταξη ΑΕΠΟ (Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων) με την υπογραφή του Υπουργού, ώστε στη συνέχεια να την εκδώσει. Συνολικά έως 45 εργάσιμες ημέρες από σήμερα, με μια... υποσημείωση που θα την συναντήσουμε στη συνέχεια, για να πάρουμε τις παραγράφους του νόμου... με τη σειρά.

Το ισχυρό χαρτί

Στην παράγραφο 3 του άρθρου 3 του νόμου αναφέρεται το εξής: «3. Για το σύνολο των έργων και δραστηριοτήτων ζητείται γνώμη της Διεύθυνσης Χωροταξίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής». Δηλαδή, πέραν των συναρμόδιων υπηρεσιών που καλούνται να συμμετάσχουν στη διαβούλευση και ο ρόλος τους είναι... συμβουλευτικός (γι' αυτό και πιο πάνω ο νόμος «καλεί» το Υπουργείο να προχωρήσει σε απόφαση, ακόμη και αν δεν γνωμοδοτήσουν όλες), ορίζεται ότι πρέπει να υπάρξει υποχρεωτικά γνωμοδότηση και από την συγκεκριμένη υπηρεσία του ΥΠΑΠΕΝ.

Αν θυμάστε, στις αρχές Νοεμβρίου η ΑΕΚ είχε πάρει στα χέρια της ένα έγγραφο που είχε παρουσιαστεί ως το πιο σημαντικό απ' όλα όσα είχε συγκεντρώσει από τις υπηρεσίες που σχετίζονταν με τη ΜΠΕ. Αυτό ήταν το έγγραφο από τη Διεύθυνση Χωροταξίας του ΥΠΑΠΕΝ. Τι ανέφερε; «Γνωμοδοτούμε θετικά για την υλοποίηση του έργου ή της δραστηριότητας χωρίς την απαίτηση πρόσθετων όρων – προϋποθέσεων». Με απλά λόγια, άναψε «πράσινο» για την Περιβαλλοντική Αδειοδότηση της «Αγιά Σοφιάς» χωρίς καμία... επιφύλαξη.

Το «πάτημα» της παράτασης

Πηγαίνοντας στην παράγραφο 4 του άρθρου 3, συναντάμε το «πάτημα» με το οποίο πήρε στην ΑΕΚ τον διπλάσιο χρόνο να ολοκληρώσει το στάδιο της δημόσιας διαβούλευσης: «4. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, κατόπιν τεκμηριωμένης εισήγησης της υπηρεσίας, οι ανωτέρω χρόνοι παρατείνονται το πολύ μέχρι το διπλάσιο των αρχικά προβλεπόμενων προθεσμιών για ιδιαιτέρως σύνθετα έργα».

Παρότι είναι ξεκάθαρο ότι το δικαίωμα να προταθεί παράταση δίνεται μόνο στην υπηρεσία του ΥΠΑΠΕΝ, εν μέσω προεκλογικής περιόδου, ο Δήμος Νέας Φιλαδέλφειας κατέθεσε αίτημα να γίνει εφαρμογή της συγκεκριμένης πρόβλεψης, η γενική γραμματεία του Υπουργείου παρέπεμψε το αίτημα στην αρμόδια υπηρεσία, εκείνη έκανε εκ των υστέρων την εισήγησή της και η παράταση δόθηκε και μάλιστα στο μέγιστο. Δηλαδή, ενώ ο νόμος αναφέρει «το πολύ μέχρι το διπλάσιο», δόθηκε το διπλάσιο (45 εργάσιμες ημέρες).

Το παράθυρο για... +15

Τέλος, στην 5η παράγραφο του άρθρου 3 του νόμου, υπάρχει αυτή η... υποσημείωση που αναφέραμε πριν, σχετικά με το χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Συγκεκριμένα αναφέρεται: «5. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ή ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής μπορούν να ζητήσουν τη γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 13, εντός δεκαπέντε ημερολογιακών ημερών, εφόσον είτε: α) δεν έχουν διαβιβασθεί γνωμοδοτήσεις από υπηρεσίες των οποίων το περιεχόμενο εκτιμάται ως ουσιώδες για τον πληρέστερο καθορισμό των περιβαλλοντικών όρων ως προς την κατασκευή και λειτουργία του συγκεκριμένου έργου ή δραστηριότητας αυτού είτε β) από τις διαβιβασθείσες γνωμοδοτήσεις προκύπτουν αντιφατικά δεδομένα που χρήζουν ιδιαίτερης τεκμηρίωσης».

Μια απλή ανάγνωση είναι αρκετή για να διαπιστώσει κανείς ότι δεν προκύπτει λόγος να γίνει χρήση αυτής της παραγράφου, καθώς οι πληροφορίες αναφέρουν ότι όλες οι υπηρεσίες που έχουν ουσιώδη ρόλο στο πρότζεκτ (και όχι μόνο) συμμετείχαν στη διαβούλευση και οι γνωμοδοτήσεις όλων ήταν θετικές για την Μελέτη του γηπέδου. Η μοναδική αρνητική γνωμοδότηση ήρθε από τον Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας, όμως η συγκεκριμένη παράγραφος αναφέρεται σε υπηρεσίες. Σε κάθε περίπτωση, όμως, επειδή τα μάτια των ανθρώπων της ΑΕΚ έχουν δει πολλά έως τώρα, τίποτα δεν μπορεί να αποκλειστεί.

Η πρόβλεψη για Μάρτιο

Βάσει όλων των παραπάνω, γίνεται κατανοητό γιατί στην ΑΕΚ, κάνοντας μια... μετριοπαθή προς «απαισιόδοξη» πρόβλεψη, υπολογίζουν να πάρουν επιτέλους στα χέρια τους την άδεια οικοδομής για το γήπεδο μέσα στον Μάρτιο. Θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι τις προθεσμίες που αναφέρονται στον νόμο, τις συνοδεύει το «ΕΝΤΟΣ». Συνεπώς, σε ένα πολύ ακραίο σενάριο, θα ήταν εντός του νομικού πλαισίου ακόμη και αν το ΥΠΑΠΕΝ αξιολογούσε τις γνωμοδοτήσεις σε δυο τρεις μέρες και έδινε την έγκριση περιβαλλοντικών όρων στην Ένωση την... επομένη.

Όμως, επειδή στη μέχρι τώρα προσπάθεια που κάνει η ΑΕΚ για να φτιάξει το νέο της σπίτι, τίποτα δεν της δόθηκε εύκολα, οι άνθρωποι των Κιτρινόμαυρων υπολογίζουν ότι η διαδικασία έγκρισης της ΜΠΕ θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε 45 εργάσιμες μέρες (ή 60 αν προστεθούν -στο πιο απαισιόδοξο σενάριο- και οι 15 ημέρες, κάτι που δεν πρέπει να θεωρείται πιθανό), δηλαδή να έχει πάρει την ΑΕΠΟ σε κάθε περίπτωση μέσα στον Φεβρουάριο. Και εντός ενός μήνα από αυτό, να ολοκληρωθεί επιτέλους η διαδικασία αδειοδότησης του έργου. Θυμίζουμε ότι αν οι Υπηρεσίες του ΥΠΑΠΕΝ λειτουργήσουν πιο γρήγορα, χωρίς να περιμένουν την εξάντληση των προθεσμιών, αυτό μπορεί να σημβεί και νωρίτερα.

Ωστόσο, η ΑΕΚ -που βρίσκεται συχνά... υπόλογη για τις καθυστερήσεις χωρίς να φταίει- δεν μπορεί να είναι απόλυτα σίγουρη για την τήρηση αυτού του χρονοδιαγράμματος, ακόμη και αν περιγράφεται με σαφή βήματα και χρονικά περιθώρια στον νόμο. Για να καταλάβει κανείς το γιατί, έχει αξία να επιστρέψουμε στην... αρχή της διαδικασίας για την έγκριση της ΜΠΕ του γηπέδου.

Τα τρία πρώτα βήματα

Τα πρώτα τρία βήματα, βάσει του νόμου ήταν τα εξής: «αα) Υποβολή φακέλου ΜΠΕ και φακέλου με συνοδευτικά έγγραφα και σχέδια τεκμηρίωσης, από τον φορέα του έργου ή της δραστηριότητας.

ββ) Έλεγχος τυπικής πληρότητας του φακέλου ΜΠΕ εντός δεκαπέντε εργάσιμων ημερών από την ημέρα υποβολής του. Στο στάδιο αυτό είναι δυνατή η υποβολή του φακέλου της ΜΠΕ σε ένα μόνο αντίγραφο και εφόσον αυτός κριθεί ότι πληροί τις τυπικές απαιτήσεις ακολουθεί η υποβολή από τον υπόχρεο φορέα του έργου ή της δραστηριότητας των υπόλοιπων προβλεπόμενων αντιγράφων του φακέλου. Στην περίπτωση διαπίστωσης μη πληρότητας αυτού, η αρμόδια περιβαλλοντική αρχή δεν αποδέχεται το φάκελο και τον επιστρέφει με έγγραφη αιτιολόγηση, καταγράφοντας τα απαιτούμενα προς συμπλήρωση πεδία και στοιχεία.

γγ) Αποστολή του φακέλου της ΜΠΕ προς τις υπηρεσίες και φορείς της Διοίκησης, καθώς και δημοσιοποίηση της ΜΠΕ για την έναρξη της διαδικασίας διαβούλευσης εντός δύο εργάσιμων ημερών από την ολοκλήρωση του ελέγχου πληρότητας». Συνεπώς, από τη στιγμή που η ΑΕΚ υπέβαλε στο ΥΠΑΠΕΝ την ΜΠΕ, θα έπρεπε εντός 17 εργάσιμων ημερών ο φάκελος της να εξεταστεί και να δημοσιευθεί για να ξεκινήσει η δημόσια διαβούλευση».

Τα πάντα είναι... σχετικά

Τι συνέβη στην πραγματικότητα; Η ΑΕΚ κατέθεσε στο ΥΠΑΠΕΝ τον φάκελο τον Νοέμβριο του 2014, η προκήρυξη των εθνικών εκλογών «πάγωσε» τα πάντα, όμως και μετά τις εκλογές (25 Ιανουαρίου), όπως έχουν τονίσει και δημόσια οι άνθρωποι της Ένωσης, η ΜΠΕ της ΑΕΚ παρέμεινε στο συρτάρι του τότε Υπουργού ΠΑΠΕΝ Παναγιώτη Λαφαζάνη για περίπου έξι μήνες(!) μέχρι τελικά να δώσει την έγκριση για τη δημοσίευσή της στις 22 Ιουλίου 2015, αφού πρώτα οι άνθρωποι της ομάδας είχαν επισκεφτεί κάποιο διάστημα νωρίτερα το Υπουργείο και είχαν παραδώσει τις θετικές αποφάσεις που είχε εκδώσει για την «Αγιά Σοφιά» το Συμβούλιο της Επικρατείας και μόλις είχαν παραλάβει.

Πρόκειται ίσως για την πιο απίστευτη και εντελώς παράλογη καθυστέρηση που συνάντησε η ΑΕΚ σε όλη αυτή την προσπάθεια για την κατασκευή του γηπέδου της. Και μπορεί να έχει με το μέρος της το δίκιο, την ξεκάθαρη απόφαση του ΣτΕ και όλες τις γνωμοδοτήσεις των αρμόδιων υπηρεσιών, όμως είναι υποχρεωμένη να περιμένει από το ΥΠΑΠΕΝ να πράξει το αυτονόητο, δηλαδή να τηρήσει όσα προβλέπονται στον νόμο και να προχωρήσει από εδώ και στο εξής τα επόμενα βήματα μέχρι την έκδοση της άδειας εντός των εύλογων χρονικών διαστημάτων που ορίζονται.

Κάτι που οι Κιτρινόμαυροι θέλουν να πιστεύουν ότι αυτή τη φορά θα συμβεί, καθώς οι -ξεκάθαρες- αποφάσεις του ΣτΕ έχουν ανοίξει τον δρόμο για την υλοποίηση του έργου και η θετική άποψη που έχουν εκφράσει όλες οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες δεν αφήνουν την παραμικρή σκιά σχετικά με το δίκαιο της προσπάθειας της ΑΕΚ να φτιάξει ξανά το γήπεδό της εκεί που «έστεκε» το προηγούμενο.

Πηγή : aek365.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου