Κυριακή, 9 Μαρτίου 2014

Όλα τα λεφτά ο Γιώργος Μελισσανίδης για την «Αγιά Σοφιά»!

Ο υιός Μελισσανίδης θα καταβάλει τα 10 εκατ. ευρώ για την κατασκευή του γηπέδου της ΑΕΚ -Ακόμη μια απόδειξη ότι η Ένωση είναι... οικογενειακή υπόθεση για τον Τίγρη.


Στην συνέντευξη Τύπου που είχε δώσει ο Δημήτρης Μελισσανίδης αμέσως μετά την επίσημη παρουσίαση των σχεδίων της «Αγιά Σοφιάς» είχε αποκαλύψει την πρόθεση του να συμμετάσχει στην κατασκευή του γηπέδου της ΑΕΚ με το ποσό των 10 εκατ. ευρώ.

 Όπως προκύπτει από το Ενημερωτικό Δελτίο της «Δικέφαλος 1924» το συγκεκριμένο ποσό θα καταβληθεί από τον Γιώργο Μελισσανίδη, κάτι που αποδεικνύει για ακόμη μια φορά ότι η αναγέννηση της ΑΕΚ και η επιστροφή της στην κορυφή αποτελεί... οικογενειακή υπόθεση για τον Τίγρη. Άλλωστε, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι από την πρώτη στιγμή κοντά σε αυτή την προσπάθεια στέκεται και ο αδελφός του Δημήτρη Μελισσανίδη, Ιάκωβος.Όπως είναι γνωστό, ο Γιώργος Μελισσανίδης είναι τη δεδομένη στιγμή ο κύριος μέτοχος της «Δικέφαλος 1924», καθώς κατέθεσε σχεδόν το σύνολο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου (1 εκατ. ευρώ). Και σύμφωνα με το Ενημερωτικό Δελτίο, ο υιός του Δημήτρη Μελισσανίδη έχει ήδη δηλώσει την πρόθεσή του να συμμετάσχει στην τρέχουσα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με το ποσό των 9 εκατ. ευρώ. 

Συγκεκριμένα τονίζονται τα εξής:«Ο κύριος μέτοχος της Εταιρίας κ. Γεώργιος Μελισσανίδης ελέγχει σήμερα, πριν την παρούσα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, το 98,50% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας. Ως αποτέλεσμα, ο κύριος μέτοχος της Εταιρίας έχει τη δυνατότητα να ασκεί σημαντική επιρροή στην Εταιρία και να καθορίζει τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, της αύξησης ή μείωσης του μετοχικού της κεφαλαίου, της εκλογής των μελών του ∆ιοικητικού Συμβουλίου, της διάθεσης των τυχόν κερδών κάθε εταιρικής χρήσης και άλλων θεμελιωδών αποφάσεων που επηρεάζουν την πολιτική της Εταιρίας. Ο προαναφερθείς κύριος μέτοχος δεν συμμετέχει σε διοικητικό, διαχειριστικό ή εποπτικό όργανο της Εταιρίας ούτε είναι ανώτερο διευθυντικό της στέλεχος. 

Σε κάθε περίπτωση, επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 29 του Καταστατικού της Εταιρίας, όταν στη Γενική Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, στη Συνέλευση παρίσταται Συμβολαιογράφος, που προσυπογράφει και τα πρακτικά. Μετά την ολοκλήρωση της ∆ημόσιας Προσφοράς, υπό την παραδοχή ότι η συμμετοχή των νέων μετόχων (οπαδοί και φίλοι της ΑΕΚ, κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας και τα μέλη της ερασιτεχνικής ΑΕΚ) θα διαμορφωθεί στο ποσό των € 20.000.000 και ο κ. Γ. Μελισσανίδης, έχοντας αιτηθεί να συμμετάσχει με ποσό € 9.000.000, λαμβάνοντας υπόψη την από 11.12.2013 δήλωση πρόθεσής του, θα συμμετάσχει με το ανωτέρω ποσό και θα ελέγχει το 33,28% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου και ως εκ τούτου θα συνεχίσει να ασκεί σημαντική επιρροή στην Εταιρία, χωρίς ωστόσο να δύναται να καθορίζει τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης ανεξαρτήτως της παρουσίας και συμμετοχής σε αυτήν άλλων μετόχων».

Επίσης, στο Ενημερωτικό Δελτίο προβλέπεται και η αποφυγή του ενδεχομένου να προκύψει ζήτημα ασιμβήβαστου, λόγω της συμμετοχής του Γιώργου Μελισσανίδη (ως μεγαλομετόχου) στην εξαγορά του ΟΠΑΠ: «Ο κ. Γεώργιος Μελισσανίδης είναι μη εκτελεστικό μέλος ∆ιοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας με την επωνυμία ΟΠΑΠ Α.Ε. κατ' εφαρμογή της από 07.11.2013 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, και συμμετέχει κατά ποσοστό 33,3% στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας EMMA DELTA MANAGEMENT LTD, η οποία κατέχει και ελέγχει το 100% των μετοχών διοίκησης της EMMA DELTA LTD, η οποία τυγχάνει μόνη μέτοχος της εταιρίας «EMMA DELTA HELLENIC HOLDINGS LTD», η οποία απέκτησε το 33% επί του μετοχικού κεφαλαίου της ΟΠΑΠ Α.Ε. και των αντίστοιχων δικαιωμάτων ψήφου. 

Επίσης, μεταξύ της Εταιρίας και της ΟΠΑΠ Α.Ε. έχει υπογραφεί την 12.09.2013 σύμβαση χορηγίας, ήτοι σε προγενέστερη ημερομηνία της μεταβίβασης στην EMMA DELTA HELLENIC HOLDINGS LTD (14.10.2013) και της εκλογής του στο νέο ∆ιοικητικό Συμβούλιο της ΟΠΑΠ Α.Ε.∆υνητικώς, θα μπορούσε να τεθεί μελλοντικώς σύγκρουση συμφερόντων του κ. Γεωργίου Μελισσανίδη ως εκ της συμμετοχής του στο ∆ιοικητικό Συμβούλιο του ΟΠΑΠ Α.Ε. ως μη εκτελεστικού μέλους, δεδομένου ότι ο ΟΠΑΠ Α.Ε. έχει καταρτίσει την από 12.09.2013 σύμβαση χορηγίας με την Εταιρία. Σύγκρουση θα προέκυπτε μόνον στην περίπτωση ανώμαλης εξέλιξης στις σχέσεις της Εταιρίας με τον ΟΠΑΠ Α.Ε. ως εκ της σύμβασης χορηγίας. Στην περίπτωση αυτή, ο κ. Γεώργιος Μελισσανίδης δήλωσε ότι δεν θα συμμετάσχει στη λήψη αποφάσεων των οργάνων των εταιριών επί των θεμάτων αυτών».

Πηγή : aek365.com


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου