Τετάρτη, 17 Ιουνίου 2015

Σφραγίδα του ΣτΕ στη σύμβαση παραχώρησης της έκτασης στη «Δικέφαλος 1924»

Το ανώτατο διοικητικό δικαστήριο αναγνώρισε το δικαίωμα της ΑΕΚ να συμβληθεί με την «Δικέφαλος 1924» και επί της ουσίας ενέκρινε την σύμβαση που έχει υπογραφεί


Το σκεπτικό της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας έχει πολλά σημεία με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ένα εξ αυτών είναι εκείνο στο οποίο εξηγεί γιατί αποδέχεται ότι στην υπόθεση μπορεί να παραστεί η «Δικέφαλος 1924», ως έχουσα έννομο συμφέρον. Κι αυτό διότι αναγνωρίζει τη δυνατότητα που δίνει ο νόμος στην ΑΕΚ να συμβληθεί με την κατασκευάστρια εταιρεία και ουσιαστικά εγκρίνει την σύμβαση που είχε ήδη υπογραφεί και είχε κατατεθεί στο ΣτΕ.

Με τη... σφραγίδα του ΣτΕ, λοιπόν, αποδείχθηκε ότι όλη η διαδικασία που ακολούθησε η ΑΕΚ για την σύνταξη και σύναψη της σύμβασης, για την έγκρισή της από τη Γ.Σ. της Ερασιτεχνικής και την κατάθεσή της στην ΔΟΚΚ του ΥΠΑΠΕΝ ήταν απολύτως σωστή.

Αναλυτικά το επίμαχο σημείο της απόφασης: 

«Επειδή, με το άρθρο 42 παρ. 1 του ν. 4277/2014 παραχωρήθηκε κατά χρήση, διοίκηση και διαχείριση στο ερασιτεχνικό αθλητικό σωματείο «Αθλητική Ένωση Κωνσταντινουπόλεως» έκταση 29.121 τ.μ., η οποία ευρίσκεται στην κτηματική περιφέρεια του Δήμου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνας Αττικής. Σύμφωνα με τη διάταξη αυτή, η παραχώρηση διενεργήθηκε για την εκπλήρωση του καταστατικού σκοπού του σωματείου και την ανέγερση Κέντρου Αθλητισμού, Μνήμης και Πολιτισμού με την επωνυμία «Αγία Σοφία – Νέα Φιλαδέλφεια». Στην επόμενη παρ. 2 του άρθρου 42 του ν. 4277/2014 ορίζεται, μεταξύ άλλων, ότι το αθλητικό σωματείο της ΑΕΚ μπορεί να εκχωρεί σε τρίτους δικαιώματα και υποχρεώσεις, να συμβάλλεται με αυτούς και να προβαίνει σε κάθε ενέργεια που κατατείνει στην εκπλήρωση των σκοπών της παρ. 1.

Κατ’ εφαρμογή των διατάξεων αυτών το σωματείο συνήψε την από 3.2.2015 σύμβαση με την ανώνυμη κατασκευαστική εταιρεία «ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ 1924 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕ» με σκοπό τη δημιουργία του Κέντρου. Υπό τα δεδομένα αυτά, τόσο το αθλητικό σωματείο όσο και η αντισυμβαλλόμενή του κατασκευαστική εταιρεία, η οποία κατά το χρόνο που ασκήθηκε η παρέμβαση (17.2.2015) είχε ήδη αναλάβει συμβατικώς την κατασκευή του Κέντρου, έχουν κατά το χρόνο άσκησης της παρέμβασης και συζήτησης της υπόθεσης (ΣτΕ 376/2014 Ολομ., 2173/2002 Ολομ.) έννομο συμφέρον για την άσκηση της παρέμβασης και παραδεκτώς παρεμβαίνουν».

Πηγή : aek365.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου